Kategoria: Alimenty

Wysokie dochody a podwyższenie alimentów

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2017-04-17

Mam wysokie dochody, zarabiam około 8 tysięcy zł miesięcznie, prowadzę swoją działalność, ale moje dochody znacznie się zmniejszą, bo będę spłacał od tego miesiąca kredyt 1000 zł miesięcznie oraz opłaty za pracownika około 2500 zł. Ile może sąd przysądzić mi alimentów? W tej chwili mam 500 zł, dziecko ma 12 lat. Była żona chce podwyższenia do 1300 zł i wyrównania – czy jest taka opcja? Jak zachować się na rozprawie i przedstawić swoje wydatki?

Miarą alimentacji jest wyważenie sytuacji dwóch stron tj. zobowiązanej i uprawnionej do alimentacji Kodeks rodzinny i opiekuńczy definiuje to następująco:

„Art.  135. [Zakres świadczeń alimentacyjnych]

§ 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

§ 2. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego”.

Dlatego zmiana alimentów nastąpi w myśl poniższego przepisu i będzie zawsze rozumiana jako zmiana, która następuje w zakresie potrzeb, sytuacji i możliwości, o których mowa w art. 135:

„Art.  138. [Zmiana orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego] W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”/

Stąd odpowiedzi na Pana pytania są następujące:

Ile może sąd przysądzić mi alimentów? Tyle, na ile nastąpiła zmiana, o której mowa w art. 138. Dlatego Pan musi się skupić na wykazaniu jak najskrupulatniej także zmiany (w Pana przypadku) na gorsze. Jednak, nie ukrywam, dotychczasowe alimenty, jakie Pan płaci na dziecko, wobec Pana dochodu – są niewielkie. Dlatego musi się Pan liczyć z ich podwyżką, szczególnie gdy matka wykaże dokładnie i skalkuluje szczegółowo usprawiedliwione potrzeby syna i ich wzrost.

Jeżeli matka dziecka skalkuluje wydatki na ok. 2300 zł, licząc także swój wkład w wychowanie syna (do czego ma prawo), to taka podwyżka jest realna. Jednak wszystko zależy także, jakie dokumenty na zmianę sytuacji Pan okaże.

Co zrobić na rozprawie, czy spisać swoje wydatki? Tak. Tylko proponuję uczynić to w odpowiedzi na pozew alimentacyjny i nie zostawiać na rozprawę pełnej obrony. Łatwiej bowiem jest występować na rozprawie, gdy sad przed rozprawą zna stanowiska i dowody obu stron. Dlatego proponuję Panu pomoc  w przygotowaniu odpowiedzi na pozew o podwyższenie alimentów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »