Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wysoki poziom życia byłej żony o płacenie alimentów na nią

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2014-10-16

Mam orzeczenie o rozwodzie bez orzekania o winie stron.Ustanowiono alimenty na byłą żonę w wysokości 1700 zł. Obecnie jednak muszę zrobić remont domu (dach przecieka), a poza tym mam problemy ze zdrowiem, przez co nie jestem w stanie zwiększyć dochodów. Dowiedziałem się, że była żona rozwiązała umowę o pracę, mieszka z konkubentem, który zarabia ok. 20 tys. zł miesięcznie. Mają więc wysoki standard życia. Czy mogę starać się o obniżenie lub wycofanie alimentów na byłą żonę? Jak to uzasadnić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści Pana pytania wynika, iż został między Panem a byłą małżonką orzeczony rozwód bez orzekania o winie. W wyroku rozwodowym ustalono alimenty na rzecz małżonki w wysokości 1700 zł. W chwili obecnej zmuszony jest Pan wykonać remont nieruchomości, w której Pan mieszka. Najistotniejsze są jednak Pana problemy ze zdrowiem, czego skutkiem nie może Pan zwiększyć swoich dochodów.

Istotna z punktu widzenia Pana interesu jest treść art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym:

Art. 60. § 1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

§ 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

§ 3. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni”.

W treści pytania nie wskazuje Pan, kiedy orzeczono rozwód. Informacja ta ma istotne znaczenie z punktu widzenia § 3 art. 60 Kodeksu, zgodnie z którym obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Innymi słowy Pana obowiązek alimentacyjny wygaśnie z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu. Nadto wskazać należy, że w opisanym przez Pana stanie faktycznym nie może być mowy o szczególnych okolicznościach, które miałyby wpłynąć na przedłużenie 5-letniego okresu. Wskazuje Pan bowiem, iż była małżonka pozostaje w konkubinacie z mężczyzną którego miesięczny dochód kształtuje się w okolicy 20 tys. zł. Co prawda wskazać należy na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 lipca 1998 r., sygn. akt I CKN 788/97, zgodnie z którym „pozostawanie w konkubinacie przez uprawnionego do alimentacji rozwiedzionego małżonka nie jest ustawową przesłanką wygaśnięcia wobec niego obowiązku alimentacyjnego drugiego z rozwiedzionych małżonków”; w mojej ocenie jednak nie bez znaczenia jest kwestia rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron, a także dochody uzyskiwane przez konkubenta, które nie należą „do przeciętnych”, lecz do „bardzo wysokich”.

Nadto wskazać należy na możliwość wystąpienia z powództwem o obniżenie alimentów. Nie można „zawiesić” świadczenia alimentacyjnego, w sytuacji kiedy sytuacja materialna uprawnionego się nie zmieniła.

Przesłanką zwykłego obowiązku alimentacyjnego jest stan niedostatku małżonka uprawnionego. „Stan niedostatku nie musi istnieć w chwili orzeczenia rozwodu, według bowiem przeważającego poglądu żądanie świadczeń alimentacyjnych jest uzasadnione także wtedy, gdy uprawniony do alimentów małżonek znalazł się w niedostatku dopiero po upływie pewnego czasu od orzeczenia rozwodu” (por. A. Szpunar: Obowiązek alimentacyjny między małżonkami po rozwodzie, SC 1981, t. XXXI, s. 127).

Według art. 60 § 1 rozwiedziony małżonek obowiązany jest dostarczyć drugiemu rozwiedzionemu małżonkowi środków utrzymania w zakresie odpowiadającym „usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego”.

W mojej ocenie w chwili obecnej należy wnieść pozew o obniżenie wysokości świadczenia alimentacyjnego na rzecz Pana byłej małżonki, wskazując, iż skoro była małżonka rozwiązała umowę o pracę, nie znajduje się w niedostatku, a nadto wskazując na zmniejszenie Pana możliwości zarobkowych i majątkowych.

Według J. Gwiazdomorskiego (System…, s. 1015) „w niedostatku znajduje się osoba, która nie jest w stanie uzyskiwać środków swego utrzymania, tzn. środków zaspokajania swoich potrzeb samodzielnie czy własnymi siłami”. Zaspokajanie w ramach obowiązku alimentacyjnego potrzeb krewnych, zstępnych i wstępnych nie doznaje ograniczeń, w szczególności takich, które ze względu na stopień uciążliwości materialnej chroniłyby zobowiązanego od świadczeń. Przeciwnie, zmuszony jest on znieść tę uciążliwość nawet kosztem obniżenia stopy życiowej, zaniechania inwestycji, kosztownych podróży itp. W literaturze prezentowany jest słuszny pogląd, w myśl którego wysokość obciążenia alimentacyjnego powinna być określona na takim poziomie, aby nie prowadziła do niedostatku samego obciążonego (tak J. Pietrzykowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, s. 636 oraz powołani tam autorzy: S. Szer i J. Winiarz). 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Obowiązek alimentacyjny wobec pełnoletniego dziecka

Mam ustalony sądownie obowiązek alimentacyjny wobec dwójki dzieci. W tym roku starszy syn osiągnie pełnoletność. W związku z tym chciałbym...

Płacenie alimentów na dziecko po ukończeniu szkoły

Mąż miał zasądzone alimenty na swojego syna z poprzedniego małżeństwa do ukończenia przez niego szkoły średniej. Płaciliśmy je do czerwca,...

Apelacja od wyroku określającego wysokość alimentów

Chcę złożył apelację od zasądzonych na 4-letnią córkę alimentów w wysokości 900 zł. Zarabiam wprawdzie 3000 zł na rękę, jednak muszę...

Wysokie alimenty od ojca mieszkającego za granicą

Mieszkam za granicą na stałe. Wynajmuję mieszkanie, sam się utrzymuję, a moje zarobki są obiektywnie niskie. Była żona przekonała sąd do płacenia...

Jak mam przestać płacić alimenty?

Córka mojego męża pół roku temu skończyła 18 lat. Mąż ciągle płaci alimenty na nią, ale nie utrzymują kontaktu. Domyślamy się, że dziewczyna już...

Jak walczyć o niepłacenie alimentów na rzecz żony?

Zdecydowałem się odejść od żony, jak dzieci osiągnęły samodzielność. Żona od lat terroryzowała mnie psychicznie, traktowała wyłącznie jak bankomat,...

 


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »