Kategoria: Dzieci

Wyprowadzka żony ze wspólnym dzieckiem i utrudnianie kontaktów

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2015-02-22

Żona wyprowadziła się z naszą córką do swoich rodziców. Twierdzi, że karmi ją piersią i nie mogę jej brać na cały dzień co tydzień, utrudnia też kontakty z dzieckiem. Co mogę zrobić w tej sytuacji, by utrzymać więź z córką? Jak reagować na prowokacje żony?

Zgodnie z treścią art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

„§ 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

§ 2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej”.

Szczególnie § 2 mówi, jakie formy kontaktu można mieć z dzieckiem. Są to odwiedziny, a wiec odwiedziny w miejscu zamieszkania dziecka, ale także zabieranie poza miejsce jego stałego pobytu.

Jak podkreśla się w nauce prawa, pobyt z dzieckiem powinien być realizowany przede wszystkim jako „wizyta” dziecka w mieszkaniu rodzica niewykonującego nad nim pieczy lub w mieszkaniu bliskich krewnych, zwłaszcza wstępnych dziecka. Z ważnych powodów sąd może jednak postanowić, że te kontakty realizowane będą w innym miejscu, np. w miejscach publicznych, takich jak świetlice, parki, place zabaw itp. Natomiast wyznaczenie miejsca widywania się z dzieckiem w mieszkaniu rodzica, wykonującego nad nim codzienną pieczę jest dopuszczalne w zasadzie tylko wtedy, kiedy odniesienia pomiędzy rodzicami nie są nacechowane wrogością. Z ważnych jednak względów, takich jak niemowlęcy wiek dziecka lub stan jego zdrowia, można wyznaczyć to mieszkanie jako miejsce takich kontaktów z dzieckiem.

Musi się Pan jakoś dogadać z żoną, uświadomić jej, że jest Pan ojcem, a jej zachowanie będzie wyłącznie szkodzić dziecku, jeśli się to nie uda, wystąpić z wnioskiem do sądu o wyznaczenie kontaktów, wówczas sąd określi Panu także i miejsce tych kontaktów. Natomiast jeśli naprawdę żona karmi córkę, proszę może póki co starać się ją odwiedzać w miejscu zamieszkania matki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »