Kategoria: Alimenty

Wyłudzanie alimentów przez syna

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2017-02-01

Jestem zobowiązany do płacenia alimentów na pełnoletniego syna. Po uzyskaniu matury syn zaczął studiować. Przez 3 lata nie zaliczył ani jednego semestru, sam rezygnował z nauki lub zostawał skreślony z listy studentów, bo nie uczestniczył w zajęciach. Co semestr przedstawia nowe zaświadczenie o pobieraniu nauki. Przez ten okres czasu płaciłem alimenty, a syn obecnie nie zdobył dodatkowych kwalifikacji, dalej jest maturzystą. Jak postąpić, by nie podnosząc wykształcenia, nie wyłudzał alimentów?

Przepisy w temacie alimentacji dzieci pełnoletnich wprowadzają dodatkowe kryteria oceny zasadności alimentacji, co zwiększa szanse na uchylenie się od alimentacji dziecka dorosłego:

„Art. 133. [Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka]

§ 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

§ 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się”.

A także:

„Art. 144. [Uchylenie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego]

Zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka”.

W mojej ocenie – do Pana sytuacji najbardziej użyteczny będzie § trzeci art. 133, jak również art.144. To są kryteria wyróżnione w powyższym tekście przepisów. Jak się to ma do sytuacji Pana i syna? Na pewno na Pana korzyść będzie przemawiał fakt, że gdyby syn normalnie studiował, to byłby już na IV roku studiów – dlatego też trzeba żądać przedłożenia listy ocen i na którym roku studiuje, a nie tylko zaświadczenia, że się uczy – bo tak to można do końca życia studiować i nie uzyskać samodzielności. Jak widać w wyróżnionych przepisach – nie chodzi tylko o samodzielność, ale ocenę, czy alimentowany pełnoletni do niej dąży i dokłada wszelkich starań. Na Pana korzyść przemawia także fakt, że nie przykładając się do nauki i lekceważąc studia, marnotrawi także Pana pieniądze – co wkracza w mojej ocenie w sytuację sprzeczną z zasadami współżycia społecznego. Wygląda to jak przesłanka cytowanego z art.144. Kontynuując naukę i oczekując od Pana pomocy – powinien się syn z tego wytłumaczyć na Pan wezwanie pisemnie – co dokładnie planuje i czym są spowodowane jego niepowodzenia w nauce?

W mojej ocenie ma Pan duże szanse na uchylenie alimentów za rok – gdy w normalnym trybie studiów pięcioletnich syn powinien skończyć edukacje i zdobyć kwalifikacje. Chyba że wcześniej porzuci studia całkowicie – wówczas niezwłocznie należy wnosić o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »