Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wykup udziału w domu od rozwódki bez przeprowadzonego podziału majątku

• Opublikowane: 2022-07-25 • Autor: Tomasz Krupiński

Chce zakupić udział w domu od partnerki, która jest po rozwodzie, ale nie było przeprowadzony podział majątku. Dom jest wybudowany na działce partnerki, a były małżonek może dochodzić kosztów nakładu na budowę. W trakcie małżeństwa ustanowili rozdzielność majątkową. Czy sprzedając mi udział w domu, będzie musiała przekazać jakaś kwotę byłemu mężowi? Czy po podziale majątku były może mieć wobec mojego udziału jakieś roszczenia (lub przy zakupie całego budynku)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykup udziału w domu od rozwódki bez przeprowadzonego podziału majątku

Podział majątku po rozwodzie

Wraz ze zmianą ustroju majątkowego ustała wspólność majątkowa małżeńska. Zamieniła się ona we współwłasność ułamkową. Co do zasady każdy z małżonków ma udział 1/2 w majątku wspólnym. Ale z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.

Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zbycie udziału przez rozwódkę

Formalnie, skoro działka należy do partnerki, to i dom należy w całości do niej. Może ona nim swobodnie dysponować, w tym zbyć cały lub udział.

Należy mieć na uwadze, że dom powstawał na majątku odrębnym partnerki, co oznacza, że następowały nakłady z majątku wspólnego na JEJ MAJĄTEK ODRĘBNY.

A skoro nie było jeszcze ze podziału majątku przy rozwodzie, to:

  1. Przy jego podziale, każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód,
  2. Każdy z małżonków może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności,
  3. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

Wykup udziału w nieruchomości

Pan jako nabywca nie jest w jakikolwiek sposób zobowiązany do czegokolwiek wobec byłego męża partnerki. Kwestia podziału majątku, wzajemnych rozliczeń to sprawa tylko między nimi.

Oznacza to, że w razie ustalenia, że nakłady były z majątku wspólnego, a mają one pozostać przy partnerce, będzie musiała ona oddać w rozliczeniu co najmniej połowę tych nakładów swemu byłemu.

Rozliczenie po rozwodzie

Jak wskazał Sąd Najwyższy (postanowienie Sądu Najwyższego z 28.06.2017 r., sygn. akt IV CNP 62/16), „jeżeli małżonek poczynił nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny, to podlegają one rozliczeniu w postępowaniu o podział majątku wspólnego. Należy mu się zasadniczo zwrot połowy ich wartości. Mniejsza kwota lub większa wchodzi w rachubę, jeżeli doszłoby do uznania, że były przyczynił się do powstania majątku mniej niż Pana partnerka lub bardziej”.

Były małżonek partnerki w razie braku zwrotu nakładów (po np. orzeczeniu sądu) może prowadzić egzekucję z majątku swojej byłej małżonki. A jeżeli zbyłaby cały dom i nadal nie uregulowała swego zobowiązania wobec niego – może żądać w okresie 5 lat od zbycia uznania zbycia ze bezskuteczne wobec siebie i egzekwować z nieruchomości pomimo jej zbycia. Teoretycznie jest możliwe, że Pan kupi dom, a były mąż będzie egzekwował swoje z tego domu.

Jak wyjść ze współwłasności mieszkania po rozwodzie? Czy były małżonek może nie wyrazić zgody na jego sprzedaż, co wtedy? Opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl