Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyjazd dzieci na ferie za granicę a zgoda męża

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 2015-02-12

Chcę wyjechać z dziećmi na ferie zimowe do rodziny we Francji. Mamy już kupione bilety w obie strony, jednak mąż stwarza problemy i nie wyraża zgody na wyjazd. Wcześniej nie robił problemów, byłam już z dziećmi u rodziny. Dzisiaj zawiadomił policję, że chcę bez jego zgody opuścić kraj z dziećmi. Policjanci przyjechali i powiedzieli, że mąż zastrzegł u nich, że nie wyraża zgody i że zgłosi porwanie dzieci; że siłą mnie ściągną z zagranicy i pozbawią praw rodzicielskich. Czy rzeczywiście będę miała jakieś nieprzyjemności, jeśli wyjadę z dziećmi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyjazd dzieci na ferie za granicę a zgoda męża

Ojciec nie wyraża zgody na wyjazd dzieci z matką za granicę

Sprawa wygląda poważniej, niż mogłoby się wydawać i niż próbuje ją Pani traktować. Oboje rodzice posiadają władze rodzicielską, mając tym samym prawo i obowiązek współdecydowania w porozumieniu o losach dziecka. Taki wyjazd może wydawać się błahostką, jednak z drugiej strony – nie jest to wyjazd do sąsiedniego miasta tylko za granicę. Rozumiem, że to może być dziwnie odbierane, ale przepisy stanowią dość jednoznacznie, aby tego nie lekceważyć.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy zawiera przepisy prawne w tej materii w art. 97 § 1 K.r.io.: „jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania”.

Czy bez zgody ojca matka może wyjechać z dziećmi za granicę?

Oboje rodzice powinni wyrazić zgodę, aby dziecku wyjechało za granicę, w przeciwnym razie przepis stanowi – Jeżeli jedno z rodziców tej zgody nie wyraża, drugie może wystąpić do sądu rodzinnego z wnioskiem o wydanie takiej zgody. Dokładnie w art. 97 § 2 K.r.i o. mówi się, iż „o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

Z praktyki wiem, że wyjazdy dziecka za granicę – nawet do rodziny, czy w celach rekreacyjnych i turystycznych są uznawane jako istotne, bowiem często okazuje się, że za granicą następuje zmiana planów, co rodzi poważne komplikacje. Wiem, tu tak być nie musi, jednak każdy podmiot zewnętrzny (czy to policja, czy sad opiekuńczy ma obowiązek uszanować wolę ojca dzieci, który nie tylko nie wyraża zgody na wyjazd, ale i podjął czynności w celu wyrażenia swego sprzeciwu.

Jest późno – nie wiem, czy zdąży Pani uzyskać zgodę na wyjazd z sądu opiekuńczego; może jednak uda się Pani przekonać męża. Inaczej – w istocie wyjazd Pani z małoletnimi dziećmi wbrew woli ich ojca będzie uznany za nielegalny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki