Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyjazd córki do liceum do innego miasta a opieka

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 2020-10-26

Potrzebuję porady w sprawie 15-letniej córki. Dostała się do wymarzonego liceum we Wrocławiu. Mieszkamy w innym mieście, 250 km dalej. Oczywiste było dla nas, że zamieszka w bursie, złożyliśmy podanie. Niestety nie dostała tam miejsca (podobnie jak kilkoro jej kolegów z przyszłej klasy). Szukaliśmy w innych internatach, bezskutecznie. Na kilka dni przed rozpoczęciem szkoły udało się załatwić dla niej i jej koleżanki miejsce w hostelu, gdzie zakwaterowano również innych uczniów z innych szkół. Podpisałam umowę na wynajem pokoju dla córki. Dostałam informację, że oprócz faktycznej obecności pracownika hostelu w ciągu dnia (w określonych godzinach) oraz doraźnej kontroli obiektu przez właściciela, w częściach wspólnych zamontowany jest monitoring, do którego również jako rodzice mamy dostęp. Nikt jednak nie sprawuje bezpośredniej, faktycznej opieki nad młodzieżą tam zakwaterowaną. Zapoznani zostali jedynie z regulaminem obiektu. Mam duże obawy. Jesteśmy z mężem jej opiekunami prawnymi i pozostawiamy ją z dala od domu bez faktycznej opieki (oprócz opieki w szkole). Jak to wygląda od strony prawnej? Co możemy zrobić w tej sytuacji? Myślałam o pisemnym upoważnieniu do konkretnych czynności dorosłego kuzyna córki, który mieszka we Wrocławiu. Nie wiem, czy to wystarczy, a jeżeli tak, to jak sformułować takie upoważnienie, jakie czynności wziąć pod uwagę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyjazd córki do liceum do innego miasta a opieka

Przekazanie opieki nad córką

Porusza Pani w istocie bardzo problematyczną prawnie kwestię. Skala zjawiska, jakie Pani opisuje, jest bardzo duża. Niestety, w bardzo wielu przypadkach opieka nad potomstwem nie zostaje prawidłowo przeniesiona. Przy niewłaściwym załatwieniu tego typu spraw sąd może odebrać rodzicom ich prawa (oczywiście są to już bardzo daleko idące konsekwencje, których jednak wykluczyć nie można i o których trzeba wspomnieć). Najczęściej problem wynika z błędnego przekonania, że wystarczy jedynie wystawione notarialne pełnomocnictwo do sprawowania opieki. Nawet przy pozostawieniu dziecka bliskiemu członkowi rodziny trzeba jednak dokonywać tego poprzez sąd rodzinny. Nie jest to kwestia czasochłonna ani kosztowna (opłata za wniosek to 100 zł), warto więc zadbać o jej uregulowanie. Obowiązek ten opisuje Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

„Art. 110. § 1. W razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy może orzec jej zawieszenie.

§ 2. Zawieszenie będzie uchylone, gdy jego przyczyna odpadnie”.

Opieka nad dzieckiem w innym mieście

Wiem, że brzmi to bardzo odstraszającą dla rodziców, ale z perspektywy prawnej dowolna sytuacja wymagająca decyzji rodzica przykuje uwagę sądu. Przykładowo, trafienie dziecka do szpitala może sprawić, że nie będzie komu przedstawić dokumentacji medycznej. Po takim obrocie spraw i wyjściu na jaw braku opiekuna, odebrane mogą być prawa rodzicielskie.

Należy wziąć pod uwagę również fakt, że przy ustaleniu praw do opieki nad dzieckiem innej osobie niż rodzicom obowiązkowa będzie sądowa kuratela. Dzięki temu na bieżąco sprawdzane będzie, czy nieletni ma zapewnione wszelkie środki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.

W Państwa sytuacji sprawa się komplikuje, bowiem nadal będzie sprawować Państwo opiekę nad córką, a tylko w dniach, w których będzie w owej miejscowości oddalonej od Państwa, opieka miałaby być sprawowana przez kuzyna. Nie mamy więc do czynienia z przeszkodą stałą w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, a wręcz z czymś w rodzaju naprzemiennej opieki (niby opiekun, ale cały czas Państwo, bowiem zapewne chcecie, aby konsultował się z Państwem). Przy rodzicach wyjeżdzających za granicę sprawa jest prosta, bowiem nie widzą się z dziećmi i tutaj opiekun w konkretnym przedziale czasowym sprawuje taką opiekę.

A zatem w Państwa przypadku nie występuje co do zasady przesłanka do wystąpienia do sądu celem ustalenia opiekuna dla córki i zawieszenia Państwa władzy rodzicielskiej (byłoby to zasadne, gdybyście Państwo odcięli się od wychowywania córki, ingerencji w jej wychowanie, rozwój, kształcenie, rozrywkę itp.).

Upoważnienie do przejęcia opieki nad 15-letnią córką

Proponuję, abyście przygotowali dla kuzyna upoważnienie do przejęcia opieki nad niepełnoletnią córką (na piśmie), wskazując do jakich czynności się ono odnosi, kogo, w jakim miejscu, w jakim okresie, w jakiej miejscowości dotyczy, wskazując przy tym minimum imię i nazwisko, adres oraz serię i nr dowodu osobistego opiekuna prawnego i Państwa, aby organy czy np. szpital mogły taką osobę zweryfikować.

Możecie Państwo w owym upoważnieniu podać także stopień pokrewieństwa. Najlepiej sporządzić je w formie aktu notarialnego celem jego uwiarygodnienia. Nie wiąże ono organów, ale jest podstawą do działania kuzyna wobec Państwa jako opiekunów córki.

Natomiast wskazuję, że pełnomocnictwo (nawet notarialne) nie ma mocy prawnej, a tym samym nie uprawnia do udzielania pomocy medycznej, czy udzielania informacji o stanie zdrowia dziecka. Pełnomocnictwo, nawet notarialne, nie jest dokumentem pozwalającym przekazać opiekę prawną nad dzieckiem, bowiem ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie przewiduje pełnomocnictwa, jako formy dokumentu świadczącego o wykonywaniu władzy rodzicielskiej, jak akt urodzenia dziecka czy postanowienie sądu. Oświadczenie o przekazaniu opieki nie rodzi skutków prawnych, a tym samym nie zwalnia rodziców z wykonywania władzy rodzicielskiej. To może uczynić jedynie sąd rodzinny zgodnie z art. 110 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej.

Jeśli więc nadal chcecie Państwo sprawować władzę rodzicielską, to możecie wystawić upoważnienie kuzynowi, ale będzie ważne wyłącznie w relacjach między Państwem a nim (np. ustalenie, że może kontrolować córkę, czy w nocy jest w hostelu, na co wydaje pieniądze, czy dobrze się odżywia, czy się uczy itp.). Nie będzie on jednak na tej podstawie władny uzyskiwać informacji o jej ocenach, o stanie zdrowia czy o dysponowaniu majątkiem. Może tylko Państwu dostrzeżone problemy przekazywać. Jeśli zaś zależy Państwu, aby sprawował on nad córką kompleksową władzę w całym okresie nauki poza Państwa miejscem zamieszkania, to musicie uzyskać postanowienie sądu o wyznaczeniu go opiekunem, a zawieszeniu władzy rodzicielskiej wobec Państwa, a po powrocie córki wnosić do sądu o uchylenie zawieszenia sprawowania władzy rodzicielskiej i o uchylenie opieki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki