Kategoria: Dzieci

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej wobec złego wykonywania opieki nad dzieckiem

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2015-11-27

Złożyłam do sądu pozew o uregulowanie kontaktów z moim dzieckiem (mam ograniczone prawa rodzicielskie), nie ma jeszcze terminu rozprawy. Kilka dni temu dowiedziałam się niepokojących rzeczy o moim dziecku, które wskazują na złe wykonywanie opieki nad nim przez jego ojca. Czy mogę uzupełnić swój pozew w przedmiocie uregulowania kontaktów o wniosek o przywrócenie praw rodzicielskich wobec zaistnienia nowych faktów, czy muszę sporządzić nowy odrębny pozew?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź na moje pytanie, nie musiałam toczyć bojów. Argumenty prawne wystarczyły.
Krystyna, 57 lat
Po raz kolejny korzystam z porad na tym portalu. Jak zwykle jestem zadowolona. Cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość do klienta. Pozdrawiam caly zespół.
Dorota
Odpowiedź fachowa, konkretna, na temat. Bez zbędnych prawniczych ozdobników trudnych do zrozumienia.
Urszula, 54 lata
Szybkość odpowiedzi i możliwość pytań dodatkowych
Bogumiła, 60 lat, Specjalista
Szybko i profesjonalnie
Ewa, 49 lat, Księgowa
Profesjonalnie, zrozumiale i szybko. 
Ryszard, inżynier, 80 lat
Fachowa i szybka pomoc, jeśli kiedykolwiek jeszcze będę miał konieczność skorzystania z porady prawnej na pewno skieruję się do serwisu eporady24 Już zdążyłem polecić eporady kilku znajomym.
Adrian
Odpowiedź bardzo mi pomogła. Była wnikliwa i wyczerpująca. 
Ewa
Bardzo dobrze rozwinięta odpowiedź na pytanie główne oraz dodatkowe. Dodatkowe informacje związane z prowadzoną sprawą wynikające z przepisów prawnych. 
Sławek
Szybkość, uprzejmość i precyzja merytoryczna odpowiedzi
Wojciech, 70 lat, Konsultant językowy
Dziękuję za bardzo szybką i wyczerpującą odpowiedź na moje pytanie, oraz na wątpliwości dodatkowe.Chętnie skorzystam ponownie w razie potrzeby. Można tu liczyć na pomoc prawną bez wychodzenia z domu. Polecam
Teresa
Dziękuję za wyjaśnienia. Szybko i wyczerpująco. Oczekiwania spełnione w 100%
Rafał
Szybko, sprawnie i cena ok
Joanna
Uzyskałem jasne i wyczerpujące odpowiedzi do pytania głównego jak i dodatkowego.
Sławomir
Jestem bardzo zadowolona z usługi. Odpowiedź wyczerpująca i bez zbędnego \"bełkotu\". Nie wychodząc z domu i nie tracąc czasu na umawianie się i dojazd otrzymałam poradę prawną.
Kasia, kasjer-dysponent, 30 lat
Rzetelna odpowiedź na pytanie w dość krótkim czasie z możliwością dopytywania nawet po kilku tygodniach - bardzo wygodna opcja. Polecam!
Karina, 45 lat
Bardzo dziękuję. Odpowiedź wystarczająca i rzeczowa.
Czesław
Bardzo szybko i profesjonalnie
Tomasz
Korzystam w waszych porad od lat i polecam każdemu, kto potrzebuje porady prawnej. Co najmniej 4 osoby korzystają z waszych porad z mojego polecenia.
Aleksandra
Uzyskałem wszystkie niezbędne mi informacje
Wiesław
Dziękuję za szybką i profesjonalną odpowiedź.
Renata
Szybkość odpowiedzi oraz wycena usługi
Mirosław, 65 lat, inzynier mechanik
Dziękuję bardzo. Odpowiedź była bardzo pomocna.
Ewka
Dziękuję za szybką, konkretną odpowiedź, bardzo mi pomogła.
Tomasz
Bardzo dziękuję za pisma i wyczerpujące odpowiedzi Panu Markowi Goli, bardzo mi pomógł, doradził i wszystko potoczyło się tak jak mówił. Po prostu majstersztyk. 
Marzena, działalność gospodarcza, 34 lata
Konkretne i bardzo fachowe porady.
Beata, 50 lat
Opinia rozczarowująca, jeśli chodzi o prawo, ale w myśl zasady \"nie zabijaj posłańca\" nie mogę mieć o to pretensji do osoby, która moją sprawa się zajęła. Rzetelnie i całkowicie wytłumaczone wszelkie tematy, jakie poruszyłem, tak więc wątpliwości, co do dalszych kroków nie mam. Szybkość odpowiedzi, a także szczegółowe wytłumaczenie sprawy są w pełni profesjonalne. Dziękuję
Patryk, 35 lat, Automatyk
Dziękuję za zrozumienie i profesjonalizm
Maria, 65 lat
Jesteście solidni i rzetelni.
Barbara, nauczyciel
Jestem bardzo zadowolona z kontaktu z prawnikiem z tej strony internetowej. Otrzymałam poradę fachowa, klarowna i mogłam zadawać dodatkowe pytania oraz załączać kopię dokumentów. Odpowiedzi otrzymywałam w szybkim czasie. Jest to już druga porada prawna z jakiej tutaj skorzystałam w ostatnim czasie. Wspaniale ułatwienie życia bez wizyty w kancelarii prawnej, szczególnie dla osób mieszkających poza Polska. dziękuję:)
Dorota, CAD Specialist, 58 lat

Zatem niejako chciałaby Pani dokonać kumulacji roszczeń, a mianowicie wniosek o ustalenie kontaktów połączyć z wnioskiem o ograniczenie władzy rodzicielskiej ojcu dziecka.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Stosownie do art. 191 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) – powód może dochodzić jednym pozwem kilku roszczeń przeciwko temu samemu pozwanemu, jeżeli nadają się one do tego samego trybu postępowania oraz jeżeli sąd jest właściwy ze względu na ogólną wartość roszczeń, a ponadto – gdy roszczenia są różnego rodzaju – o tyle tylko, o ile dla któregokolwiek z tych roszczeń nie jest przewidziane postępowanie odrębne ani też nie zachodzi niewłaściwość sądu według przepisów o właściwości bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Powyższy przepis zawiera przesłanki, jakie muszą być spełnione dla skutecznej, przedmiotowej kumulacji roszczeń. Do jej powstania nie jest konieczny jakikolwiek związek faktyczny czy prawny pomiędzy skumulowanymi roszczeniami. Kumulacja może obejmować żądania sformułowane w różny sposób, np. o ustalenie i zasądzenie świadczenia.

Podstawową przesłanką kumulacji roszczeń jest dochodzenie ich przeciwko temu samemu pozwanemu. Warunek ten w przypadku współuczestnictwa jest spełniony wówczas, gdy skumulowane roszczenia kierowane są przeciwko wszystkim albo przez wszystkich współuczestników. Nie jest dopuszczalna kumulacja roszczeń o różnych podmiotowych zakresach (zob. np. postanowienie SN z 17 lutego 1964 r., II CZ 6/64, OSPiKA 65, nr 3, poz. 67, LexisNexis nr 315135).

Kolejnym wymaganiem warunkującym kumulację roszczeń jest zachowanie tego samego trybu postępowania. Warunek ten musi być spełniony niezależnie od tego, czy kumulacji podlegają roszczenia jednorodzajowe czy różnorodzajowe. Za tryb postępowania należy przy tym uważać jedynie proces i postępowanie nieprocesowe. Wyjątki od tej zasady zostały przewidziane w przepisach szczególnych, np. art. 618, 688 w zw. z art. 618, 567 § 3 w zw. z art. 688 i art. 618, czy też art. 36 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zarówno sprawa o ograniczenie władzy jak i ustalenie kontaktów toczy się w trybie nieprocesowym.

Jeżeli dla skumulowanych roszczeń właściwy jest ten sam tryb postępowania, to następnie należy określić, czy dla któregokolwiek z nich nie jest przewidziane postępowanie odrębne, bądź też czy dla każdego z roszczeń nie są przewidziane różne postępowania odrębne. Nie jest dozwolone łączenie w jednym pozwie roszczenia, dla którego przewidziane jest postępowanie zwykłe, z roszczeniem podlegającym rozpoznaniu w jakimkolwiek postępowaniu odrębnym ani też takich roszczeń, dla których przewidziane są różne postępowania odrębne.

Zasadniczo dopuszczalne jest połączenie w jednym pozwie kilku roszczeń należących do tego samego postępowania odrębnego. Ich kumulacja wymaga jednak spełnienia kolejnej przesłanki dotyczącej właściwości sądu.

Roszczenia różnego rodzaju mogą być kumulowane tylko wówczas, gdy dla każdego z tych roszczeń przewidziana jest właściwość tego samego sądu.

Może Pani więc spokojnie wnieść pismo jako rozszerzenie o objęcie jednym wnioskiem Pani żądań. Nie można jedna wprost przewidzieć, co zrobi sąd.

Jeżeli jednak okaże się, że dla tych spraw sąd stwierdzi, że w myśl art. 191 K.p.c. kumulacja nie jest dopuszczalna, spowoduje to przede wszystkim ich wyłączenie do osobnego postępowania zarządzeniem przewodniczącego.

Jeśli oba roszczenia należą do właściwości tego samego sądu, sąd rozpozna je jako sprawy oddzielne.

Należy pamiętać, że kwestia władzy rodzicielskiej i jej ograniczenia nie ma wpływu na kontakty rodziców z dzieckiem. W tym zakresie należy odwołać się do utrwalonego poglądu zapoczątkowanego w uchwale pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 18 marca 1968 r. (III CZP 70/66, LexisNexis nr 314673, OSNCP 1968, nr 5, poz. 77), że prawo do utrzymywania kontaktu z dzieckiem nie należy do sprawowania władzy rodzicielskiej skoro do zakazania styczności osobistej z dzieckiem rodzicom pozbawionym władzy rodzicielskiej konieczne jest specjalne orzeczenie sądu oraz w uchwale z 26 września 1983 r. (III CZP 46/83, LexisNexis nr 309560, OSNCP 1984, nr 4, poz. 49), w której stwierdził, że nieprzyznanie ojcu dziecka władzy rodzicielskiej w wyroku ustalającym ojcostwo nie wyłącza jego prawa do osobistej styczności z dzieckiem.

Obecnie przesądza o tym art. 113 § 1 K.r.o., zgodnie z którym niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Rozpoznanie obu spraw mogłoby nastąpić łącznie przy założeniu, że ustalenie kontaktów z dzieckiem stanowi składnik władzy rodzicielskiej. Takie założenie jednak nie ma podstawy prawnej.

O tym, jakie prawa i obowiązki mieszczą się w pojęciu władzy rodzicielskiej, decydują przepisy prawa materialnego, a przede wszystkim przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 95 § 1, 96, 98, 101). Wynika z nich, że do władzy rodzicielskiej zalicza się prawa i obowiązki w zakresie pieczy nad dzieckiem, zarządu jego majątkiem i reprezentowania go. Kodeks rodzinny i opiekuńczy osobno reguluje kontakty z dzieckiem, wyraźnie wskazując w art. 113 § 1 w brzmieniu zmienionym ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2008 r. Nr 220, poz. 1431), że prawo i obowiązek rodziców oraz dziecka do utrzymywania ze sobą kontaktów jest niezależne od władzy rodzicielskiej.

W § 2 tego przepisu określone zostało pojęcie kontaktów z dzieckiem, które w szczególności obejmuje przebywanie z nim, bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Przebywanie zaś obejmuje odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu.

Samo ustalenie kontaktów z dzieckiem nie pozbawia drugiego rodzica władzy rodzicielskiej, ani jej nie ogranicza. Stanowisko to jest ugruntowane w orzecznictwie Sądu Najwyższego (por. zwłaszcza uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2011 r. III CZP 20/2011 OSNC 2012/1 poz. 4).

Rozstrzygnięcie o kontaktach z dzieckiem jest zatem rozstrzygnięciem o istotnej sprawie dziecka (art. 582 K.p.c), a nie rozstrzygnięciem o pozbawieniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej, nawet w sytuacji, w której brak porozumienia rodziców w tej kwestii stanowi główne zarzewie konfliktu.

Sprawa taka nie mieści się więc w wyczerpującym wyliczeniu spraw rozpoznawanych w sądzie pierwszej instancji w składzie jednego sędziego i dwóch ławników. Kwestia ta nie może budzić wątpliwości wobec brzmienia art. 582[1] K.p.c, który w sprawach o kontakty z dzieckiem nakazuje odpowiednie stosowanie art. 582.

Sprawy, dla których właściwy jest różny skład sądu, nie mogą być zatem rozpoznawane łącznie, chyba że pozwala na to przepis szczególny.

Taki wyjątek zawiera art. 47 § 2 pkt 1 K.p.c, dotyczący spraw z zakresu prawa pracy, a w sprawach o rozwód i separację art. 445[1] K.p.c, zawierający zakaz wytoczenia odrębnej sprawy m.in. o ustalenie kontaktów, co oznacza, że rozstrzygnięcie w tym przedmiocie zapada w orzeczeniu o rozwodzie lub separacji, a więc w składzie ławniczym.

Poza postępowaniem o rozwód lub separację sprawy te nie mogą być, z uwagi na różny skład sądu, rozpoznawane łącznie. Naruszenia przepisów o składzie sądu nie uzasadnia, wbrew obawom sądu okręgowego, wzgląd na dobro dziecka ani na ekonomię procesową. Nie ma przeszkód, aby sprawy te zostały rozpoznane w zbliżonym czasie, a nawet w tym samym dniu, w składzie sądu właściwym dla każdej z nich.

Powyższe rozważania potwierdza stanowisko Sądu Najwyższego przedstawione w uchwale Izby Cywilnej z dnia 23 maja 2012 r. (sygn. akt III CZP 21/2012, Lexis.pl nr 3877046, Biuletyn Sądu Najwyższego 2012/5).

Tak więc, jak z powyższego wynika, jeżeli uzupełni Pani wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej, to ze względu na inny skład sądu orzekającego sąd skieruje sprawę do osobnego rozpoznania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Realizacja kontaktów ojca z dzieckiem z uwzględnieniem kosztów


Jestem rozwiedziona i od kilku lat z 7-letnim dzieckiem mieszkam w Niemczech. Były mąż do tej pory miał sporadyczne kontakty z dzieckiem, ale od czasu, gdy odbyła się sprawa o wydanie paszportu dla dziecka, jego zainteresowanie dzieckiem wzrosło. Chce by dziecko dzwoniło do niego regularnie, chociaż on tego nigdy robił. Jestem temu przeciwna – były mąż nie pokrywa dodatkowych wydatków na dziecko, jak np. zajęcia pozaszkolne, wycieczki, a ode mnie wymaga opłacania wyższych rachunków telefonicznych. Szczerze mówiąc wolę przeznaczyć te pieniądze na dziecko. Były mąż twierdzi, że mu utrudniam kontakty z dzieckiem i straszy mnie sądem. Czy do moich obowiązków należy dopilnowanie, żeby dziecko dzwoniło do ojca i to na mój koszt?

Zawieszenie władzy rodzicielskiej pijącym rodzicom


Jestem babcią 6-letniego dziecka, którego rodzice nadużywają alkoholu, a także mają problemy z narkotykami. Dziecko zastraszone w obawie o swoje życie i zdrowie, słysząc awantury w domu, ucieka do sąsiadów. Aktualnie, po kolejnej ucieczce, znajduje się u nas (u swoich dziadków). Co powinniśmy zrobić, aby władza rodzicielska rodziców została zawieszona i abyśmy my, dziadkowie przejęli opiekę nad dzieckiem?

Jak wpisać ojca do aktu urodzenia?


Mam 9-letniego syna, wychowuję go zupełnie sama. Nie ma w akcie urodzenia wpisanego ojca. Chciałabym to zrobić, ale ojciec dziecka się nie zgadza. Co mogę zrobić, skoro ja mieszkam w UK, a ojciec dziecka w Polsce?

Nie płacę alimentów, ale chcę mieć kontakt z córką - co robić?


Była żona założyła sprawę o pozbawienie mnie władzy rodzicielskiej nad córką. Faktycznie nie płacę alimentów, ale nie mam z czego. Była żona podnosi, że jestem uzależniony od alkoholu, ale przeszedłem już terapię i nie piję. Z córką miałem niewiele kontaktu przez ostatnie 2 lata, bo była z matką w Anglii. Czy mam szansę na kontakty z córką? Moi rodzice też bardzo za nią tęsknią.

Prawo ojca do kontaktu z dzieckiem


Nie mieszkam z ojcem mojego dziecka, uznanego i noszącego jego nazwisko. Ustaliliśmy wspólnie, że on będzie się spotykał i opiekował dzieckiem dwa lub trzy razy w tygodniu po kilka godzin w czasie, kiedy ja mam dodatkowe zajęcia. Po miesiącu ojciec dziecka zaczął się domagać zabierania dziecka do siebie na noc i kilkudniowych wyjazdów z nim w terminach przez siebie wybranych i do miejsc znacznie oddalonych od miejsca zamieszkania. Dziecko ma niewiele ponad rok. Czy ojciec ma prawo żądać tak intensywnych kontaktów z dzieckiem?

Odebranie praw rodzicielskich matce, która opuściła dziecko


Mieszkam i pracuję za granicą, mam duży problem z matką mojego dziecka. Myślę, że powinienem wnieść do sądu o odebranie jej praw rodzicielskich. Syn ma 11 lat i obecnie mieszka z moją siostrą w Polsce, bo jego matka właściwie go opuściła – wyjechała za granicę i praktycznie przestała się nim interesować. Ja w pełni utrzymuję syna, siostra dobrze się nim opiekuje, a jego mama raz na jakiś czas zadzwoni i to wszystko. Wyjechała z dwójką swoich pozostałych dzieci, wiem, że mieszka kątem u rodziny, nie pracuje, utrzymuje się z pomocy społecznej. Potrafi mi jednak grozić, że zabierze syna, gdy ten skończy szkołę. Dlatego pytanie: czy mam szansę na odebranie jej praw rodzicielskich?

Dogadanie zmiany miejsca zamieszkania dziecka


Jestem rozwiedziona, mam 15-letnią córkę. Do tej pory mieszkała z ojcem. Obecnie chciałaby zamieszkać ze mną, bo ojciec się przeprowadza. Jestem z byłym mężem w dobrych relacjach i myślę, że dogadamy się w tej kwestii. Czy jednak nie zostanę oskarżona o uprowadzenie dziecka (mieszkam w Niemczech)?

Kontakty ojca z dzieckiem po rozstaniu konkubentów


Mam problem z byłą konkubiną, która znalazła sobie innego faceta i teraz zabrania mi odwiedzin i zabierania syna (5 lat). Byliśmy razem prawie 10 lat, mieliśmy plany na wspólną przyszłość. Dla dobra rodziny podjąłem pracę na zagranicznych kontraktach, chciałem zarobić na wspólny dom. Po powrocie z ostatniego kontraktu oświadczyła, że ma kogoś i z nami koniec. Myślałem, że to chwilowe, ale zacząłem jej płacić dobrowolnie alimenty na syna 1000 zł, bo mnie było stać. Obecnie już nie wyjeżdżam i w ostatnim miesiącu dałem jej tylko 500 zł. Nie mam pieniędzy, bo musiałem oszczędności wydać na kawalerkę do remontu (nie miałem gdzie mieszkać). Jak i w jakim sądzie uzyskać prawa do spotkań z synem i ustalenie niższych alimentów?
Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »