Kategoria: Rozwód

Wniosek o odwołanie pozwu rozwodowego

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2014-09-24

Jak mąż może odwołać pozew rozwodowy? Żona złożyła odpowiedź na pozew – rozprawa rozwodowa ma się odbyć za 3 tygodnie. Czy napisać wniosek do sądu?

Generalnie, zgodnie z art. 203 §  Kodeksu postępowania cywilnego, „pozew może być wycofany bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczeniem się roszczenia – aż do wydania wyroku”. Pozew wycofany nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa.

W sprawach o rozwód nie istnieje możliwość wycofania pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia, gdyż zrzeczenie się roszczenia może dotyczyć jedynie roszczeń materialnoprawnych, ale nie roszczeń o ukształtowanie prawa w zakresie praw stanu – do których należy żądanie rozwodu.

Pozostaje jedynie możliwość cofnięcia pozwu po rozpoczęciu rozprawy za zgodą obu stron.

Jak wskazuje Henryk Pietrzykowski w Zarysie metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych, „rozpoczęcie rozprawy następuje w momencie zabrania głosu przez powoda, któremu przewodniczący składu udziela głosu jako pierwszemu”.

Powód, czyli mąż, może cofnąć pozew przed dniem wyznaczonej rozprawy, wysyłając do sądu pismo procesowe z oświadczeniem o cofnięciu pozwu i z jego uzasadnieniem (czyli że kocha on żonę i nie chce się z nią rozwodzić).

Skutek złożonego oświadczenia o cofnięciu pozwu zależeć będzie od tego, co żona napisała w odpowiedzi na pozew. Jeżeli żona napisala tam, że nie chce rozwodu, tj. wnosi o oddalenie powództwa, to cofnięcie pozwu będzie skuteczne. Sąd poinformuje żonę o cofnięciu przez męża pozwu i odwoła rozprawę.

Jeżeli jednak żona w odpowiedzi na pozew również zażądała rozwodu, sąd musi przeprowadzić rozprawę. Cofniecie pozwu w takiej sytuacji nie może powodować umorzenia postępowania, gdyż aktualne pozostaje żądanie strony pozwanej, które to żądanie wymaga merytorycznego rozstrzygnięcia.

Takie stanowisko zaprezentował Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 23.11.1983 r., sygn. akt III CZP 59/83, wskazując: „żądanie orzeczenia rozwodu zgłoszone przez stronę pozwaną wyłącza dopuszczalność umorzenia postępowania na skutek cofnięcia pozwu”.

Czyli to, w jaki sposób może zostać cofnięty pozew, zależy od tego, co żona napisała w odpowiedzi na pozew. Jeżeli żona napisała, że wnosi o oddalenie pozwu o rozwód i nie zgadza się na orzeczenie rozwodu – wówczas wystarczy, że mąż sam wyśle wniosek o odwołanie pozwu rozwodowego z krótkim uzasadnieniem. Jeżeli natomiast żona w odpowiedzi na pozew napisała, że pozew popiera i chce rozwodu, a dopiero teraz oboje małżonkowie doszli do wniosku, że jednak rozwodu nie chcą – pozew będzie można cofnąć dopiero na pierwszej rozprawie. Powinni być wówczas obecni oboje małżonkowie.

Jeżeli będzie zgoda obojga małżonków, to można zgłosić sądowi ustnie wniosek o cofnięciu pozwu o rozwód. Można to zrobić na pierwszym posiedzeniu wyznaczonym na rozprawę.

Oczywiście mogą Państwo spróbować napisać wspólny wniosek o odwołanie pozwu, krotko go uzasadnić i obydwoje się pod nim podpisać. Jeżeli sąd taki wniosek zaakceptuje, to pozew cofnie, aby pozbyć się sprawy. Jeżeli nie, to nic Państwo nie tracą, sąd poinformuje Państwa, iż rozprawa musi się odbyć.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »