Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o uchylenie ubezwłasnowolnienia a właściwość sądu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-06-14

Mój partner został ubezwłasnowolniony całkowicie przez sąd okręgowy w miejscu swojego zamieszkania. Przebywał wtedy u jednego z synów. Wniosłam do tego sądu wniosek o uchylenie ubezwłasnowolnienia. W międzyczasie ubezwłasnowolniony został zabrany do drugiego syna – opiekuna prawnego zamieszkałego w Krakowie. Sąd, do którego wniosłam wniosek o uchylenie ubezwłasnowolnienia, po rozpoznaniu sprawy, zdecydował rozpocząć postępowanie z urzędu i wyznaczono termin rozprawy. Opiekun prawny, powołując się na art. 504 K.p.c., wniósł o przeniesienie sprawy do Krakowa. Tak też się stało i to budzi moje wątpliwości. Czy nie należało zastosować w tym przypadku art. 508 § 1 K.p.c.? Skoro postanowienie o ubezwłasnowolnieniu zostało wydane przez sąd w pierwotnym miejscu zamieszkania ubezwłasnowolnionego, to również postępowanie o uchylenie ubezwłasnowolnienia powinno być przeprowadzone w miejscu jego złożenia, a nie miejscu obecnego zamieszkania ubezwłasnowolnionego. Po prostu – czy przekazanie do rozpoznania mojego wniosku do Krakowa było prawidłowe?

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

Zatem na wniosek syna sąd dotychczasowy uznał się za niewłaściwy i przekazał sprawę do rozpoznania sądowi okręgowemu w Krakowie. Zastania się Pani, czy działanie sądu było prawidłowe.

Zgodnie z art. 508 § 1 K.p.c., jeżeli właściwość miejscowa nie jest oznaczona w przepisie szczególnym, wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w braku miejsca zamieszkania – sąd miejsca jego pobytu. Do postępowania z urzędu właściwy jest sąd miejsca, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie będące podstawą wszczęcia postępowania. W braku wskazanych wyżej podstaw właściwy będzie sąd dla m.st. Warszawy.

W tym miejscu pragnę zwrócić szczególną uwagę na zwrot „miejsce zamieszkania”. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego (K.c.) miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Jednakże miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna. W tej sytuacji zachodzi pytanie, gdzie zamieszkuje syn, który jest opiekunem prawnym Pani partnera. Skoro bowiem syn zamieszkuje w Krakowie, sąd w Krakowie jest władny do rozpoznania sprawy. Jeżeli syn będący opiekunem prawnym zamieszkuje w miejscowości będącej w obszarze właściwości dotyczącej sądu, to można by uznać, że przekazanie sprawy odbyło się niezgodnie z przepisami.

Należy także zwrócić uwagę na zapis art. 508 § 2 K.p.c., zgodnie z którym w wypadku gdy sąd właściwy nie może z powodu przeszkody rozpoznać sprawy lub podjąć innej czynności albo gdy wymagają tego względy celowości, sąd nad nim przełożony wyznaczy na posiedzeniu niejawnym inny sąd do rozpoznania sprawy w całości lub w części. Powyższy przepis może mieć zastosowanie w niniejszej sprawie, albowiem proszę pamiętać, że synowie, jak wynika z opisu, podzielili się opieką nad ojcem, co z kolei powoduje, że przez dłuższy czas ojciec będzie zamieszkiwał w Krakowie. W sprawie z Pani wniosku występuje konieczność przeprowadzenia badań celem sporządzenia opinii na okoliczność ustalenia czy stan zdrowia partnera pozwala na uchylenie ubezwłasnowolnienia.

Obawiam się, że nawet gdyby wniosła Pani zażalenie na postanowienie o uznaniu się za niewłaściwy, to sąd, opierając się na treści art. 508 § 2 K.p.c. uzna, że właściwy do rozpoznania jest sąd w Krakowie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Spłata kredytu na dom w przypadku rozwodu

Kilka miesięcy temu żona wyprowadziła się z domu. Mamy na ten dom wspólny kredyt hipoteczny. Raty spłacam ja, czy żona też powinna płacić połowę...

Rozpad małżeństwa

Zostawiła mnie żona. Obiektywnie miała powód – znalazła w moim telefonie dwuznacznej treści sms-y. Niestety nie potrafię udowodnić, że...

Rozwód a wynajem wspólnego mieszkania

Jestem po rozwodzie. Z byłą żoną posiadamy dwa mieszkania (nie było podziału majątku). Jedno zajmuje ona, drugie ja. Chciałbym wynająć mieszkanie,...

Prawo do korzystania z mieszkania małżonka

Moje pytanie dotyczy prawa do korzystania z mieszkania małżonka w sytuacji gdy to mąż otrzymał dom w formie darowizny od swojego dziadka przed...

Czy muszę spłacać długi byłego męża?

Jestem po rozwodzie już od 5 lat. Wcześniej mój były mąż prowadził firmę w formie spółki cywilnej. Dzisiaj dowiedziałam się, że jeszcze ma jakieś...

Co zrobić, jeśli mąż nie interesuje się rodziną?

Mam duży problem z mężem. Mąż nie chce spędzać czasu z dzieckiem i w zasadzie można powiedzieć, że wychowuję dziecko sama. Mąż...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »