Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wezwanie jako świadek w sprawie rozwodowej

Autor: Kamil Kiecana

Jestem wezwany jako świadek w sprawie rozwodowej. Sytuacja jest taka, że kiedyś pisałem trochę na pewnej i być może pisałem z tą panią, ale nigdy jej nie spotkałem, więc nie umiem określić czy też odpowiedzieć precyzyjnie na ewentualne pytanie, czy znam tę panią i czy to ta pani. Cała sytuacja jest wymuszona przez męża tej kobiety. Na pewno moja aktywność to ewentualne pisanie maksymalnie kilkunastu wiadomości i nic poza tym. Myślałem o bilingach, ale można je mieć 1 rok do tyłu, a ta sytuacja na pewno była więcej niż 4 lata temu. Jakie kroki mam podjąć, aby wszystkim ułatwić szybkie określenie wszelkich za i przeciw?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wezwanie jako świadek w sprawie rozwodowej

Rozwód i wina jednego małżonka

Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

„§ 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

§ 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy”.

Zgodnie z poglądami piśmiennictwa prawnego, „w zasadzie nie można stwierdzić z góry, że jakaś przyczyna rozkładu zawsze ma charakter zawiniony lub niezawiniony, choć można założyć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że pewne przyczyny będą miały charakter zawiniony (np. przemoc, zdrada małżeńska). (…) Zdrada narusza normy moralne i jest przejawem rażącej nielojalności wobec współmałżonka. Małżonek dopuszczający się zdrady z reguły bywa uznawany winnym rozkładu pożycia” (B. Wartenberg-Kempka [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. M. Fras, M. Habdas, Warszawa 2021, art. 57.).

W naszej ocenie istotą sprawy jest zatem ustalenie, czy doszło do zdrady małżeńskiej, gdyż może to przesądzić o winie jednego z małżonków i dalszych konsekwencjach z tym związanych.

Zatem mimo, że osoba powołująca Pana na świadka nie ma dowodów na zdradę, to próbuje znaleźć każdy dowód na swoją korzyść, stąd został Pan powołany na świadka jedynie na podstawie wspomnianej przez Pana korespondencji.

Kontakt świadka z rozwodzącą się kobietą

Sugeruję, aby przypomniał Pan sobie treść ww. korespondencji i okoliczności jej prowadzenia, gdyż o to może pytać sąd/pełnomocnicy. Jednak jeśli nie będzie Pan pamiętał określonych kwestii, to żadne negatywne konsekwencje nie powinny Pana spotkać.

Nie musi Pan udowadniać braku bezpośredniego kontaktu z małżonką. Udowodnienie takich okoliczności leży po stronie małżonka (jednak, jak Pan wskazuje, do udowodnienia takiego nigdy nie dojdzie).

Co do Pana roszczeń wobec małżonka, to nie odnajduję podstaw do ich kreowania, gdyż będzie Pan świadkiem w ramach postępowania sądowego. Gdyby jednak doszło wobec Pana do naruszenia Pańskich praw, to oczywiście można rozważyć działania prawne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl