Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwodem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

W jakim sądzie złożyć pozew o rozwód?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2015-03-10

Oboje z mężem chcemy się rozwieść bez orzekania o winie. Oboje pracujemy w Warszawie, natomiast co do miejsca zameldowania to mąż jest zameldowany w Warszawie, a ja w Rzeszowie. Nigdy nie mieliśmy wspólnego miejsca zameldowania, a ślub odbył się rok temu. Mamy też rozdzielność majątkową zawartą jeszcze przed ślubem. Zależy nam na szybkim rozwodzie, podobno czas oczekiwania w Rzeszowie jest dużo krótszy niż w Warszawie. W jakim sądzie złożyć pozew i które z nas powinno to zrobić, aby sprawa trafiła do sądu w Rzeszowie?

Podstawę prawną dla przedstawionego stanu faktycznego stanowi art. 41 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie bowiem z jego treścią:

„Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.”

Powództwo ze stosunku małżeństwa dotyczy samego stosunku małżeństwa, w tym głównie sprawy o rozwód. Właściwość w sprawach małżeńskich zawsze ma charakter właściwości wyłącznej–- niezależnie od przyjmowanego w danej sprawie kryterium.

W zasadzie sądem miejscowo wyłącznie właściwym jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania małżonków, pod warunkiem jednak że przynajmniej jedno z nich jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwyczajnego pobytu w okręgu tego sądu. Zmiana miejsca zamieszkania po wniesieniu pozwu nie uzasadnia wniosku o wyznaczenie sądu na podstawie art. 45, ponieważ sąd właściwy miejscowo w chwili wniesienia pozwu pozostaje właściwym aż do zakończenia toczącego się postępowania (art. 15) (post. SN z 3 listopada 2005 r., III CO 11/05, niepubl.). Nie jest konieczne, aby ostatnie miejsce zamieszkania małżonków było ich wspólnym miejscem zamieszkania, tj. może wystąpić sytuacja, w której małżonkowie zamieszkiwali w okręgu tego samego sądu, ale w różnych miejscach.

Do spełnienia warunku posiadania miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w okręgu sądu, w którym małżonkowie mieli ostatnie zamieszkanie, nie jest wymagane, aby jedno z małżonków stale mieszkało albo zwykle przebywało w miejscu ostatniego zamieszkania, wystarczy miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w którejkolwiek miejscowości okręgu tego sądu (por. orz. SN z 16 czerwca 1951 r., C. 428/51, LexPolonica nr 395238, OSN 1953, nr 3, poz. 62).

Zwykły pobyt nie jest równoznaczny z miejscem zamieszkania (por. art. 25 K.c.), może przy nim nie występować zamiar stałego pobytu. Chodzi jednak o element stabilności i trwałości pobytu.

Jeżeli nie można wskazać sądu wyłącznie właściwego na podstawie powyższego, sądem wyłącznie właściwym staje się sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a więc sąd właściwości ogólnej (art. 27).

Gdy brak miejsca zamieszkania pozwanego – właściwość wyłączna sądu zależy od miejsca zamieszkania powoda.

Tak więc kwestia miejsca prowadzenia sprawy zależeć będzie od tego, kto z Państwa wystąpi z pozwem.

Aby rozwód odbył się w Rzeszowie pozew musi złożyć mąż. Jak pisałem wyżej, jeżeli nie mają Państwo wspólnego miejsca zamieszkania, decyduje sąd miejsca zamieszkania pozwanego w tym wypadku Pani – a więc pozew musi zostać złożony w Pani miejscu zamieszkania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Brak zgody na rozwód

Mąż wyprowadził się przed kilkoma miesiącami i prawdopodobnie mieszka z inną kobietą. Właśnie otrzymałam pozew rozwodowy. Nie zgadzam się, że...

Czy rozwód będzie dobrym wyjściem?

Piętnaście lat temu wyszłam za rozwodnika, który miał troje dzieci. My swoich dzieci nie posiadamy. Wspólnie kupiliśmy dom, który jest w świetnym...

Czy możliwy jest rozwód w mojej sytuacji?

Od dwóch lat jestem w separacji z mężem. Obecnie prawie się nie kontaktujemy, mąż jedynie widzi się z dziećmi, ma ograniczoną władzę...

Rozwód z winy małżonka

Czy w pozwie rozwodowym trzeba od razu zaznaczyć, czy rozwód będzie z orzekaniem o winie, czy w przebiegu sprawy sąd sam zadecyduje, czy...

Walka o to, by nie doszło do rozwodu

Mąż wniósł pozew o rozwód z mojej winy. Jego zdaniem regularnie go okradam (po prostu biorę pieniądze ze wspólnego konta na wydatki...

Czy rozwód z orzeczeniem o winie?

Jesteśmy małżeństwem od kilkunastu lat. W tym czasie moja żona bardzo się zmieniła, poznała innego mężczyznę i doszliśmy wspólnie do wniosku,...

Ustalenie winy lub jej braku przy rozwodzie

Nie mieszkam z żoną prawie rok, obecnie przebywam w mieszkaniu przyjaciela. Poinformowałem żonę, że chcę rozwodu, ale ona się nie zgadza. Moim...

Czy mąż może nie dać mi rozwodu?

Jestem mężatką od roku i młodą mamą. Od dłuższego czasu mój mąż podczas kłótni, które zdarzają się coraz częściej, bardzo mi ubliża, poniża...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »