Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

W jakim sądzie złożyć pozew o rozwód?

Oboje z mężem chcemy się rozwieść bez orzekania o winie. Oboje pracujemy w Warszawie, natomiast co do miejsca zameldowania to mąż jest zameldowany w Warszawie, a ja w Rzeszowie. Nigdy nie mieliśmy wspólnego miejsca zameldowania, a ślub odbył się rok temu. Mamy też rozdzielność majątkową zawartą jeszcze przed ślubem. Zależy nam na szybkim rozwodzie, podobno czas oczekiwania w Rzeszowie jest dużo krótszy niż w Warszawie. W jakim sądzie złożyć pozew i które z nas powinno to zrobić, aby sprawa trafiła do sądu w Rzeszowie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W jakim sądzie złożyć pozew o rozwód?

W którym sądzie założyć sprawę o rozwód?

Podstawę prawną dla przedstawionego stanu faktycznego stanowi art. 41 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie bowiem z jego treścią:

„Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.”

Powództwo ze stosunku małżeństwa dotyczy samego stosunku małżeństwa, w tym głównie sprawy o rozwód. Właściwość w sprawach małżeńskich zawsze ma charakter właściwości wyłącznej–- niezależnie od przyjmowanego w danej sprawie kryterium.

W zasadzie sądem miejscowo wyłącznie właściwym jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania małżonków, pod warunkiem jednak że przynajmniej jedno z nich jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwyczajnego pobytu w okręgu tego sądu. Zmiana miejsca zamieszkania po wniesieniu pozwu nie uzasadnia wniosku o wyznaczenie sądu na podstawie art. 45, ponieważ sąd właściwy miejscowo w chwili wniesienia pozwu pozostaje właściwym aż do zakończenia toczącego się postępowania (art. 15) (post. SN z 3 listopada 2005 r., III CO 11/05, niepubl.). Nie jest konieczne, aby ostatnie miejsce zamieszkania małżonków było ich wspólnym miejscem zamieszkania, tj. może wystąpić sytuacja, w której małżonkowie zamieszkiwali w okręgu tego samego sądu, ale w różnych miejscach.

Zobacz również: Jak zabrać się za rozwód?

Nieznane miejsce zamieszkania pozwanego w sprawie o rozwód

Do spełnienia warunku posiadania miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w okręgu sądu, w którym małżonkowie mieli ostatnie zamieszkanie, nie jest wymagane, aby jedno z małżonków stale mieszkało albo zwykle przebywało w miejscu ostatniego zamieszkania, wystarczy miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w którejkolwiek miejscowości okręgu tego sądu (por. orz. SN z 16 czerwca 1951 r., C. 428/51, LexPolonica nr 395238, OSN 1953, nr 3, poz. 62).

Zwykły pobyt nie jest równoznaczny z miejscem zamieszkania (por. art. 25 K.c.), może przy nim nie występować zamiar stałego pobytu. Chodzi jednak o element stabilności i trwałości pobytu.

Jeżeli nie można wskazać sądu wyłącznie właściwego na podstawie powyższego, sądem wyłącznie właściwym staje się sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a więc sąd właściwości ogólnej (art. 27).

Gdy brak miejsca zamieszkania pozwanego – właściwość wyłączna sądu zależy od miejsca zamieszkania powoda.

Tak więc kwestia miejsca prowadzenia sprawy zależeć będzie od tego, kto z Państwa wystąpi z pozwem.

Aby rozwód odbył się w Rzeszowie pozew musi złożyć mąż. Jak pisałem wyżej, jeżeli nie mają Państwo wspólnego miejsca zamieszkania, decyduje sąd miejsca zamieszkania pozwanego w tym wypadku Pani – a więc pozew musi zostać złożony w Pani miejscu zamieszkania.

Zobacz też: Jak sprawdzić czy ktoś jest rozwiedziony?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl