Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uzupełniający podział majątku po latach od rozwodu

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2020-10-09

Sprawa dotyczy uzupełniającego podziału majątku. Mam za sobą nieudane małżeństwo, które zakończyło się rozwodem 17 lat temu. Rozwiedliśmy się i dokonaliśmy podziału naszego majątku u notariusza. Niestety wówczas nie uwzględniliśmy składek na Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE). Dlatego mam pytanie: Czy po 17 latach od rozwodu i od wspomnianego podziału majątku można zawrzeć kolejną umowę notarialną uwzględniającą podział środków OFE? Czy jest jakiś inny sposób, żeby wyprostować tę sprawę na przykład przeprowadzając uzupełniający podział majątku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uzupełniający podział majątku po latach od rozwodu

Podział częściowy i uzupełniający majątku

Odpowiadając na Pani pytanie wyjaśniam, że istnieje takie pojęcie jak podział częściowy i uzupełniający. Zgodnie z art. 567 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) – do postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, a zwłaszcza do odrębnego postępowania w sprawach wymienionych w paragrafie pierwszym stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku.

Wśród przepisów o dziale spadku znajduje się art. 1038 § 2 Kodeksu cywilnego (K.c.), który stanowi, że umowny dział spadku może objąć cały spadek lub być ograniczony do części spadku. Przepis ten stosuje się odpowiednio.

Dodatkowy podział majątku wspólnego małżeńskiego

Pani i Pani były mąż przed notariuszem dokonaliście właśnie umownego podziału majątku i jak najbardziej mógł być on ograniczony co do części majątku, właśnie tego dzielonego. Nie ma przeszkód, aby podzielić zatem to, co pozostało niepodzielone do dnia dzisiejszego.

Takie uzupełniające podziały zdarzają się w praktyce dość często. Aby nie być gołosłowną przytoczę Pani krótki fragment uzasadnienia postanowienie Sądu Rejonowego w Grudziądzu z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie I Ns 281/17:

„Podział majątku wspólnego dokonany aktem notarialnym z dnia 3 września 2015 r. nie obejmował zatem wszystkich składników majątku wspólnego uczestników, lecz jedynie składniki wymienione w treści tego aktu, co zgodnie z art. 1038 § 2 k.c. w zw. z art. 567 § 3 k.p.c. było dopuszczalne.

W tej sytuacji Sąd dokonał uzupełniającego podziału majątku wspólnego małżeńskiego uczestników, przyznając J. W. środki na rachunkach bankowych założonych na jego nazwisko (art. 567 § 3 k.p.c. w zw. z art. 688 k.p.c. oraz art. 211 i 212 § 2 k.c.)”.

Podział majątku byłych małżonków nie ulega przedawnieniu

Nie ma znaczenia, że inne składniki majątkowe podzielili Państwo 17 lat temu, bo zgodnie z art. 220 Kodeksu cywilnego: „Roszczenie o zniesienie współwłasności nie ulega przedawnieniu” – także jeżeli chodzi o podział majątku byłych już małżonków, na okoliczność czego cytuję stosowane orzeczenie: „Roszczenie o podział majątku wspólnego – w świetle art. 220, 1035 k.c. w związku z art. 46 k.r.o. – nie ulega przedawnieniu.” [postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2013 r. II CSK 546/12]

Może Pani zatem ponownie udać się wraz z byłym mężem do notariusza i dokonać dodatkowego, uzupełniającego podziału Państwa majątku z czasów małżeństwa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »