Kategoria: Dzieci

Uznanie dziecka i nadanie nazwiska

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-07-04

Jestem stanu wolnego, poznałem Polkę, rozwódkę z dwojgiem dzieci, cała trójka nosi niemieckie nazwisko. Okazało się, że mam z tą kobietą rocznego syna, którego chciałbym uznać. Czy moje dziecko może nosić moje nazwisko, jeśli matka się na to nie zgadza?

Zgodnie z treścią art. 72  § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sąd.

Pan nosi się z zamiarem uznania dziecka.

Kwestie związane z nazwiskiem dziecka reguluje precyzyjnie treść art. 89 kodeksu, który poniżej zacytuję w całości:

„§ 1. Jeżeli ojcostwo zostało ustalone przez uznanie, dziecko nosi nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców, składanych jednocześnie z oświadczeniami koniecznymi do uznania ojcostwa. Rodzice mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Jeżeli rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Do zmiany nazwiska dziecka, które w chwili uznania już ukończyło trzynaście lat, jest potrzebna jego zgoda.

§ 2. W razie sądowego ustalenia ojcostwa sąd nadaje dziecku nazwisko w wyroku ustalającym ojcostwo, stosując odpowiednio przepisy § 1. Jeżeli dziecko ukończyło trzynaście lat, do zmiany nazwiska jest potrzebna jego zgoda.

§ 3. Jeżeli ojcostwa nie ustalono, dziecko nosi nazwisko matki.

§ 4. Dziecku nieznanych rodziców nazwisko nadaje sąd opiekuńczy.”

W przypadku uznania dziecka zachodzi reguła z § 1, a więc decyduje tu wola obydwojga rodziców, a więc Pana i matki. Jeśli matka nie zgodzi się, aby dziecko nosiło wyłącznie Pana nazwisko, to z mocy samego prawa, niezależnie od jej zgody lub jej braku syn Pana będzie nosił nazwisko niemieckie matki i Pana nazwisko, czyli po prostu nazwisko podwójne. Zasada ta obowiązuje zarówno wtedy gdy rodzice złożyli sprzeczne oświadczenia, ale także wtedy, gdy nie złożyli ich w ogóle.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »