Kategoria: Dzieci

Utrzymywanie nieletniej córki i pozwolenie jej mieszkać samej

Marek Gola • Opublikowane: 2017-01-04

Rozwodzę się z żoną, mamy dwie nieletnie córki: jedna ma 7 lat, druga 17 lat. Ta starsza chce zostać w domu. Żona wyjechała z Polski i zabrała młodszą córki, ja pracuję w Holandii i nie mam możliwości zaopiekowania się starszą córką. Czy starsza córka może zostać sama w Polsce (swoim domu)? Ja zobowiązuje płacić jej co miesiąc 1000 zł na życie i opłacać mieszkanie oraz rachunki. Innymi słowy, czy mogę utrzymywać córkę, ale pozwalać jej mieszkać samej?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.io.

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. Innymi słowy Sąd musi orzec o władzy rodzicielskiej nad starszą córką.

Pragnę zwrócić uwagę na użyty w przepisie art. 58 § 1 K.r.io. zwrot „sąd rozstrzyga”. Sąd rozpoznający Pana sprawę nie ma zatem w tym względzie alternatywny, nie interesuje go także zdanie córki, która po pierwsze nie jest stroną postępowania, a po drugie nie ma ukończonych 18 lat.

Z uwagi na powyższe w mojej ocenie powinien się Pan porozumieć z żoną, że starsza córka będzie przypisania formalnie do jednego z Państwa, a faktycznie pozostawać będzie w Polsce w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Sąd nie będzie bowiem zapoznawał się aktualną wolą córki. Wszyscy Państwo musicie współgrać w toku sprawy, by córkę formalnie przypisać jednemu z Państwa, by sąd nie zajmował się sprawę z urzędu.

Ponadto możecie Państwo dołączyć do akt sprawy porozumienia w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej nad córkami, o wykonywaniu prawa do kontaktów, jak również w zakresie alimentów. Jeżeli porozumienie będzie obejmowało dobro małoletnich dzieci, sąd w tym zakresie wyda orzeczenie zgodnie z Państwa wolą.

Reasumując, nie ma zgodnie z polskim prawem możliwości nieorzekania o władzy rodzicielskiej na 17-letnią córką. Konieczne jest zatem formalne przypisanie jej do Pana lub żony, a faktycznie możecie Państwo wysłuchać głosu córki i pozwolić jej mieszkać w Polsce. Sąd jednak nie powinien o tym wiedzieć.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »