Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustanowienie planu wychowawczego

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 2018-06-18

Jestem w trakcie rozwodu (ja złożyłam pozew). Została podjęta mediacja i został ustalony plan wychowawczy. Następnie odbyła się rozprawa, na której mój mąż powiedział, że wycofuje się ze wszystkiego i że nie chce rozwodu. Czy ustanowienie planu wychowawczego, który został podpisany jest wciąż wiążące?

Z opisu sprawy wynika zawarcie ugody i ustanowienie planu wychowawczego – do czasu, gdy nie zostaną podjęte wiążące czynności zwalniające strony z obowiązywania tych dokumentów – są one obowiązujące i należy wymagać ich przestrzegania w materii praw i obowiązków rodziców względem dzieci. Odpowiada to zresztą przepisowi z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi:

„Art. 97. [Wykonywanie władzy rodzicielskiej]

§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.

§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.”

Inaczej sprawa się ma z zadeklarowaną kwestią samego rozwodu – tu w toku sprawy strona niezadowolona z ugody ma prawo kształtować swoje oczekiwania. Jednak nie oznacza to żadnego automatycznego upadku sprawy, czy jej umorzenia lub braku dalszego toku. Po prostu sąd uwzględnia nowe stanowisko pozwanego w sprawie o rozwód.

Natomiast co do kwestii dotyczących dzieci z planu i ugody – są one nadal obowiązujące, chyba że pozwany jako ojciec dzieci wniesie o ich zmianę, ale wtedy będzie musiał dostarczyć dowody na proponowany sens zmian.

Stąd proszę konsekwentnie podtrzymywać swoje stanowisko w sprawie o rozwód w oparciu o ugodę i plan.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Dziecko w patologicznej rodzinie

Mam 3-letnie dziecko z byłą już partnerką, od której wyprowadziłem się w związku z ciągłym upojeniem alkoholowym jej rodziców. Była...

Nieporozumienia między rodzicami w zakresie kontaktów z dziećmi

W 2016 r. sąd rozwiązał moje małżeństwo przez rozwód bez orzekania o winie. Zawarłam z mężem plan rodzicielski, m amy dwoje dzieci ....

Nowe postanowienie sądu rodzinnego zmieniające zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Sąd rodzinny wydaje nowe postanowienie zmieniające zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem. Na złożenie zażalenia mam 7 dni. Na wniosek wierzyciela w tym...

Ustalenie naprzemiennej opieki nad dzieckiem

Jestem ojcem 5-letniego dziecka, mam pełną władzę rodzicielską, lecz miejsce zamieszkania dziecka ustalono przy matce. Jakie mam szanse na naprzemienną...

Wyjazd za granicę i pozostawienie dzieci bez opieki

Matka mojego pasierbów chce pozostawić dwoje swoich dzieci bez opieki i wyjechać za granicę. Do tej pory obydwaj synowie mojego męża pozostawali pod jej...

Niewydanie dziecka ojcu po długiej przerwie bez widzeń

Niedawno miałam sprawę o kontakt z dzieckiem, która wyszła ze strony ojca dziecka. W sądzie umówiliśmy się na końcu, że jeżeli nie...

Czy od razu po wyroku będę mogła zabrać syna do siebie?

Za trzy tygodnie odbędzie się kolejna rozprawa o zmianę praw do opieki nad dziećmi. Zgodnie z opinią z RODK-a młodszy syn ma być ze mną,...

Wyjazd z dzieckiem poza granice kraju bez zgody męża

Chcę wyjechać z dzieckiem poza granice kraju (do USA). Dziecko ma skończone 15 lat. Czy mogę wyjechać z kraju bez zgody męża?


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »