Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustalenie kontaktów z dziećmi po rozwodzie

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 2015-09-11

Jestem po rozwodzie (bez orzekania o winie). Mamy z byłym mężem równe prawa rodzicielskie. Czy były mąż ma prawo o każdej porze dnia i nocy spotykać się z dziećmi? Czy mogę odmówić danego dnia spotkania z dziećmi, bo mam inne plany?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustalenie kontaktów z dziećmi po rozwodzie

Uregulowanie kontaktów ojca z dziećmi po rozwodzie rodziców

Aby uniknąć takiej sytuacji i rozterek co do możliwości jakie ma ojciec dzieci posiadający pełne prawa rodzicielskie należy zadbać o uregulowanie tychże kontaktów.

Przepis Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówi w tej materii następująco:

„Art. 1131. § 1. Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.”

Polubowne uregulowanie kontaktów ojca z dziećmi

Najpierw warto zwrócić się (pisemnie) do ojca dzieci z propozycją polubownego uregulowania tej kwestii – samodzielnie lub przy udziale mediatora. Warto od razu zaproponować warunki tychże kontaktów, tj. czas, częstotliwość, inne okoliczności spotkań, w tym miejsce i obecność osób trzecich (innych). Wówczas zostałaby spisana umowa (porozumienie) w sprawie tychże kontaktów – najlepiej potwierdzona, czy to notarialnie, czy po prostu przez mediatora – wówczas nie byłoby wątpliwości odnośnie daty jej zawarcia i osób składających podpisy.

Uregulowanie kontaktów ojca z dziećmi przez sąd

Jeżeli polubowne uregulowanie nie powiodłoby się z uwagi na brak konsensusu, wówczas pozostaje droga sądowa. Po złożeniu wniosku do sądu rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dzieci – sąd zbada i rozpatrzy ten wniosek. Bardzo często sąd w podobnych kwestiach zasięga opinii ROD-Ka, które opiniuje zasadność takich kontaktów, tj. czy zaaprobowane warunki spotkań nie godzą w dobro małoletnich dzieci.

Efektem końcowym jest postanowienie sądu, w którym zostaną określone takie kontakty i obie strony (rodzice) będą zobowiązane do ich przestrzegania.

Regulacja kontaktów – sądowna czy polubowna pozwala uniknąć wielu nieporozumień i przykrych (także dla dzieci) sytuacji – po prostu są jasne reguły, kto, kiedy i na jakich warunków odwiedza lub zabiera dzieci, kiedy wracają do domu, itd. Dlatego doradzam uregulowanie kontaktów – o ile to możliwe to polubownie, jeżeli zaś nie – to sądownie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki