Kategoria: Dzieci

Ustalenie naprzemiennej opieki nad dzieckiem

Marek Gola • Opublikowane: 2018-06-13

Jestem ojcem 5-letniego dziecka, mam pełną władzę rodzicielską, lecz miejsce zamieszkania dziecka ustalono przy matce. Jakie mam szanse na naprzemienną opiekę nad dzieckiem? Matka dziecka nie wyraża na to zgody. Ona pracuje na dwie zmiany. Kiedy jest na drugiej zmianie, dzieckiem zajmuje się obca osoba. Dla dobra dziecka chciałbym spędzać z nim ten czas. Proszę o pomoc!

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

Zachodzi pytanie – jak realizuje Pan prawo do kontaktów z dzieckiem? Jak często kontaktuje się Pan z dzieckiem? Czy kontakt ma miejsce w Pana miejscu zamieszkania, czy też w miejscu zamieszkania dziecka?

Na pewno wiek dziecka nie jest już przeszkodą w ustaleniu naprzemiennej władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Dziecko 5-letnie, po pierwsze jest karmione gotowymi produktami, a nie mlekiem matki, a po drugie – harmonogram dnia jest inny aniżeli w przypadku niemowlęcia. Matka dziecka pracuje na dwie zmiany, co w Pana ocenie ma powodować przyznanie Panu naprzemiennej opieki nad dzieckiem. Zachodzi jednak pytanie – jak Pan świadczy pracę, a także w jaki sposób wyobraża Pan sobie sprawowanie opieki nad dzieckiem w okresie, kiedy to Pan ma sprawować opiekę?

Sąd na pewno będzie badał Pana warunki mieszkaniowe. Zanim to jednak uczyni, dobrze byłoby, gdyby do wniosku o naprzemienną opiekę dołączył Pan zdjęcia z Pańskiego miejsca zamieszkania, a w szczególności z pokoju dziecka, w którym dziecko ma przebywać w czasie zamieszkiwania u Pana. Istotne jest bowiem, by pokój był dostosowany do wieku i potrzeb dziecka. Wskazuje Pan, że w czasie kiedy matka dziecka pracuje na drugiej zmianie, dzieckiem opiekuje się osoba trzecia. Rodzi się pytanie kim jest ta osoba, a także jak na nią reaguje dziecko.

We wniosku winien Pan żądać dopuszczenia i przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego sądowego psychologa dziecięcego na okoliczność ustalenia, jakie ma Pan predyspozycje wychowawcze, czy ma Pan odpowiedni wgląd w potrzeby dziecka, a także czy samo dziecko chciałoby pomieszkiwać u Pana. Wnioski końcowe takiej opinii będą miały decydujące znaczenie dla ostatecznego orzeczenia.

Mając na uwadze powyższe, wyraźnie podkreślić należy, iż sprawa będzie nie tylko długotrwała (ze względu na czas oczekiwania na opinię biegłego psychologa), ale także będzie wymagała od Pana wykazania, że ma Pan predyspozycje do wychowywania dziecka, wspólnego z nim zamieszkiwania, wglądu w potrzeby dziecka. O ile są osoby, które mogłyby potwierdzić Pańskie zajmowanie się dzieckiem, powinny one zostać wskazane we wniosku jako świadkowie. Dodatkowo proszę spróbować ustalić, z kim dziecko przebywa w czasie, kiedy matka idzie na drugą zmianę.

Ostatnimi czasy, jak pokazuje moja praktyka, sądy sięgają po metodę naprzemiennej opieki znacznie częściej aniżeli wcześniej i niejednokrotnie ustanawiają ją wbrew woli rodziców, czy jednego z nich, dając matce, jak i ojcu, prawo do bliskości z dzieckiem. Argumentują to staniem na straży dobrego rozwoju dziecka i w rezultacie rodziny.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »