Kategoria: Dzieci

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem a nowelizacja K.r.o.

Marek Gola • Opublikowane: 2016-11-10

Żyłem kilka lat w związku partnerskim, urodziło nam się dziecko, które obecnie ma 3 lata. Niestety nasz związek się rozpadł i konkubina wyprowadziła się wraz z dzieckiem, a równocześnie założyła w sądzie sprawę o ustalenie miejsca pobytu dziecka przy niej. Od wyprowadzki utrudnia mi kontakt z dzieckiem, więc miesiąc po niej założyłem sprawę o uregulowanie kontaktów. Są już wyznaczone terminy rozpraw. W międzyczasie weszła w życie nowelizacja prawa rodzinnego. Jak wpłynie ona na ustalanie kontaktów z dzieckiem i czy biorąc ją pod uwagę sąd może zadecydować o pobycie dziecka u jednego z rodziców i jednocześnie ograniczyć prawa drugiemu?

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2015 K.r.o. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Ustawa nowelizująca wprowadza w zasadzie jedną istotną dla Pana zmianę. Mianowicie art. 107 K.r.o. brzmi aktualnie tak:

„Art. 107. § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

§ 2. W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

§ 3. Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.”

Z uwagi na fakt, iż sprawy nie obejmują władzy rodzicielskiej, a jedynie dotyczą prawa do kontaktów i ustalenia miejsca pobytu, nowelizacja K.r.o. nie ma dla Pana żadnego znaczenia. Owszem, może Pan wskazywać na coraz to większe prawa rodzica, ale musi Pan pamiętać, że w przypadku prawa do kontaktów zmiany nie nastąpiły. Innymi słowy może Pan argumentować swoje stanowisko liberalizacją przepisów i utrzymaniem władzy dla obojga rodziców, co w konsekwencji przekłada się także na kontakty.

Opis sprawy z sierpnia 2015 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »