Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2015-01-06 • Aktualizacja: 2019-12-20

Zachowanie byłego męża i ojca mojego dziecka (6 lat) zmusza mnie do podjęcia kroków do uregulowania jego kontaktów z dzieckiem. Ojciec nie wykazuje zainteresowania dzieckiem i jego sprawami. Rzadko je odwiedza, nie łoży na nie (sprawa jest u komornika). Ma za to czas i pieniądze na utrzymywanie nowej partnerki i jej dzieci, zapominając o własnym. Jak dotąd nie miał ograniczonych praw ani uregulowanych kontaktów. Gdyby nie moje prośby i wożenie dziecka do niego, to by się nie zmotywował do odwiedzin. Ale potrafił zrobić mi awanturę, gdy zabrałam dziecko na 1 dzień za granicę na wycieczkę. Często obiecuje, że przyjdzie, dziecko czeka, a jego nie ma...

Nie chcę, żeby ten człowiek nas ograniczał (np. wyjazdy za granicę), jeśli nie udziela się w życiu dziecka, nie uczestniczy w zebraniach rodziców itp. Dlaczego miałby więc decydować np. o wyborze szkoły?! Zdarzyło się, że zabrał dziecko na święta do domu swojej parterki, po tej wizycie dziecko powiedziało, że nie chce tam wracać, bo było świadkiem jak „ta pani krzyczy na tatę i brzydko mówi”. Nie chcę, by dziecko przebywało w takim środowisku. Dlatego chciałabym tak uregulować kontakty z dzieckiem, aby spotkania z ojcem odbywały się bez przebywania dziecka w domu konkubiny i aby ojciec poświęcał dziecku więcej czasu niż 2 godziny od przypadku do przypadku.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Na co ma wpływ rodzic mający pełnię władz rodzicielskich?

Z opisanego przez Panią stanu faktycznego wynika, iż Pani były mąż ma zachowaną pełnię praw rodzicielskich w stosunku do małoletniego dziecka. W związku z tym ma on niestety prawo współdecydować o istotnych kwestiach życia dziecka, jak np. wybór szkoły, leczenie, uzyskiwanie informacji o postępach w nauce, wyjeździe dziecka na stałe za granicę, a także, co bardzo istotne, do regularnych spotkań z dzieckiem. Prawa te gwarantuje mężowi Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 113: „§ 1 Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. § 2 Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej”.

Jak uregulować kwestię kontaktów z dzieckiem po rozwodzie rodziców?

Ponieważ jednak mąż nie chce korzystać i niemal nie korzysta faktycznie z przysługujących mu praw, bądź czyni to w sposób dowolny, może Pani kwestię kontaktów z dzieckiem uregulować poprzez orzeczenie sądu. Sądem właściwym do orzekania w sprawach o uregulowanie kontaktów rodzica z dzieckiem jest są rejonowy, wydział rodzinny i nieletnich. W pozwie o uregulowanie kontaktów ojca z dzieckiem powinna Pani wskazać, jak często mają mieć miejsce spotkania oraz w jakim miejscu i formie mają się te spotkania odbywać.

Zazwyczaj określenie spotkań następuje poprzez zawarcie w pozwie propozycji częstotliwości, długości i miejsca spotkań. Praktyką sądową jest przyjęcie, iż ten z rodziców, który składa pozew, wskazuje, w który weekend miesiąca (lub poszczególne dni tygodnia) mają wypadać spotkania, np. 2 weekend każdego miesiąca i dookreśla szczegóły spotkania, tj. w każdy drugi weekend miesiąca w godzinach od 9.00 w sobotę do 17.00 w niedziele z miejscem odbywania spotkań w miejscu stałego zamieszkania dziecka. Można tą kwestię rozwinąć np. poprzez wskazanie, iż możliwe jest także zabranie dziecka poza miejsce zamieszkania na spacer, do kina, do sali zabaw, a także z obostrzeniem, iż spotkania mają odbywać się w obecności lub pod nieobecność matki, czyli Pani.

Jednocześnie może Pani wnosić o uregulowanie okresu wakacji, również poprzez wskazanie szczegółów kontaktów w tym okresie np.: poprzez wskazanie, iż będzie to raz miesiąc lipiec, raz sierpień, począwszy np. od przyszłego roku oraz ustalenia podziału świąt i urodzin dziecka. Wniosek ten podlega opłacie sądowej w wysokości 40 zł. Opłatę można uregulować przelewem na konto właściwego sądu lub dokonać zakupu znaczków sądowych w kasie sądu i doklejenie ich do pozwu.

Ponieważ postępowania takie są często długotrwałe, może Pani jednocześnie złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem w trybie postępowania zabezpieczającego, na cały czas trwania głównego postępowania. Podstawę wniosku stanowi w takiej sytuacji art. 755 § 1 pkt 4 K.p.c. w zw. z art. 4451 K.p.c. Wniosek taki podlega opłacie 40 zł uiszczanej w chwili złożenia wniosku. W przypadku gdy zawrze Pani taki postulat od razu we wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, co jest dopuszczalne, to wniosek ten nie będzie podlegał opłacie.

Pozew o uregulowanie kontaktów ojca z dzieckiem

Występując o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, dobrze by było, gdyby mogła Pani powołać 1-2 świadków, którzy przed sądem zeznają, iż kontakty ojca z dzieckiem są znikome, wynikają zawsze z Pani inicjatywy, a ojciec nie interesuje się na bieżąco rozwojem dziecka, zdrowiem i postępami w nauce, jak również, iż więź pomiędzy dzieckiem a byłym mężem jest wyjątkowo słaba. Może Pani także wykazywać, iż ociec dziecka nie ma właściwych warunków do pobytu dziecka u niego (przemoc stosowana przez partnerkę, jak i nie potrafi się zająć dzieckiem w okresie, gdy będzie ono przebywać u niego. Świadkiem może być zarówno osoba z Panią spokrewniona, jak i przyjaciele, sąsiedzi, czy znajomi z pracy.

Zgodnie z przepisami prawa rodzinnego obowiązującego w Polsce możliwym jest także pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. Nie ukrywam jednak, iż jest to proces bardzo trudny i często długotrwały.

Jak pozbawić ojca władzy rodzicielskiej nad dzieckiem?

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca względem małoletniego dziecka należy złożyć do sądu rejonowego wydział rodzinny i nieletnich, właściwego ze względy na miejsce zamieszkania dziecka. Podstawą do złożenia wniosku jest art. 111. § 1 Kodeksu rodzinnego: „Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców”.

Jednakże powołując się na powyższy artykuł, musi Pani wykazać w sposób pewny, iż ojciec dziecka nie może trwale sprawować opieki (wieloletni pobyt w szpitalu, sanatorium, odbywanie kary pozbawienia wolności) lub też nadużywa władzy rodzicielskiej względem dziecka (roztrwania jego majątek, odmawia przyjmowania należnych dziecku alimentów, przymusza dziecko do ciężkich prac fizycznych, zabrania kontaktów z drugim rodzicem lub innymi krewnymi, wydaje alimenty na alkohol lub narkotyki itp.). Najłatwiej jest udowodnić rażące zaniedbywanie dziecka. Wykazać tutaj należy brak nadzoru nad obowiązkiem szkolnym, w tym brak kontaktu z nauczycielami uczącymi, przerwanie leczenia, niepodawanie wymaganych leków, zaniedbywanie dziecka (dziecko jest głodne, brudne, chodzi w za małej odzieży), niezapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pobytu – czyli w domu pozwanego.

Wniosek musi być zawsze potwierdzony silnymi dowodami. Najlepiej gdy są to zdjęcia, dokumenty (zaświadczenia z poradni, przychodni, szkoły, dokumentacji policji i prokuratury) oraz zeznania świadków, którzy mają informacje o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej przez rodzica.

Do obu wniosków koniecznym jest załączenie odpisu aktu urodzenia dziecka, wydanego przez właściwy urząd stanu cywilnego w Polsce. Proszę pamiętać, iż odpisy takie ważne są tylko przez okres 3 miesięcy.

Jeżeli zdecydowałaby się Pani na złożenie wniosku, to oczywiście chętnie służymy pomocą przy jego sporządzeniu, jak i przy ewentualnej reprezentacji przed sądem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »