Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Unieważnienie małżeństwa cywilnego

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2015-08-10

Czy jest możliwość unieważnienia małżeństwa cywilnego, jeśli zostało zawarte przez osobę chorą? Jesteśmy małżeństwem niecały rok. Żona właśnie przeszła operację guza mózgu, ma też długotrwałą, nawracającą depresję – obie choroby uwarunkowane są genetycznie, tak powiedział neurolog. Nic mi nie powiedziała przed ślubem, że cierpi na takie dolegliwości i teraz też nie przyznaje się, że wiedziała o guzie. Natomiast na nawracającą depresję są dowody – dokumentacja medyczna, żona leczy się u psychiatry od kilkunastu lat.

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Ponownie jestem bardzo zadowolona z udzielonej porady. Kompetencja i terminowość doskonała. Na pewno w przypadku jakichkolwiek pytań ponownie skorzystam i polecę znajomym.
Zofia, 55 lat, lekarz
Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnej. Kontakt z klientem bardzo czytelny, konkretny i sprawny przekaz informacji oraz rzetelnie przygotowana odpowiedź i możliwość dodatkowego kontaktu.
Monika
Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź na moje pytanie, nie musiałam toczyć bojów. Argumenty prawne wystarczyły.
Krystyna, 57 lat
Po raz kolejny korzystam z porad na tym portalu. Jak zwykle jestem zadowolona. Cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość do klienta. Pozdrawiam caly zespół.
Dorota
Odpowiedź fachowa, konkretna, na temat. Bez zbędnych prawniczych ozdobników trudnych do zrozumienia.
Urszula, 54 lata
Szybkość odpowiedzi i możliwość pytań dodatkowych
Bogumiła, 60 lat, Specjalista
Szybko i profesjonalnie
Ewa, 49 lat, Księgowa
Profesjonalnie, zrozumiale i szybko. 
Ryszard, inżynier, 80 lat
Fachowa i szybka pomoc, jeśli kiedykolwiek jeszcze będę miał konieczność skorzystania z porady prawnej na pewno skieruję się do serwisu eporady24 Już zdążyłem polecić eporady kilku znajomym.
Adrian
Odpowiedź bardzo mi pomogła. Była wnikliwa i wyczerpująca. 
Ewa
Bardzo dobrze rozwinięta odpowiedź na pytanie główne oraz dodatkowe. Dodatkowe informacje związane z prowadzoną sprawą wynikające z przepisów prawnych. 
Sławek
Szybkość, uprzejmość i precyzja merytoryczna odpowiedzi
Wojciech, 70 lat, Konsultant językowy
Dziękuję za bardzo szybką i wyczerpującą odpowiedź na moje pytanie, oraz na wątpliwości dodatkowe.Chętnie skorzystam ponownie w razie potrzeby. Można tu liczyć na pomoc prawną bez wychodzenia z domu. Polecam
Teresa
Dziękuję za wyjaśnienia. Szybko i wyczerpująco. Oczekiwania spełnione w 100%
Rafał
Szybko, sprawnie i cena ok
Joanna
Uzyskałem jasne i wyczerpujące odpowiedzi do pytania głównego jak i dodatkowego.
Sławomir
Jestem bardzo zadowolona z usługi. Odpowiedź wyczerpująca i bez zbędnego \"bełkotu\". Nie wychodząc z domu i nie tracąc czasu na umawianie się i dojazd otrzymałam poradę prawną.
Kasia, kasjer-dysponent, 30 lat
Rzetelna odpowiedź na pytanie w dość krótkim czasie z możliwością dopytywania nawet po kilku tygodniach - bardzo wygodna opcja. Polecam!
Karina, 45 lat
Bardzo dziękuję. Odpowiedź wystarczająca i rzeczowa.
Czesław
Bardzo szybko i profesjonalnie
Tomasz
Korzystam w waszych porad od lat i polecam każdemu, kto potrzebuje porady prawnej. Co najmniej 4 osoby korzystają z waszych porad z mojego polecenia.
Aleksandra
Uzyskałem wszystkie niezbędne mi informacje
Wiesław
Dziękuję za szybką i profesjonalną odpowiedź.
Renata
Szybkość odpowiedzi oraz wycena usługi
Mirosław, 65 lat, inzynier mechanik
Dziękuję bardzo. Odpowiedź była bardzo pomocna.
Ewka
Dziękuję za szybką, konkretną odpowiedź, bardzo mi pomogła.
Tomasz
Bardzo dziękuję za pisma i wyczerpujące odpowiedzi Panu Markowi Goli, bardzo mi pomógł, doradził i wszystko potoczyło się tak jak mówił. Po prostu majstersztyk. 
Marzena, działalność gospodarcza, 34 lata
Konkretne i bardzo fachowe porady.
Beata, 50 lat
Opinia rozczarowująca, jeśli chodzi o prawo, ale w myśl zasady \"nie zabijaj posłańca\" nie mogę mieć o to pretensji do osoby, która moją sprawa się zajęła. Rzetelnie i całkowicie wytłumaczone wszelkie tematy, jakie poruszyłem, tak więc wątpliwości, co do dalszych kroków nie mam. Szybkość odpowiedzi, a także szczegółowe wytłumaczenie sprawy są w pełni profesjonalne. Dziękuję
Patryk, 35 lat, Automatyk
Dziękuję za zrozumienie i profesjonalizm
Maria, 65 lat

Guz mózgu to choroba, która nie kwalifikuje do unieważnienia małżeństwa, niezależnie od tego, kiedy strona dowiedziała się o swojej chorobie, czy ją zataiła. Katalog przyczyn unieważnienia małżeństwa jest przewidziany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (K.r.io.). Jest katalogiem zamkniętym i zgodnie z art. 17 tego kodeksu małżeństwo może być unieważnione tylko z przyczyn przewidzianych w przepisach K.r.io.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z K.r.io. przyczynami unieważnienia małżeństwa jest zawarcie małżeństwa pomimo istnienia przeszkody do jego zawarcia oraz wady oświadczenia woli przy zawieraniu małżeństwa.

Przeszkody małżeńskie to:

  • wiek (mniej niż 18 lat);
  • Ubezwłasnowolnienie całkowite;
  • choroba psychiczna;
  • bigamia;
  • pokrewieństwo (w linii prostej oraz rodzeństwo);
  • powinowactwo (w linii prostej);
  • przysposobienie.

Wady oświadczenia woli, które upoważniają do unieważnienia małżeństwa, zawarte są w art. 15(1) K.r.io. Stanowi on, że małżeństwo może zostać unieważnione, jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone:

  1. przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli;
  2. pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony;
  3. pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste.

Jak Pan widzi, tylko choroba psychiczna znajduje się w przesłankach unieważnienia. Proszę jednak zwrócić uwagę na konstrukcję całego przepisu dotyczącego zakazu zawierania małżeństwa przez osobę chorą psychicznie.

Zgodnie z art. 12 § 1 K.r.io. nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa.

Zatem nie każda choroba psychiczna uzasadnia unieważnienie małżeństwa. W polskim prawie rodzinnym dąży się do ochrony małżeństwa i rodziny. Stąd przesłanki unieważnienia są odczytywane dość wąsko i bardzo ściśle. Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 9 maja 2002 r. III CZP 7/2002 (OSNC 2003/1/1, OSP 2004/1/1, Biul. SN 2002/5/9) dowodzi: „w przepisach polskiego prawa rodzinnego, zarówno ustawy z dnia 27 czerwca 1950 r. kodeks rodzinny (Dz. U. 1950 r. Nr 34 poz. 308 ze zm.), jak i ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 r. Nr 9 poz. 59 ze zm.), znalazła wyraz tendencja do ograniczania zakazów (przeszkód) małżeńskich, których istnienie może stanowić podstawę do unieważnienia małżeństwa. Zasadą jest utrzymanie małżeństwa, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z jego istotą i celami oraz przesunięcie punktu ciężkości w ocenie, czy związek małżeński powinien trwać, na zagadnienie funkcjonowania wspólnoty małżeńskiej. Analizując orzecznictwo Sądu Najwyższego należy dojść do wniosku, że utrwalone jest już stanowisko Sądu Najwyższego prezentujące pogląd, że zakres art. 12 § 1 k.r.i.o. jest węższy niż art. 13 k.c., a w konsekwencji unieważnienie małżeństwa może nastąpić tylko w wypadku choroby psychicznej albo niedorozwoju, a nie innych zaburzeń psychicznych (wyroki z dnia 25 października 1965 r. II CR 293/65 OSNC 1966/9/148, z dnia 30 czerwca 1971 r. II CR 169/71 OSNCO 1972/1/17, z dnia 13 marca 1974 r. II CR 42/74 OSNC 1975/1/14, z dnia 13 czerwca 1977 r. IV CR 203/77 niepubl., oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 lutego 1995 r. I ACr 33/95 OSA 1997/4/15). Utrwalony jest także pogląd, że nie każda choroba psychiczna uzasadnia unieważnienie małżeństwa, a jedynie taka, która zagraża małżeństwu lub zdrowiu przyszłego potomstwa (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 1964 r. I CR 32/63 OSNCP 1965/2/27, ww. uchwała Składu Siedmiu Sędziów z dnia 9 maja 2002 r. III CZP 7/2002)”.

Zatem jeśli żona rzeczywiście chorowała na ciężką depresję i jest to potwierdzone dokumentacją lekarską, zna Pan lekarza prowadzącego żony, który może zostać zwolniony z tajemnicy lekarskiej, ma Pan świadków na to, że choroba ta uniemożliwia żonie wypełnianie obowiązków małżeńskich, to ma Pan podstawy do unieważnienia małżeństwa z uznaniem złej wiary żony. Oczywiście już w toku postępowania żona będzie poddawana dodatkowym badaniom psychiatrów i psychologów w celu uzyskania opinii sądowej o stanie jej zdrowia oraz o wpływie zaburzeń na rodzinę. Proszę jednak pamiętać, że nie można unieważnić małżeństwa z powyższego powodu, jeśli choroba ustała.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Opiekun prawny matki


Czy można wyznaczyć opiekuna prawnego dla 86-letniej matki, jeżeli któreś z jej dzieci nie wyraża na to zgody? Jest to niezbędne, by zobowiązać wszystkich do ponoszenia kosztów na opiekę nad mamą.

Leczenie osoby chorej psychicznie wbrew jej woli


Moja matka jest chora psychicznie, ma zaburzenia w postrzeganiu rzeczywistości z elementami schizofrenii oraz depresję. Jej nastroje mają bardzo negatywny wpływ na naszą rodzinę (mąż, mój brat i ja). Mama uważa nas za przestępców i wykańcza psychicznie w dzień i w nocy. Wprawdzie jest leczona przez lekarza psychiatrę, ale potrafi nim manipulować i ukrywać swój prawdziwy stan w czasie comiesięcznych wizyt. W rezultacie lekarz nie zdaje sobie sprawy ze stopnia choroby i leczenie przynosi bardzo ograniczone rezultaty. Myślę, że mama potrzebuje obiektywnej diagnozy na podstawie obserwacji i być może stałej opieki medycznej; my nie umiemy sobie z nią poradzić. Nie możemy jej też namówić na poważniejsze leczenie ani nawet obserwację. Jakie mamy możliwości prawne? Co powinniśmy zrobić?

Uniemożliwianie zamieszkania w mieszkaniu przez byłego męża po rozwodzie


Od 2 lat jestem po rozwodzie. Wyprowadziłam się z naszego wspólnego mieszkania. Teraz chciałabym z powrotem zamieszkać w pokoju, który zajmowałam przedtem. Mam w wyroku sądowym zapisane, że mogę korzystać z tego pomieszczenia oraz wspólnej kuchni i łazienki. Niestety były mąż mi to uniemożliwia. Najlepszym rozwiązanie byłoby, aby on mnie spłacił, ale nie chce tego zrobić. Co powinnam w takiej sytuacji zrobić? Nie mam gdzie mieszkać!

Długi męża z przeszłości a wspólny zakup działki


Chcemy z mężem kupić działkę budowlaną. Mąż prowadzi firmę, która w przeszłości wygenerowała długi. Częściowo je spłacił, lecz boję się, że nie wszystkie. Czy przy zakupie takiej działki tylko przez mnie uchronię ją od ewentualnego zajęcia przez komornika? Mamy wspólnotę majątkowa, jednak działkę kupimy za pieniądze ze sprzedażny mieszkania otrzymanego w spadku po śmierci mojej mamy. Czy stanowi jakąś różnicę kupno działki tylko przez mnie? Czy nie ma to znaczenia i równie dobrze możemy kupić ją wspólnie? Czy pieniądze pochodzące ze sprzedaży mieszkania po mojej mamie należą tylko do mnie?

Małżeństwo z osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną


Jaka jest możliwość zawarcia małżeństwa z osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną?


Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »