Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Udział małoletnich dzieci w sprawie rozwodowej

Autor: Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2021-09-06 • Aktualizacja: 2022-03-22

Sprawa dotyczy udziału małoletnich dzieci w sprawie rozwodowej. Czy w przypadku rozwodu bez orzekania o winie i posiadania dwójki niepełnoletnich dzieci sąd również przeprowadza badanie biegłego psychologa względem dzieci? Chciałbym wnieść o rozwód bez orzekania o winie względem małżonki oraz wnieść o to, by żona sprawowała opiekę nad dziećmi, mogła zamieszkiwać w obecnym domu rodzinnym wraz z dziećmi, na dzieci chcemy ustalić stałą opłatę miesięczną. Żona nie pracuje i nie posiada dochodów. Na utrzymanie mieszkania oraz utrzymanie dzieci i żony łożę ja. Wspólnego pożycia seksualnego nie ma od kilku lat, nie potrafimy się również porozumieć między sobą. Czy w tym przypadku mogę liczyć na szybką decyzję sądu oraz uzyskanie rozwodu bez konieczności przesłuchiwania świadków oraz opinii biegłych, aby nie angażować dzieci w sprawę rozwodową?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Udział małoletnich dzieci w sprawie rozwodowej

Niestety w małżeństwach bywają często trudne chwile i niestety nieraz najlepszym i najrozsądniejszym wyjściem pozostaje rozwód. Dobrze jeszcze, jeśli uda się uniknąć trudnej walki w sądzie i można to załatwić szybko i bez kłótni.

Rozwód bez orzekania o winie

Problematyka rozwodu została uregulowana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (dalej kro). Zgodnie z art. 56  jeśli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może zażądać, by sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Nie jest on dopuszczalny, gdyby wskutek tego miało ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci. Zasadą jest, że (zgodnie z art. 57) sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład małżeństwa, a odstępuje od tego jedynie na zgodny wniosek stron. Jak widzę, Państwo chcą odstąpić od orzekania o winie. W tym celu osoba, która występuje z pozwem musi zawrzeć tam wniosek o odstąpienie od orzekania o winie, a drugi małżonek powinien wyrazić na to zgodę. Postępowanie jest wówczas łatwiejsze i szybsze, gdyż sąd nie bada, z czyjej winy rozpadło się małżeństwo, ale pozostają wówczas dwie kwestie – czy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia oraz czy orzeczeniu rozwodu nie sprzeciwia się dobro wspólnych małoletnich dzieci. To może być największa przeszkoda w tej sprawie.

Jeśli strony się porozumiały, nie ma orzekania o winie, sporu co do tego, z kim mają zamieszkać dzieci, nie ma potrzeby powoływania ani biegłych, ani świadków. Powołuje się ich wówczas, kiedy jest spór, którego nie można rozstrzygnąć na podstawie samych zeznań stron.

Rozkład więzi między małżonkami

Aby został orzeczony rozwód, musi zostać stwierdzony zupełny i trwały rozkład pożycia. W doktrynie podkreśla się, że w małżeństwie istnieją zasadniczo trzy więzi – fizyczna, uczuciowa oraz o charakterze gospodarczym. Musi być rozkład wszystkich tych więzi, przy czym najbardziej liberalnie sądy odnoszą się jeszcze do tej gospodarczej, gdyż sytuacja materialna często zmusza ludzi do mieszkania wspólnego aż do momentu rozwodu. Może się Pan wyprowadzić, to nie będzie stanowiło żadnej przeszkody. Przeciwnie, stanowić to będzie jedynie dowód, iż ustała również i więź gospodarcza, a także prawdopodobnie fizyczna. Dowiedzenie rozkładu więzi emocjonalnej będzie uzależnione od tego, co Państwo powiedzą w sądzie. Jeśli wspólnie Państwo potwierdzą, że nie darzą się już od dłuższego czasu uczuciem, próbowali Państwo się porozumieć, ale mimo to się nie udało, sąd powinien orzec rozwód, tym bardziej, jeśli Państwo już nie potrafią się porozumieć i nie ma pożycia małżeńskiego.

Porozumienie dotyczące opieki nad dziećmi

Sąd będzie musiał również rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej. Aby uprościć tę kwestię, mogą Państwo sporządzić porozumienie, którego treścią będzie m.in., gdzie dziecko będzie mieszkać, o kontaktach z dzieckiem, ich miejscu i częstotliwości. Władza rodzicielska prawdopodobnie zostałaby powierzona obojgu rodzicom, przy czym jej wykonywanie powierzone byłoby żonie jako osobie sprawującej stałą i faktyczną opiekę nad nim. Na zgodny wniosek sąd może nie orzekać o utrzymywaniu kontaktów, pozostawiając to Państwu. To jest dobre rozwiązanie w sytuacji, gdy obydwoje rodzice są zgodni w tej kwestii, nie będą wnosić odmiennych żądań i będą mogli porozumieć się co do tej sprawy. Takie rozwiązanie jest dobre, gdy macie Państwo do siebie zaufanie i chcecie również uprościć postępowanie.

Jeśli dziecko będzie mieszkać z matką, zostanie Pan zobowiązany do płacenia alimentów. Ich wysokość zależeć będzie od usprawiedliwionych potrzeb dziecka, Pana możliwości zarobkowych. Należy ustalić orientacyjnie, jaki jest miesięczny koszt utrzymania, i podzielić go, gdyż obowiązek utrzymania spoczywa na obojgu rodzicach i zasadniczo nie powinno się nim obarczać tylko jednej osoby, a również i tę, która z dzieckiem mieszka.

Zobacz również: Rozwód z orzeczeniem o winie opieka nad dzieckiem

Angażowanie starszych dzieci w rozwód

Zgodnie z art. 58 § 3 sąd może na wniosek małżonków orzec o podziale majątku wspólnego, jeśli nie spowoduje to przedłużenia postępowania. W sytuacji, gdy zależy Państwu na szybkości, mogą Państwo od tego odstąpić. Praktyka sądów jest różna, ale często nie lubią one robić tego jednocześnie, chyba że naprawdę nie ma za dużo do podziału i strony nie kłócą się w tej sprawie. Zazwyczaj też nie wysłuchuje się dzieci, chyba że są to dzieci starsze, zwykle powyżej 13 lat, i strony są w sporze, ale w takim przypadku jak Państwa nie przesłuchuje się dzieci, nie ma takiej potrzeby.

Trzeba więc będzie sąd przekonać o dwóch kwestiach – że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oraz że nie ucierpi na tym dobro dzieci. Sąd podejmie decyzję po przesłuchaniu Państwa, a dowód z przesłuchania stron jest w tym wypadku obowiązkowy. Takie sprawy najczęściej kończą się na jednej rozprawie, jeśli nie nastąpi żadna przeszkoda i żadna ze stron nie będzie przeciągać postępowania, a tu domyślam się, że obydwoje Państwo chcą to rozstrzygnąć jak najszybciej. Trzeba będzie jedynie czekać kilka miesięcy na termin w sądzie, być może dłużej, zależnie od sytuacji i obłożenia w danym sądzie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »