Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Trudności z adoptowanymi dziećmi

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2016-06-20

Mamy dwie adoptowane, w ramach adopcji pełnej, dziewczyny w wieku 17 i 19  lat, które mają problemy z piciem, narkotykami, kradzieżami, zaciąganiem niespłacalnych długów, towarzystwem patologicznym, niechęcią do podjęcia pracy. Czy możliwe jest uzyskanie unieważnienia adopcji? Uważamy, że w procesie przygotowania adopcyjnego nie poinformowano nas o zasadniczych zagrożeniach wieku dorastania i dorosłego występujących u dzieci adopcyjnych ze środowisk patologicznych, do których należą zaburzenia osobowości i objawy destrukcyjnych zachowań związanych z zaburzeniami RAD i FASD? Gdybyśmy o tym wiedzieli, nie zdecydowalibyśmy się na adopcję.

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Bardzo szybka i konkretna odpowiedź, profesjonalne wyjaśnienie. Dzięki poradzie od razu wiadomo co robić.
Sebastian
Ponownie jestem bardzo zadowolona z udzielonej porady. Kompetencja i terminowość doskonała. Na pewno w przypadku jakichkolwiek pytań ponownie skorzystam i polecę znajomym.
Zofia, 55 lat, lekarz
Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnej. Kontakt z klientem bardzo czytelny, konkretny i sprawny przekaz informacji oraz rzetelnie przygotowana odpowiedź i możliwość dodatkowego kontaktu.
Monika
Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź na moje pytanie, nie musiałam toczyć bojów. Argumenty prawne wystarczyły.
Krystyna, 57 lat
Po raz kolejny korzystam z porad na tym portalu. Jak zwykle jestem zadowolona. Cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość do klienta. Pozdrawiam caly zespół.
Dorota
Odpowiedź fachowa, konkretna, na temat. Bez zbędnych prawniczych ozdobników trudnych do zrozumienia.
Urszula, 54 lata
Szybkość odpowiedzi i możliwość pytań dodatkowych
Bogumiła, 60 lat, Specjalista
Szybko i profesjonalnie
Ewa, 49 lat, Księgowa
Profesjonalnie, zrozumiale i szybko. 
Ryszard, inżynier, 80 lat
Fachowa i szybka pomoc, jeśli kiedykolwiek jeszcze będę miał konieczność skorzystania z porady prawnej na pewno skieruję się do serwisu eporady24 Już zdążyłem polecić eporady kilku znajomym.
Adrian
Odpowiedź bardzo mi pomogła. Była wnikliwa i wyczerpująca. 
Ewa
Bardzo dobrze rozwinięta odpowiedź na pytanie główne oraz dodatkowe. Dodatkowe informacje związane z prowadzoną sprawą wynikające z przepisów prawnych. 
Sławek
Szybkość, uprzejmość i precyzja merytoryczna odpowiedzi
Wojciech, 70 lat, Konsultant językowy
Dziękuję za bardzo szybką i wyczerpującą odpowiedź na moje pytanie, oraz na wątpliwości dodatkowe.Chętnie skorzystam ponownie w razie potrzeby. Można tu liczyć na pomoc prawną bez wychodzenia z domu. Polecam
Teresa
Dziękuję za wyjaśnienia. Szybko i wyczerpująco. Oczekiwania spełnione w 100%
Rafał
Szybko, sprawnie i cena ok
Joanna
Uzyskałem jasne i wyczerpujące odpowiedzi do pytania głównego jak i dodatkowego.
Sławomir
Jestem bardzo zadowolona z usługi. Odpowiedź wyczerpująca i bez zbędnego \"bełkotu\". Nie wychodząc z domu i nie tracąc czasu na umawianie się i dojazd otrzymałam poradę prawną.
Kasia, kasjer-dysponent, 30 lat
Rzetelna odpowiedź na pytanie w dość krótkim czasie z możliwością dopytywania nawet po kilku tygodniach - bardzo wygodna opcja. Polecam!
Karina, 45 lat
Bardzo dziękuję. Odpowiedź wystarczająca i rzeczowa.
Czesław
Bardzo szybko i profesjonalnie
Tomasz
Korzystam w waszych porad od lat i polecam każdemu, kto potrzebuje porady prawnej. Co najmniej 4 osoby korzystają z waszych porad z mojego polecenia.
Aleksandra
Uzyskałem wszystkie niezbędne mi informacje
Wiesław
Dziękuję za szybką i profesjonalną odpowiedź.
Renata
Szybkość odpowiedzi oraz wycena usługi
Mirosław, 65 lat, inzynier mechanik
Dziękuję bardzo. Odpowiedź była bardzo pomocna.
Ewka
Dziękuję za szybką, konkretną odpowiedź, bardzo mi pomogła.
Tomasz
Bardzo dziękuję za pisma i wyczerpujące odpowiedzi Panu Markowi Goli, bardzo mi pomógł, doradził i wszystko potoczyło się tak jak mówił. Po prostu majstersztyk. 
Marzena, działalność gospodarcza, 34 lata
Konkretne i bardzo fachowe porady.
Beata, 50 lat
Opinia rozczarowująca, jeśli chodzi o prawo, ale w myśl zasady \"nie zabijaj posłańca\" nie mogę mieć o to pretensji do osoby, która moją sprawa się zajęła. Rzetelnie i całkowicie wytłumaczone wszelkie tematy, jakie poruszyłem, tak więc wątpliwości, co do dalszych kroków nie mam. Szybkość odpowiedzi, a także szczegółowe wytłumaczenie sprawy są w pełni profesjonalne. Dziękuję
Patryk, 35 lat, Automatyk

Z przykrością muszę stwierdzić, iż nie ma możliwości unieważnienia adopcji w Polsce, bowiem prawie polskim nie ma instytucji unieważnienia przysposobienia. Obecnie obowiązujące prawo przewiduje jedynie możliwość rozwiązania przysposobienia, tak jak wskazywał kolega w powoływanym przez Państwa artykule. Tym samym niezależnie od Państwa woli i chęci nazwania aktu, oddania córek, nie rozwiązaniem adopcji a jej unieważnieniem, zastosowanie mają tylko i wyłącznie przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, czyli art. 125.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Odrobinę inaczej kwestia ta wygląda z punktu widzenia przepisów międzynarodowych, gdzie art. 13 Konwencji o przysposobieniu dzieci z 1967 r. pozwala na rozwiązanie i unieważnienie przysposobienia. Zgodnie z art. 13 przed uzyskaniem przez przysposobionego pełnoletności przysposobienie może zostać rozwiązane wyłącznie przez orzeczenie sądu lub organu administracyjnego z ważnych powodów i tylko wtedy, gdy rozwiązanie przysposobienia na tej podstawie jest dopuszczalne przez prawo. Ujęcie przyczyn rozwiązania przysposobienia powtórzone są w art. 14 ust. 2 nowej konwencji z dnia 27.11.2008 r. Przepisy obu konwencji zdają się zawierać wymaganie egzemplifikacji – i to w zamkniętym katalogu – wszystkich możliwych ważnych powodów rozwiązania przysposobienia. W tym zakresie można dopatrywać się niezgodności art. 125 z art. 13 konwencji o przysposobieniu dzieci z 1967 r., a tym bardziej z art. 14 ust. 2 nowej konwencji. Polski ustawodawca przyjął bowiem, że sformułowanie zamkniętego katalogu ważnych przyczyn rozwiązania przysposobienia nie jest możliwe ani celowe. Orzecznictwo sądowe dowodzi bowiem, że mogą tu wchodzić w grę bardzo różne sytuacje i przesłanki. Ustawodawca posłużył się więc klauzulą generalną ważnych powodów, dając sądowi możliwość zbadania okoliczności konkretnej sprawy. Treść tej klauzuli w kontekście rozwiązania przysposobienia można rekonstruować na podstawie bogatego w tym zakresie orzecznictwa Sądu Najwyższego. Niemniej jednak wobec wspomnianej różnorodności stanów faktycznych należy zachować ostrożność przy próbach formułowania ogólnych wniosków i reguł na podstawie poszczególnych orzeczeń (R. Zegadło, Kodeks rodzinny i opiekuńczy – komentarz).

W związku z powyższym, jak i mając na uwadze zapis art. 125, chcąc rozwiązać adopcję dzieci, mogą Państwo powoływać się na wypracowane i aktualne do dzisiaj stanowiska Sądu Najwyższego, wskazując, iż w Państwa sytuacji zachodzą ważne powody uzasadniające rozwiązanie adopcji.

W wyroku z dnia 5 kwietnia 1972 r., w sprawie sygn. akt I CR 679/71, Sąd Najwyższy zauważył, że trudności wychowawcze, jakie nastręcza przysposabiającemu przysposobiony, z reguły nie stanowią ważnego powodu rozwiązania przysposobienia; rozwiązanie przysposobienia na tej podstawie będzie dopiero wtedy dopuszczalne, kiedy trudności wychowawcze wytworzą taką sytuację między przysposabiającym a przysposobionym, że dobro dziecka będzie przemawiać za rozwiązaniem przysposobienia. Do takiej sytuacji doszło zapewne w okolicznościach sprawy, w której Sąd Najwyższy orzekł, że niemożność wychowawczego oddziaływania przysposabiających na dorastającą przysposobioną, związanie się jej ze środowiskiem przestępczym, uprawianie nierządu i nabawienie się choroby wenerycznej, nadużywanie alkoholu, kradzieże, demoralizacja rówieśnic w zakładzie wychowawczym, ucieczki z domu i z zakładu wychowawczego, pobyt w izbie wytrzeźwień, co ujemnie odbiło się na zdrowiu przyspasabiających, stanowi ważny powód rozwiązania stosunku przysposobienia. Oceny pojęcia dobra dziecka nie można dokonywać w oderwaniu od wieku przysposobionej i od uzasadnionego i prawnie chronionego interesu jej przybranych rodziców. Nie sposób od nich wymagać, aby w imię abstrakcyjnie pojmowanego dobra dorastającej dziewczyny, której poświęcili się bezinteresownie przez przeszło trzynaście lat, osobisty trud, kłopoty i koszty, mieli tolerować doznawane przez jej obecne postępowanie upokorzenia, a nawet szkody na zdrowiu. Okoliczności te przemawiają również przeciwko utrzymaniu obowiązku alimentacyjnego przysposabiających (wyrok SN z 12 października 1977 r., sygn. akt II CR 390/77, Lexis.pl nr 316344). Niemniej jednak generalnie Sąd Najwyższy podtrzymał w kolejnych orzeczeniach stanowisko, że za powód rozwiązania przysposobienia nie można uważać niewłaściwego zachowania się małoletniego, jak np. w wyroku z 11 marca 1976 r. (sygn. akt IV CR 29/76, Lexis.pl nr 321877), w którym ponadto zauważył, że jeżeli występują trudności wychowawcze, z którymi przysposabiający nie może sobie poradzić, to powstaje podstawa do zastosowania przez sąd środków przewidzianych w art. 109.

Za rozwiązaniem adopcji w przypadku negatywnego zachowania dziecka opowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 grudnia 1999 r. (sygn. akt II CKN 711/97) stwierdzając: „Za ważny powód usprawiedliwiający rozwiązanie przysposobienia należy uznać rozkład więzi rodzinnej, a więc obopólny lub nawet występujący u jednej tylko strony stosunku przysposobienia brak takiego nastawienia psychicznego, jakie normalnie cechuje stosunki między rodzicami a dziećmi. W art. 125 § 1 krio. postanowiono, że rozwiązanie przysposobienia może nastąpić tylko z ważnych powodów oraz że wskutek takiego orzeczenia nie może ucierpieć dobro przysposobionego. Jeśli chodzi o ważne powody nie precyzowane w cytowanym przepisie, nie powinno budzić wątpliwości stwierdzenie, że wykładnia winna uwzględniać funkcję społeczną przysposobienia, a w szczególności to, że przysposobienie ma na celu zapewnienie przysposobionemu dziecku normalnych warunków rodzinnych, a gdy osiągnie pełnoletność – takiej sytuacji względem przysposabiającego oraz jego krewnych, w jakiej normalnie żyje w rodzinie dorosłe dziecko”.

Negatywną przesłanką do rozwiązania przysposobienia jest dobro małoletniego dziecka. Jak zauważył Sąd Najwyższy w wyroku z 10 kwietnia 1969 r. (sygn. akt II CR 78/69), rozwiązanie stosunku przysposobienia może nastąpić przede wszystkim wtedy, gdy nastąpił rozkład więzi rodzinnej wynikającej z przysposobienia, pod warunkiem, że dobro dziecka na tym nie ucierpi. Negatywna przesłanka sprzeczności z dobrem dziecka odpada, gdy orzeczenie zapada po uzyskaniu przez przysposobionego pełnoletności. W Państwa sytuacji, ponieważ córki są pełnoletnie (tzn. młodsza niemal), to okoliczność ta nie będzie mieć znaczenia. Przesłanki rozwiązania przysposobienia orzekanego w czasie pełnoletności przysposobionego są więc złagodzone, ale za to wchodzi w grę kwestia winy rozkładu więzi rodzinnej i zastosowanie zarzutu nadużycia prawa (art. 5 Kodeksu cywilnego). Jak zauważa Sąd Najwyższy w wyroku z 16 czerwca 1981 r. (sygn. akt IV CR 180/81, Lexis.pl nr 321337), „zasada prymatu dobra przysposobionego nie działa przy ocenie żądania rozwiązania przysposobienia osoby pełnoletniej. Istotne natomiast jest to, czy więź rodzinna powstała w następstwie przysposobienia została ostatecznie zerwana i czy utrzymywanie martwego w rzeczywistości stosunku naruszałoby godny ochrony interes żądającego. Przy ocenie tych okoliczności nie jest bez znaczenia kwestia winy w postaci ciężkiego naruszenia obowiązków rodzinnych lub czynów rażąco naruszających zasady współżycia społecznego”.

Z rozwiązaniem przysposobienia po dojściu do pełnoletności przysposobionego silnie związana jest kwestia winy rozkładu więzi rodzinnej. Nie bez znaczenia w takiej sprawie jest kwestia zawinienia rozkładu więzi rodzinnej i sięgnięcie w ustaleniach stanu faktycznego także do okresu, gdy przysposobiony był jeszcze małoletni. Jak zauważył Sąd Najwyższy w wyroku z 14 stycznia 1980 r. (sygn. akt IV CR 484/79), przy ocenie powodów rozwiązania przysposobienia osoby pełnoletniej rozważeniu ulegają wzajemne stosunki nie tylko w okresie uzyskania pełnoletności, ale i w okresie małoletności przysposobionego. Z kolei w sprawach, w których po dojściu przysposobionego do pełnoletności z żądaniem rozwiązania przysposobienia występują przysposabiający, mogą wystąpić okoliczności, które uzasadniałyby utrzymanie przysposobienia ze względu na sytuację (w szczególności brak samodzielności) przysposobionego. Ustalenie przez sąd, że niewłaściwe zachowanie się przysposobionego w okresie jego małoletności było wynikiem nieodpowiedniego zachowania się przysposabiającego lub jego zaniedbań w okresie wychowawczym, może prowadzić do oddalenia wniosku.

Tak więc jeżeli chcą Państwo wycofać się z adopcji, to niestety mogą to Państwo uczynić tylko w oparciu o art. 125 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i instytucję rozwiązania adopcji z ważnych powodów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Piecza zastępcza a adopcja


Od 3 lat jesteśmy rodziną zastępczą dla 6-letniej dziewczynki. Rodzice mają zakaz kontaktów i ograniczenie władzy rodzicielskiej. Dziecko jest mocno związane emocjonalnie z naszą rodziną oraz z siostrę (20 lat), z którą ma stały kontakt. U dziecka zdiagnozowano RAD i ma zaawansowaną chorobę sierocą. Jest pod specjalistyczną opieką. PCPR wymusza na nas adopcję lub oddanie dziecka do adopcji. Myśleliśmy o adopcji, ale gdy dziecko będzie nieco starsze, teraz jeszcze nie jesteśmy gotowi na ten krok. Nie zgadzamy się też na adopcję, gdyż dziecko reaguje regresem rozwojowym na jakiekolwiek zmiany. Uważamy, że dziecko kwalifikuję się na długotrwałą pieczę zastępczą. Chcielibyśmy zostać opiekunami prawnymi dziecka, bo chyba wtedy potrzebna byłaby również nasza zgoda na adopcję. Czy to dobre rozwiązanie? Dodam jeszcze, że posiadamy notarialne pełnomocnictwo od rodziców biologicznych dziecka, które dotyczy m.in. sposobu leczenia dziecka, decydowania o formie wypoczynku, sposobie kształcenia, wychowaniu w wierze katolickiej.

Zabieg inseminacji bez zgody męża


Moja żona dokonała około miesiąca temu zabiegu inseminacji z banku spermy i jest teraz w ciąży. Dowiedziałem się dopiero teraz o jej zabiegu. Czy prawnie mogła dokonać tego bez mojej wiedzy, będąc ze mną w związku małżeńskim, i czy kliniki mogły bez mojej zgody zrobić jej ten zabieg? Żona nie chce przedstawić mi żadnej dokumentacji na temat dokonanego zabiegu. Co mam robić?

Wniosek o odwołanie przysposobienia


Mam pytanie odnośnie pozwu o odwołanie przysposobienia. Mąż planuje złożyć w sądzie wniosek o odwołanie przysposobienia 14-letniego syna swojej pierwszej żony. Czy pozwanym powinien być nieletni, czy była żona jako osoba reprezentująca syna?

Zakup mieszkania wnukom


Jestem dziadkiem dwojga nieletnich wnucząt wychowywanych przez synową rozwiedzioną z moim synem. Zamierzam kupić im mieszkanie, ale w taki sposób, aby nie miał do nich żadnych roszczeń i praw mój syn i żeby opłaty z tego tytułu były jak najniższe. Chciałbym wiedzieć, jakie jest rozwiązanie tej sytuacji?

Czyją własnością będzie dom budowany na działce małżonków?


Małżeństwo buduje dom na działce, która stanowi ich współwłasność. Mąż 5/6 udziałów, a żona 1/6. Czyją własnością będzie dom?


Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »