Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Szybki rozwód bez orzekania o winie

• Autor: Iryna Kowalczuk

Potrzebuję szybkiego rozwodu bez orzekania o winie. Od dwóch lat mieszkamy osobno - mąż mieszka za granicą, ja jestem w Polsce. Mamy 16-letnie dziecko, które najprawdopodobniej zamieszka z ojcem. Nie mamy żadnego majątku ani roszczeń. Jak szybko mogę się rozwieść, nie interesuje mnie orzekanie o winie, chcę przeprowadzić rozwód jak najszybciej bez zbędnych komplikacji.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Szybki rozwód bez orzekania o winie

Na jakiej podstawie sąd może orzec rozwód?

Definicja rozwodu uregulowana jest w ustawie z dnia 25.02.1964 roku. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59).

Orzeczenie rozwodu może nastąpić wyłącznie wyrokiem sądu, który zapada w razie ustalenia, że doszło między małżonkami do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia i nie zachodzą negatywne przesłanki orzeczenia rozwodu. Zupełny rozkład pożycia oznacza, że ustały więzi łączące małżonków, a mianowicie: fizyczna (współżycie), więź emocjonalna (istnienie uczucia) i gospodarcza (prowadzenie wspólnie gospodarstwa domowego). Za trwały rozkład pożycia małżeńskiego przyjmuje się natomiast taki, który trwa na tyle długo, że nie daje realnych szans na powrót małżonków do pożycia.

Nie zawsze konieczne jest dla uzyskania rozwodu, by całkowicie ustała więź gospodarcza, może się bowiem zdarzyć, że mimo nieistnienia pozostałych więzi małżonkowie nadal wspólnie zamieszkują albo spłacają wspólnie zaciągnięte wcześniej zobowiązania; takie częściowe istnienie więzi gospodarczej nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu rozwodu.

Zobacz również: Szybki rozwód z dziećmi 

Małoletnie dzieci a rozwód

Mimo istnienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia rozwód jest natomiast niedopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków (u Państwa ograniczenie to nie występuje) albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (np. z uwagi na nieuleczalną chorobę małżonka), a także jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (np. złośliwa), co ocenia sąd.

Rozwód z orzekaniem o winie czy bez orzekania o winie?

Orzekając rozwód, sąd orzeka także, czy i które z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Na zgodne żądanie małżonków sąd jednak zaniecha orzekania o winie, wówczas następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Wyrok rozwodowy może zatem nastąpić bez orzekania o winie, z orzeczeniem winy jednego z małżonków, orzeczeniem winy obu stron lub z uznaniem, że żaden z małżonków nie ponosi tej winy.

Strona w postępowaniu sądowym może modyfikować swoje żądania w zakresie orzeczenia winy aż do prawomocności wyroku.

O winie małżonka może przesądzać w szczególności nadużywanie alkoholu, inne uzależnienia, przemoc, zdrada, porzucenie, zawinione niezaspokajanie potrzeb rodziny. Żądanie uznania współmałżonka winnym rozkładu pożycia wiąże się z koniecznością przedstawienia dowodów na tę okoliczność.

Zobacz również: Niestawiennictwo strony na rozprawie

Czy rozwód z orzekaniem o winie trwa dłużej?

Postępowanie sądowe w takiej sprawie zazwyczaj trwa dużo dłużej niż w przypadku żądania rozwodu bez orzekania o winie, konieczne jest bowiem przeprowadzenie szeregu dowodów ową winę potwierdzających.

Dlatego też, jeżeli chce Pani jak najszybciej przeprowadzić rozwód to sugeruję w pozwie zaznaczyć, iż wnosi Pani o rozwód bez orzekania o winie. Zwykle taki rozwód bez winy, orzekany jest na jednym posiedzeniu sądu, a więc bardzo szybko.

Zobacz również: Podział majątku przy rozwodzie bez orzekania o wini

Co należy wpisać w pozwie o rozwód ?

W pozwie o rozwód koniecznie należy wskazać wysokość alimentów, które będą płacone na Pani dziecko. Nawet jeżeli Pani i mąż nie będziecie chcieli alimentów to sąd i tak będzie musiał je zasądzić. Takie są wymogi w przypadku nieletniego dziecka. Proszę zatem wskazać, kto z Państwa będzie płacił alimenty na dziecko. Jeżeli dziecko ma mieszkać z mężem to Pani powinna je płacić. Jeżeli się Państwo porozumiecie to wystarczy wskazać jakąś symboliczną kwotę np. 100-200 zł miesięcznie.

Rozwód za porozumieniem stron

Do pozwu należy również dołączyć podpisane przez oboje rodziców porozumienie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem po rozwodzie. Jeżeli złoży Pani pozew o rozwód to Pani mąż koniecznie musi napisać odpowiedź na pozew, w której poprze i zgodzi się ze wszystkimi twierdzeniami pozwu, poza tym musi napisać, że mieszka na stałe za granicą i wnosi o przeprowadzenie rozprawy pod jego nieobecność. Dzięki temu zaoszczędzicie Państwo czas i sąd nie będzie Was wzywał o dodatkowe oświadczenia, co przedłuży niepotrzebnie postępowanie. Pani jako powód będzie musiała stawić się w sądzie.

 

Oczywiście zajmujemy się przygotowaniem pozwów i możemy przygotować taki pozew rozwodowy bez orzekania o winie.

Zobacz również: Rozwód po roku

Zastanawiasz się jak przeprowadzić rozwód z małżonkiem przebywającym za granicą? Czy sąd może orzec rozwód bez obecności jednej ze stron? Potrzebujesz pomocy prawnika, opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Iryna Kowalczuk

O autorze: Iryna Kowalczuk

Magister prawa, absolwentka Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy, uzyskany tytuł: magister prawa ukraińskiego; ukończyła także Studium Podyplomowe prawa UE na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie nabyła w trakcie pracy w dwóch kancelariach adwokackich. Udziela porad z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego oraz w sprawach związanych z prawem ukraińskim. Biegle posługuje się zarówno językiem ukraińskim, rosyjskim, jak i polskim.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl