Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sytuacja majątkowa żony w przypadku rozwodu

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 2016-08-05 • Aktualizacja: 2022-04-18

Od 4 lat nie żyję z mężem, dopuściłam się zdrady, a on się dowiedział i mi nie wybaczył. Mimo to nadal mieszkamy razem w jego domu, bo mamy dwoje dzieci (7 i 6 lat). Oboje chcemy rozwodu, ale ze względu na dzieci trwamy tak dalej. Często dochodzi do kłótni, śpimy osobno. Mam już tego dość. Czy po 8 latach małżeństwa mogę liczyć na korzystny podział majątku? Dodam, że mąż, oprócz domu, posiada gospodarstwo, które otrzymał od rodziców przed ślubem.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sytuacja majątkowa żony w przypadku rozwodu

Czy darowizna od rodziców wchodzi do majątku wspólnego małżonków?

Wskazane składniki majątkowe, tzn. gospodarstwo rolne, dom oraz inne nieruchomości i ruchomości, które mąż otrzymał darowizną od swych rodziców, stanowią jego majątek osobisty, czyli nie wchodzą w skład majątku wspólnego, co skutkuje nie braniem ich pod uwagę przy podziale majątku wspólnego.

Stanowi o tym Kodeks rodzinny i opiekuńczy (K.r.o.):

„Art. 33. [Majątek osobisty]

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

(…)

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił; (…).”

Dlatego to, co podlegałoby podziałowi jako Wasz wspólny majątek, to dorobek tych 8 lat małżeństwa. Wówczas Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje, że:

„Art. 43. [Udziały w majątku wspólnym]

§ 1. Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

§ 2. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji.

§ 3. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Art. 44.

(uchylony)

Art. 45. [Zwrot wydatków i nakładów]

§ 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego.”

Powyższe przepisy mają jednak zastosowanie dopiero po ustaniu małżeństwa, tj. po orzeczeniu rozwodu lub separacji. Musi więc Pani mieć pełną świadomość, że nie będzie dzielony majątek, jedynie może być mowa o zwrocie nakładów i skalkulowaniu Pani wkładu w dorobek wspólny. Straci Pani zaś możliwości m.in. przewidziane w poniższych przepisach z chwilą, gdy orzeczony zostanie rozwód lub separacja:

„Art. 341. [Współposiadanie i korzystanie z rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego]

Każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego małżonka.”

lub

„Art. 281. [Prawo do korzystania z mieszkania]

Jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego.”

Podsumowując, zanim więc podejmie Pani konkretne działa, proszę dobrze to przemyśleć i skalkulować swoją przyszłość, bo w oparciu o opis sprawy i powyższe przepisy nie wygląda to korzystnie od strony majątkowej.

Zobacz również: Dziedziczenie majątku nabytego przed ślubem

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »