Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Studia doktoranckie a alimenty

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 2019-01-28

Mój partner ma syna, który skończył 25 lat oraz zakończył studia na farmacji. Partner płaci na niego alimenty w wysokości 800 zł, które pobierane są z jego pensji przez komornika. Syn planuje podjąć studia doktoranckie. Dodam, że nie utrzymuje kontaktów z ojcem, zatem nie posiadamy informacji o jego ewentualnych dochodach. Czy jest szansa, by sprawa o zaprzestanie płacenia alimentów zakończyła się dla mojego partnera pozytywnie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jest to jak najbardziej możliwe i realne. Działania Pani partnera powinny być następujące:

  1. Wezwanie pisemne syna do złożenia informacji o jego możliwościach zarobkowych.
  2. Przy braku odpowiedzi lub odmowie – skierowanie do sądu pozwu o orzeczenie ustania obowiązku alimentacyjnego.
  3. Po uzyskaniu orzeczenia – niezwłoczne skierowanie go do komornika, aby umorzył egzekucję.
  4. Dokonywanie zapłaty alimentów „pod warunkiem ich wymagalności”, tak aby w razie orzeczenia ustania alimentów z datą wsteczną móc dochodzić zwrotu opłaconych rat alimentacyjnych jako bezpodstawnego wzbogacenia.

Podstawy prawne ustania alimentacji zawarte są w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym:

Art. 133 [Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka]

„§ 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

§ 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.”

Art. 1441 [Uchylenie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego]

„Zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka.”

Fakt braku dochodów syna o niczym nie przesądza, kodeks mówi o usamodzielnieniu się w zakresie egzystencji, a taką samodzielność syn uzyskał. Proszę więc podjąć działania, bo upływ czasu działa na niekorzyść Pani partnera.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki