Kategoria: Alimenty

Środki finansowe od byłego męża

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2015-07-03

Jestem 7 lat po rozwodzie za obopólną zgodą. Obecnie mam problemy. Czy mogę się starać o środki finansowe (alimenty) od byłego męża?

Z informacji podanych w treści pytania rozumiem, że rozwód w Państwa przypadku został orzeczony bez winy. Jednym ze składników wyroku rozwodowego jest orzeczenie o winie. Sąd na ten temat w wyroku musi się wypowiedzieć. Orzekając rozwód, sąd zatem orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Zgoda małżonków na orzeczenie rozwodu bez winy musi istnieć w chwili wyrokowania i jest dla sądu wiążąca.

W przypadku rozwodu bez winy sprawa alimentów wygląda następująco.

Orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie wyłącza tzw. rozszerzony obowiązek alimentacyjny. Oznacza to, że żaden z Państwa nie może żądać alimentów od drugiego z tego powodu, że na skutek rozwodu Państwa sytuacja majątkowa uległa pogorszeniu. Natomiast każdy może żądać świadczeń alimentacyjnych od drugiego, jeśli popadnie w niedostatek. Niedostatek to sytuacja, w której dana osoba nie może własnymi staraniami zaspokoić swoich podstawowych usprawiedliwionych potrzeb życiowych (ze względu na brak dochodów). Sąd, oceniając czy dana osoba znalazła się w niedostatku, bierze pod uwagę nie tylko osiągane przez nią dochody, ale i jej starania o zaspokojenia własnych potrzeb egzystencjalnych a także wiek oraz stan zdrowia. Przesłanka niedostatku nie pozostaje tutaj zatem w związku z rozwodem.

Nadto należy pamiętać, iż podstawowy obowiązek alimentacyjny w przeciwieństwie do rozszerzonego jest ograniczony w czasie – obowiązek ten wygasa z chwilą zawarcia przez małżonka uprawnionego do alimentów nowego związku małżeńskiego, a także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »