Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Środki finansowe od byłego męża

• Autor: Monika Cieszyńska

Jestem 7 lat po rozwodzie za obopólną zgodą. Obecnie mam problemy. Czy mogę się starać o środki finansowe (alimenty) od byłego męża?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z informacji podanych w treści pytania rozumiem, że rozwód w Państwa przypadku został orzeczony bez winy. Jednym ze składników wyroku rozwodowego jest orzeczenie o winie. Sąd na ten temat w wyroku musi się wypowiedzieć. Orzekając rozwód, sąd zatem orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Zgoda małżonków na orzeczenie rozwodu bez winy musi istnieć w chwili wyrokowania i jest dla sądu wiążąca.

W przypadku rozwodu bez winy sprawa alimentów wygląda następująco.

Orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie wyłącza tzw. rozszerzony obowiązek alimentacyjny. Oznacza to, że żaden z Państwa nie może żądać alimentów od drugiego z tego powodu, że na skutek rozwodu Państwa sytuacja majątkowa uległa pogorszeniu. Natomiast każdy może żądać świadczeń alimentacyjnych od drugiego, jeśli popadnie w niedostatek. Niedostatek to sytuacja, w której dana osoba nie może własnymi staraniami zaspokoić swoich podstawowych usprawiedliwionych potrzeb życiowych (ze względu na brak dochodów). Sąd, oceniając czy dana osoba znalazła się w niedostatku, bierze pod uwagę nie tylko osiągane przez nią dochody, ale i jej starania o zaspokojenia własnych potrzeb egzystencjalnych a także wiek oraz stan zdrowia. Przesłanka niedostatku nie pozostaje tutaj zatem w związku z rozwodem.

Nadto należy pamiętać, iż podstawowy obowiązek alimentacyjny w przeciwieństwie do rozszerzonego jest ograniczony w czasie – obowiązek ten wygasa z chwilą zawarcia przez małżonka uprawnionego do alimentów nowego związku małżeńskiego, a także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Monika Cieszyńska

O autorze: Monika Cieszyńska

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, nr wpisu TR-871. Absolwentka prawa Katedry Praw Człowieka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz karnym – udzieliła dotąd porad setkom naszych klientów, w których życie często niesłusznie wtargnęła policja i prokuratura, a wielu rodzinom pomogła rozwiązać burzliwe niekiedy konflikty małżeńskie i opiekuńcze (opieka nad dziećmi, alimenty, widzenia z dziećmi). Posiada licencję zarządcy nieruchomości (nr licencji 20460). W kręgu jej zainteresowań znajdują się również zagadnienia prawa spółdzielczego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl