Kategoria: Dzieci

Sprzedaż mieszkania małoletniej córki

Marek Gola • Opublikowane: 2017-05-15

Chcę wraz z mężem sprzedać mieszkanie naszej małoletniej córki. Mieszkanie przepisał mąż córce w darowiźnie. Wiem, że muszę wystąpić do sądu o zgodę na sprzedaż mieszkania córki. Środki ze zbycia nieruchomości chcemy przeznaczyć na wykończenie domu jednorodzinnego. Jak uzasadnić w sądzie przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży mieszkania na wykończenie domu, tak aby sąd wyraził zgodę?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Z treści Pani pytania wynika, że wolą Pani jest sprzedaż mieszkania małoletniej córki. Córka jest właścicielem mieszkania na skutek darowizny, którą uczynił Pani mąż. Środki ze zbycia mieszkania miałyby być przeznaczone na wykończenie domu jednorodzinnego. Zastanawia się Pani w jaki sposób uzasadnić wniosek o wyrażenie zgody na sprzedaż mieszkania, by sąd taką zgodę wyraził.

W pierwszej kolejności zacząłbym od ustalenia, kto jest właścicielem nieruchomości, na której posadowiony jest budynek jednorodzinny. Sąd na pewno będzie badał ww. okoliczność. Budynek jest bowiem własnością tego, kto jest właścicielem gruntu, na którym budynek stoi. W mojej ocenie zasadnym byłoby zatem ustalenie wartości działki i przeniesienie tytułem darmym na dziecko udziału w nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest budynek. Wówczas zyskuje Pani bardzo mocy argument przed sądem, że córka tak naprawdę, sprzedając mieszkanie inwestuje w inną nieruchomość, której jest właścicielem.

W innym wypadku obawiam się, że sąd może nie wyrazić zgody, albowiem wówczas istnieje niebezpieczeństwo, że pieniądze zostaną spożytkowane na dokończenie domu, do którego córka bynajmniej za Państwa życia nie będzie miała żadnego prawa.

Jeżeli córka będzie współwłaścicielem nieruchomości gruntowej, wówczas będzie Państwu znacznie łatwiej uargumentować, że środki ze sprzedaży mieszkania będą tak naprawdę zainwestowane w przyszłość córki, bowiem będzie współwłaścicielem domu.

Reasumując, zacząłbym od darowania córce udziału w nieruchomości. Proszę bowiem pamiętać, że naczelną zasadą sądu w tego rodzaju sprawach jest dobro małoletniego dziecka. Sąd nie ocenia zatem Państwa woli, albowiem nie to jest przedmiotem postępowania. Sąd ma na celu ochronę majątku małoletniego i tylko tymi kryteriami będzie się kierował. Państwa wola i Państwa zdanie nie mają tu większego znaczenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »