Kategoria: Dzieci

Sprostowanie do pozwu o przyznanie pełnej opieki nad synem

Marek Gola • Opublikowane: 2016-12-23

Od 4 lat syn mieszka z ojcem. Tak ustaliliśmy oboje miedzy sobą. Mamy takie same prawa do dziecka. Od kilku miesięcy były partner całkowicie odebrał mi kontakt z synem. Złożyłam pozew o przyznanie pełnej opieki nad synem. Sad nie wyznaczył jeszcze terminu rozprawy. Czy na tym etapie mogę dołączyć sprostowanie do pozwu, że chcę, aby dziecko mieszkało z ojcem, ale żebym ja miała jasno ustalone kontakty z synem?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.io. oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

Na tak postawione pytanie niestety musi Pani uzyskać odpowiedź negatywną, gdyż sprawy o władzę rodzicielską (szeroko rozumiane jako ograniczenie, pozbawienie) toczą się z udziałem sędziego i dwóch ławników. Powyższe wynika wprost z art. 509 K.p.c. zgodnie z którym sprawy o przysposobienie, o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej w pierwszej instancji sąd rozpoznaje w składzie jednego sędziego i dwóch ławników.

W przypadku sprawy o kontakty sąd rozpoznaje sprawę w skaldzie jednego sędziego. Powyższe potwierdził Sąd Najwyższy w tezie do uchwały z dnia 23 lipca 2008 r., sygn. akt III CZP 74/08, zgodnie z którą „pozostałe sprawy są rozpoznawane w składzie jednego sędziego; dotyczy to w szczególności spraw o uregulowanie kontaktów dziadków z wnukami, które nie mają charakteru spraw o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, wiążą się natomiast z ograniczeniem osobistej styczności dzieci z rodzicami”.

Zmiana żądania we wskazanym przez Panią zakresie jest zatem niedopuszczalna pod kątem proceduralnym. Konieczne będzie zatem złożenie nowego wniosku do sądu rodzinnego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »