Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprostowanie do pozwu o przyznanie pełnej opieki nad synem

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-12-23

Od 4 lat syn mieszka z ojcem. Tak ustaliliśmy oboje miedzy sobą. Mamy takie same prawa do dziecka. Od kilku miesięcy były partner całkowicie odebrał mi kontakt z synem. Złożyłam pozew o przyznanie pełnej opieki nad synem. Sad nie wyznaczył jeszcze terminu rozprawy. Czy na tym etapie mogę dołączyć sprostowanie do pozwu, że chcę, aby dziecko mieszkało z ojcem, ale żebym ja miała jasno ustalone kontakty z synem?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.io. oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

Na tak postawione pytanie niestety musi Pani uzyskać odpowiedź negatywną, gdyż sprawy o władzę rodzicielską (szeroko rozumiane jako ograniczenie, pozbawienie) toczą się z udziałem sędziego i dwóch ławników. Powyższe wynika wprost z art. 509 K.p.c. zgodnie z którym sprawy o przysposobienie, o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej w pierwszej instancji sąd rozpoznaje w składzie jednego sędziego i dwóch ławników.

W przypadku sprawy o kontakty sąd rozpoznaje sprawę w skaldzie jednego sędziego. Powyższe potwierdził Sąd Najwyższy w tezie do uchwały z dnia 23 lipca 2008 r., sygn. akt III CZP 74/08, zgodnie z którą „pozostałe sprawy są rozpoznawane w składzie jednego sędziego; dotyczy to w szczególności spraw o uregulowanie kontaktów dziadków z wnukami, które nie mają charakteru spraw o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, wiążą się natomiast z ograniczeniem osobistej styczności dzieci z rodzicami”.

Zmiana żądania we wskazanym przez Panią zakresie jest zatem niedopuszczalna pod kątem proceduralnym. Konieczne będzie zatem złożenie nowego wniosku do sądu rodzinnego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Prawidłowa realizacja kontaktów z dzieckiem

Jestem matką samotnie wychowującą dziecko. Chciałabym sądownie ustalić widzenia byłego partnera z dzieckiem. Problem bowiem polega na tym, że ojciec...

Zmiana nazwiska dziecka bez zgody ojca

Zmiana nazwiska dziecka bez zgody ojca

Chciałabym wystąpić do sądu o zgodę na zmianę nazwiska 10-letniego dziecka, które nosi nazwisko swego biologicznego ojca. Chcę zmienić nazwisko dziecku bez...

Odwołanie przysposobienia pełnoletniego dziecka

Czy można odwołać przysposobienie dla dziecka już pełnoletniego?

17-latek zatruwa życie rodzinie, co można zrobić?

Mam 17-letnieg pasierba, który od pewnego czasu zatruwa nam życie . Wulgarnie odzywa się do wszystkich. Przestał się uczyć, ma okropną opinię....

Problem z byłym chłopakiem, ojcem dziecka

Wyjechałam do pracy za granicę, zabrałam ze sobą dziecko. Mój były chłopak nie wyraża na to zgody, mimo że do tej pory nie interesował się dzieckiem. Co...

Pismo o ustalenie ojcostwa po 10 latach

Dostałem urzędowe pismo o ustalenie ojcostwa na adres domowy rodziców. Od 9 lat przebywam za granicą. Założyłem tutaj rodzinę. Rok przed wyjazdem...

Utrzymywanie nieletniej córki i pozwolenie jej mieszkać samej

Rozwodzę się z żoną, mamy dwie nieletnie córki: jedna ma 7 lat, druga 17 lat. Ta starsza chce zostać w domu. Żona wyjechała z Polski...

Jak sprawić, by dzieci zostały ze mną, a nie z konkubiną?

Żyję z kobietą w konkubinacie, mam z nią 2 dzieci. W związku z brakiem porozumienia (ciągłe awantury ze strony konkubiny)...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »