Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozdzielnością majątkową
lub intercyzą? Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprawy majątkowe rozwódki i wdowca

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2016-08-01

Jestem w nieformalnym związku z Niemcem. Każde z nas jest zameldowane w swoim ojczystym kraju. Nie mieliśmy zamiaru pobrać się, jednak mój niemiecki partner chciałby kupić dom w Polsce. Niestety nie może tej nieruchomości kupić jako obcokrajowiec. Mogłabym ja ją kupić, ale nie mam środków, a od darowizny musiałabym zapłacić podatek. Jakie zatem jest najlepsze rozwiązanie tej kwestii? Małżeństwo mogłoby rozwiązać sprawę darowizny, ale co zrobić z naszym majątkiem odrębnym? Ja jestem rozwiedziona, on natomiast jest wdowcem. Chcemy, by nasz majątek dziedziczyły wyłącznie nasze dzieci z pierwszych związków. Wiem, że intercyza i rozdzielność majątkowa działają tylko za życia, a my chcielibyśmy zabezpieczyć nasz dotychczasowy majątek wyłącznie dla swoich dzieci. Czy jest taka możliwość?

Pani sytuacja jest dość skomplikowana. Zgodzić się trzeba z Panią, iż ustrój rozdzielności majątkowej zabezpieczy Panią za życia. Faktycznie jednak z chwilą śmierci jednego z małżonków prawa majątkowe także te wchodzące w skład majątku osobistego przechodzą na spadkobierców, w tym drugiego małżonka.

Należy więc oddzielić dwie kwestie, tj. zabezpieczenie majątku za życia oraz w razie śmierci. W wypadku zawarcia związku małżeńskiego możecie Państwo przyjąć ustrój ustawowej wspólności lub też wprowadzić ustrój umowny. Zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej zależy wyłącznie od woli stron. Rodzaj ustroju umownego nie jest w pełni pozostawiony swobodnemu uznaniu umawiających się stron. Na podstawie art. 47 § 1 mogą one mianowicie jedynie:

  1. rozszerzyć wspólność ustawową,
  2. ograniczyć wspólność ustawową
  3. ustanowić rozdzielność majątkową (nazywaną rozdzielnością zwykłą albo pełną) i
  4. ustanowić rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

Strony małżeńskiej umowy majątkowej natomiast nie mogą ustanowić innego, poza wymienionymi, rodzaju ustroju majątkowego. Nie mogą także jednocześnie częściowo rozszerzyć (co do pewnych przedmiotów majątkowych), a częściowo ograniczyć (co do innych przedmiotów) wspólności ustawowej. Małżonkowie, którzy pozostają w umownym ustroju majątkowym, mogą zaś – w drodze zmiany umowy – ustanowić ustrój wspólności ustawowej.

Wprowadzenie ustroju ustawowego nie obejmuje majątków osobistych, pochodzących sprzed zawarcia związku małżeńskiego. Tak więc za życia ochrona majątkowa gwarantowana jest przez każdy z ustrojów majątkowych. Problem sprowadza się do zabezpieczenia majątku na wypadek śmierci.

Tutaj rozwiązaniem mogą być rozporządzenia na wypadek śmierci – czyli testament. W testamencie może Pani powołać do dziedziczenia dzieci własne z pominięciem małżonka. Rodzi to pewien problem ze względu na możliwość dochodzenia od uprawnionego zachowku w wysokości 1/2 udziału spadkowego. Pewnym rozwiązaniem może być zawarcie umowy dożywocia. Wyłącza ona wszelkie roszczenia o zachowek. Oczywiście są to rozwiązania doraźne, ale ich skuteczność jest pewna i niepodważalna.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Rozdzielność majątkowa przy zadłużeniu

Chciałabym uzyskać rozdzielność majątkową, będąc w małżeństwie. Zależy mi na tym, ponieważ mąż ma firmę i ostatnio zalega...

Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w majątku małżonków

Mam pytanie odnośnie podziału oszczędności ulokowanych w funduszach inwestycyjnych. W ciągu małżeństwa zgromadziliśmy niemały majątek ulokowany...

Mąż hazardzista – zabezpieczenie majatku

Jakie są sposoby zabezpieczenia majątku przed mężem hazardzistą? Jest małżeństwo – wspólność majątkowa (wspólne mieszkanie), jedno dziecko. Mąż...

Niekorzystna dla żony umowa o rozdzielność majątkową

Przed podpisaniem aktu zniesienia wspólności małżeńskiej mąż postawił mnie pod ścianą, wszystko było szybko, niespodziewanie i miało być na...

Jak chronić udział we współwłasności, jeśli małżonek popada w długi?

W moim małżeństwie posiadamy rozdzielność majątkową. Firma żony przynosi straty, a ponadto nie wiem, jakie zawarła umowy kredytowe. Wiem na pewno, że...

Uniknięcie zasady surogacji

Będąc jeszcze panną, nabyłam mieszkanie, które sprzedałam już po zawarciu związku małżeńskiego. Za uzyskane ze sprzedaży pieniądze nabyłam wspólnie...

Umowa o surogacji

Od kilku lat jestem w związku małżeńskim bez rozdzielności majątkowej. Przed zawarciem małżeństwa dostałam w spadku ziemię, którą chciałabym...

Jak uzyskać rozdzielność majątkową?

Jak uzyskać rozdzielność majątkową po ponad 30 latach wspólnoty?


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »