Strona główna > Rozdzielność majątkowa, intercyza > Sprawy majątkowe rozwódki i wdowca

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozdzielnością majątkową
lub intercyzą? Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprawy majątkowe rozwódki i wdowca

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2016-08-01

Jestem w nieformalnym związku z Niemcem. Każde z nas jest zameldowane w swoim ojczystym kraju. Nie mieliśmy zamiaru pobrać się, jednak mój niemiecki partner chciałby kupić dom w Polsce. Niestety nie może tej nieruchomości kupić jako obcokrajowiec. Mogłabym ja ją kupić, ale nie mam środków, a od darowizny musiałabym zapłacić podatek. Jakie zatem jest najlepsze rozwiązanie tej kwestii? Małżeństwo mogłoby rozwiązać sprawę darowizny, ale co zrobić z naszym majątkiem odrębnym? Ja jestem rozwiedziona, on natomiast jest wdowcem. Chcemy, by nasz majątek dziedziczyły wyłącznie nasze dzieci z pierwszych związków. Wiem, że intercyza i rozdzielność majątkowa działają tylko za życia, a my chcielibyśmy zabezpieczyć nasz dotychczasowy majątek wyłącznie dla swoich dzieci. Czy jest taka możliwość?

Pani sytuacja jest dość skomplikowana. Zgodzić się trzeba z Panią, iż ustrój rozdzielności majątkowej zabezpieczy Panią za życia. Faktycznie jednak z chwilą śmierci jednego z małżonków prawa majątkowe także te wchodzące w skład majątku osobistego przechodzą na spadkobierców, w tym drugiego małżonka.

Należy więc oddzielić dwie kwestie, tj. zabezpieczenie majątku za życia oraz w razie śmierci. W wypadku zawarcia związku małżeńskiego możecie Państwo przyjąć ustrój ustawowej wspólności lub też wprowadzić ustrój umowny. Zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej zależy wyłącznie od woli stron. Rodzaj ustroju umownego nie jest w pełni pozostawiony swobodnemu uznaniu umawiających się stron. Na podstawie art. 47 § 1 mogą one mianowicie jedynie:

  1. rozszerzyć wspólność ustawową,
  2. ograniczyć wspólność ustawową
  3. ustanowić rozdzielność majątkową (nazywaną rozdzielnością zwykłą albo pełną) i
  4. ustanowić rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

Strony małżeńskiej umowy majątkowej natomiast nie mogą ustanowić innego, poza wymienionymi, rodzaju ustroju majątkowego. Nie mogą także jednocześnie częściowo rozszerzyć (co do pewnych przedmiotów majątkowych), a częściowo ograniczyć (co do innych przedmiotów) wspólności ustawowej. Małżonkowie, którzy pozostają w umownym ustroju majątkowym, mogą zaś – w drodze zmiany umowy – ustanowić ustrój wspólności ustawowej.

Wprowadzenie ustroju ustawowego nie obejmuje majątków osobistych, pochodzących sprzed zawarcia związku małżeńskiego. Tak więc za życia ochrona majątkowa gwarantowana jest przez każdy z ustrojów majątkowych. Problem sprowadza się do zabezpieczenia majątku na wypadek śmierci.

Tutaj rozwiązaniem mogą być rozporządzenia na wypadek śmierci – czyli testament. W testamencie może Pani powołać do dziedziczenia dzieci własne z pominięciem małżonka. Rodzi to pewien problem ze względu na możliwość dochodzenia od uprawnionego zachowku w wysokości 1/2 udziału spadkowego. Pewnym rozwiązaniem może być zawarcie umowy dożywocia. Wyłącza ona wszelkie roszczenia o zachowek. Oczywiście są to rozwiązania doraźne, ale ich skuteczność jest pewna i niepodważalna.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Rozdzielność majątkowa przy zadłużeniu

Chciałabym uzyskać rozdzielność majątkową, będąc w małżeństwie. Zależy mi na tym, ponieważ mąż ma firmę i ostatnio zalega...

Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w majątku małżonków

Mam pytanie odnośnie podziału oszczędności ulokowanych w funduszach inwestycyjnych. W ciągu małżeństwa zgromadziliśmy niemały majątek ulokowany...

Mąż hazardzista – zabezpieczenie majatku

Jakie są sposoby zabezpieczenia majątku przed mężem hazardzistą? Jest małżeństwo – wspólność majątkowa (wspólne mieszkanie), jedno dziecko. Mąż...

Niekorzystna dla żony umowa o rozdzielność majątkową

Przed podpisaniem aktu zniesienia wspólności małżeńskiej mąż postawił mnie pod ścianą, wszystko było szybko, niespodziewanie i miało być na...


Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »