Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spłata przy podziale majątku a kredyt na dom

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2020-11-30

Rozwiedliśmy się z żoną i teraz czeka nas podział majątku wspólnego. Odnośnie podziału majątku doszliśmy do porozumienia i wypracowaliśmy kompromis polegający na spłacie, tylko mam kilka wątpliwości dotyczących kredytu. Sprawa wygląda tak, że żona chce mnie spłacić przy podziale majątku z domu, który był wspólny. Dom jest wart 317 tys. zł. Mamy na niego wspólny kredyt, do spłaty zostało jeszcze 140 tys. plus 35 tys. odsetek. Jak wobec tego powinien wyglądać podział zobowiązań? Chodzi o to, że jeśli żona spłaci mnie z domu, to czy nadal będzie ciążył na mnie kredyt? Po spłacie to ona będzie dalej spłacać kredyt wraz z odsetkami.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spłata przy podziale majątku a kredyt na dom

Kredyt w banku ciążący na obojgu małżonkach

Sprawa jest trudniejsza niż się wydaje. Wynika to z faktu, że do tej pory brak jest stosownych uregulowań prawnych, a linia orzecznicza jest niejednolita co do zagadnienie rozliczeń obciążeń rzeczowych w toku postępowania o podział majątku.

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 26 stycznia 2017 r. I CSK 54/16, wskazał, że jeśli dług zaciągnięty przez jedno z małżonków w czasie trwania wspólności ustawowej został zużyty na majątek wspólny i spłacony w okresie pomiędzy ustaniem wspólności a podziałem majątku wspólnego, to tak spłacona należność przestaje być długiem i przekształca się w roszczenie o zwrot nakładów na rzecz tego małżonka, który dokonał zapłaty. Roszczenie takie podlega rozliczeniu na podstawie art. 45 i 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Tego rodzaju rozliczeń, dotyczących długów spłaconych do dnia prawomocnego podziału majątku, dotyczy art. 618 § 3 K.p.c. Nie znajduje on natomiast zastosowania w przypadku spłaty po podziale majątku przez jednego z małżonków – długu ciążącego nadal na obojgu małżonkach jako dłużnikach solidarnych. Mimo bowiem ustania wspólności ustawowej, małżonkowie pozostają nadal dłużnikami osobistymi, a ich sytuację regulują przepisy Kodeksu cywilnego o zobowiązanych solidarnych.

Podział majątku wspólnego a solidarne i osobiste zobowiązanie kredytowe małżonków

Teza wskazanego postanowienia ma ogromne znaczenie dla osób dokonujących podziału majątku. Sąd Najwyższy wskazał, iż hipoteka obciążająca nieruchomość byłych małżonków będących zarówno dłużnikami osobistymi, jak i dłużnikami rzeczowymi banku (do chwili podziału) nie ma wpływu na wartość rynkową nieruchomości, przyjmowaną przez sąd za podstawę ustalenia wysokości spłaty lub dopłaty należnej drugiemu małżonkowi, który nie otrzymuje nieruchomości lub prawa do lokalu. Podział majątku wspólnego, w tym przyznanie prawa do lokalu jednemu z małżonków, nie rzutuje bowiem w jakikolwiek sposób na utrzymywanie się solidarnego i osobistego zobowiązania obojga małżonków do spłaty kredytu także po dokonaniu podziału majątku wspólnego. Stanowisko sądu stawia więc w niekorzystnej sytuacji małżonka, któremu przyznano nieruchomość, gdyż nawet spłacając byłego małżonka, w dalszym ciągu pozostaje współdłużnikiem rzeczowym i osobistym banku. Stąd też ani judykatura, ani ustawodawca nie podjęli próby uregulowania tej jakże istotnej kwestii. Jedynym efektywnym rozwiązaniem jest porozumienie między stronami postępowania.

Jak widać, jedynym rozwiązaniem jest zawarcie ugody z żoną, na podstawie której żona będzie musiała przenieść na siebie kredyt ze zwolnieniem Pana przez bank z kredytu. Oczywiście bank będzie badał zdolność kredytową żony i oby ją miała. W przeciwnym razie odpowiadał Pan będzie wraz z żoną za kredyt, mimo dokonanego wcześniej podziału majątku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

poduszki dekoracyjne Hampton

Szukamy prawnika » Zadaj pytanie »