Kategoria: Dzieci

Spłata dzieci ze spadku, w jakim terminie?

Marek Gola • Opublikowane: 2018-09-03

Sprzedałem mieszkanie moje i mojej zmarłej żony. Dzieci (dwoje) odziedziczyły po 1/6. w jakim terminie muszę przekazać pieniądze dzieciom? Jestem ich prawnym pełnomocnikiem. Pieniądze za mieszkanie otrzymałem wczoraj. Chciałbym spłacić dzieci za miesiąc.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.).

W mojej ocenie zastosowanie znajdzie tu przepis art. 455 K.c., zgodnie z którym – jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. Innymi słowy, jeżeli w treści pełnomocnictwa nie oznaczono terminu, w którym winien Pan spełnić świadczenie, tj. przekazać dzieciom środki z tytułu sprzedaży w ich imieniu udziału w prawie własności, spełnienie winno nastąpić niezwłocznie po wezwaniu Pana do ich wydania. O ile zatem dzieci nie skierują do Pana przed lipcem br. wezwania do zapłaty, o tyle może Pan spełnić świadczenie (wówczas dobrowolnie) w tym terminie.

Skoro bowiem dzieci nie określiły terminu, w którym przekazanie środków powinno nastąpić, wówczas spełnienie świadczenia może nastąpić w terminie przez Pana uznanym za stosowny, o ile wcześniej nie zostanie Pan wezwany do zapłaty.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »