Kategoria: Alimenty

Solidarne łożenie na matkę przez dzieci

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2017-01-06

Moja mama od roku przebywa w domu opieki ze względu na chorobę. Ma tylko nas, tj. troje dzieci. Jej emerytura to 1900 zł, a koszt domu to 2400 zł miesięcznie. Płaci tylko dwoje rodzeństwa, trzeci brat uchyla się od obowiązku. Chcemy, by łożenie na matkę było solidarne. Jak do tego doprowadzić?

W opisanym przypadku roszczenie wynika z następujących przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

„Art. 140. [Roszczenia zwrotne]

§ 1. Osoba, która dostarcza drugiemu środków utrzymania lub wychowania nie będąc do tego zobowiązana albo będąc zobowiązana z tego powodu, że uzyskanie na czas świadczeń alimentacyjnych od osoby zobowiązanej w bliższej lub tej samej kolejności byłoby dla uprawnionego niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, może żądać zwrotu od osoby, która powinna była te świadczenia spełnić.

§ 2. Roszczenie przewidziane w paragrafie poprzedzającym przedawnia się z upływem lat trzech”.

Jednakże kolejność postępowania powinna być następująca:

  1. Wezwanie ze strony rodzeństwa płacącego alimenty do współuczestniczenia w kosztach utrzymania mamy przez brata, który nie łożył dotychczas na jej utrzymanie.
  2. W razie odmowy – pozwanie go o alimenty bieżące.
  3. Po zasądzeniu alimentów – wystąpienie o zasądzenie roszczenia zwrotnego za 3 lata wstecz.
  4. Powództwo o alimenty i o roszczenie zwrotne to dwa odrębne roszczenia. Należy to realizować w podanej kolejności. Oczywiście, o ile brat w ramach pkt 1 nie zechce dobrowolnie zacząć łożyć na współutrzymanie matki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »