Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Separacja pod warunkiem zwrotu darowizny

• Autor: Anna Sufin

2 lata temu mój maż darował mi notarialnie 1/3 swojego domu, pozostałe 2/3 darował swojemu synowi (mojemu pasierbowi). Obydwoje mamy w akcie notarialnym zapisaną służebność wobec męża. Zaznaczam, że darowizna ta była próbą ucieczki przed ewentualnymi zajęciami komorniczymi, mężowi wówczas groziły ogromne kary za przekroczenie terminowości zawodowych umów. Pól roku po darowiźnie po awanturze zmuszona byłam się wyprowadzić z domu. Od tego czasu jesteśmy w rzeczywistej, acz nieformalnej separacji. Mamy rozdzielność majątkową. Obecnie chcę złożyć wniosek o zgodną separację, ale mąż postawił mi warunek, że ją podpisze, jeśli w tym wniosku znajdzie się moje oświadczenie o zwrocie darowizny. Czy takie oświadczenie zawarte we wniosku o separację będzie w ogóle poddawane pod rozwagę sądu? Czy w ten sposób można uniknąć kosztów notarialnych przepisania mojej części domu na męża?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Separacja pod warunkiem zwrotu darowizny

Separacja w zamoian za zwrot darowizny

Zgodnie z art. 58 § 3 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Na mocy art. 613 § 1 przy orzekaniu separacji stosuje się przepis art. 58.

Tym samym w wyroku orzekającym separację sąd może na wniosek jednego z małżonków dokonać podziału majątku wspólnego, jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Obawa zwłoki nie istnieje, gdy między stronami nie ma sporu co do składu i sposobu podziału majątku lub wystarczy przeprowadzenie ograniczonego przedmiotowo i czasowo postępowania dowodowego w przedmiocie wyjaśnienia spornych między stronami okoliczności bądź też takich okoliczności, które sąd obowiązany jest ustalić z urzędu (por. uchwała z 13.01.1978 r., sygn. akt III CZP 30/77, postanowienie SN z 16.06.2016 r., sygn. akt V CZ 25/16).

W Pani wypadku jednak chciałaby Pani wnieść o orzeczenie przez sąd zwrotu darowizny zgodnie z Pani wnioskiem – takie wyrzeczenie w wyroku orzekającym separację nie jest możliwe. Sąd może regulować kwestie tylko podziału majątku wspólnego. Dom tymczasem nie stanowi już Państwa majątku wspólnego, a kwestia zwrotu darowizny nie ma być związana z tym podziałem. Można by poddać pod rozwagę, czy gdyby Państwo uzasadnili, że Pani winna zwrócić mężowi nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny albo z majątku wspólnego na Pani majątek osobisty i ten zwrot nakładów ma się odbyć poprzez zwrot przedmiotu darowizny, sąd nie przyjąłby, że chodzi o podział majątku wspólnego i nie wyrzekł w ten sposób. Moim zdaniem jednak i tak sąd w takim razie stwierdziłby obowiązek zwrotu kwot, bo brak podstawy do zastępowania obowiązku zwrotu nakładów wydaniem przedmiotu darowizny  (tu jednak to zależałoby od konkretnego sądu). Oczywiście gdyby sąd orzekł o przyznaniu na własność jakiegoś składnika majątku, nie trzeba tego potwierdzać u notariusza, co oszczędza koszty notarialne.

Zobacz również: Rozwód a separacja skutki prawne

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Anna Sufin

O autorze: Anna Sufin

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl