Kategoria: Alimenty

Samodzielny życiowo syn a alimenty

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2016-03-22

Mój mąż ma syna z pierwszego małżeństwa, na którego płaci alimenty. Niebawem chłopak kończy 25 lat. Kończy studia, a obecnie pracuje na umowę-zlecenie, myśląc o stałej pracy. Jest właściwie samodzielny życiowo. Czy wiek 25 lat automatycznie znosi alimenty, a jeśli tak, to w którym momencie można przestać płacić w tym przypadku? Czy jednak trzeba sprawę skierować do sądu o ich zniesienie? Jakie dokumenty będą potrzebne?

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w tym temacie stanowią następująco:

„Art. 133. [Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka]

§ 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

§ 3.   Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się”.

Dlatego też w odpowiedzi na poszczególne pytania wyjaśniam.

Niestety, tak jak Pani pewnie zauważyła – ustawodawca nie operuje granicą wieku i nie wskazuje, że np. po osiągnięciu pełnoletniości rodzice są zwolnieni z utrzymania dziecka jeżeli to nie jest w stanie samo się utrzymać. Oczywiście, że zakończenie edukacji i wiek dziecka wynikający z opisu sprawy, a także zarobkowanie w pełni uprawniają do twierdzenia, że dziecko jest już w stanie samo się utrzymać, co stanowi podstawa do żądania zniesienia obowiązku alimentacyjnego

Ustanie obowiązku alimentacyjnego, tak jak jego ustanowienie, należy do właściwości sądu i nic tu się nie dzieje automatycznie. W celu uporządkowania tej sprawy należy złożyć odpowiedni wniosek wykazując przesłanki do zniesienia obowiązku alienacyjnego. Oczywiście w ramach odrębnego zlecenia nasz serwis świadczy taką usługę przygotowania wniosku. Jednak powtarzam – nic nie dziej się automatycznie i nie może to polegać na od tak – zaprzestaniu płacenia alimentów tylko dlatego, że „wybiła” pewna data.

Do wniosku do sądu potrzebny jest odpis aktu urodzenia dziecka i wszelkie dokumenty wskazujące, że uzyskał on zdolność do samodzielnego utrzymania. Nie muszą być one dostarczone – czasami ważne jest po prostu ich wskazanie np. zobowiązanie, aby to sąd zażądał od syna umowy, zarobków itp.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »