Kategoria: Alimenty

Samodzielna córka a alimenty

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2016-05-06

Czy jestem zobowiązany nadal płacić alimenty na rzecz mojej dorosłej córki? Córka w tym roku skończy 23 lata, w zeszłym roku skończyła studia licencjackie i rozpoczęła dalszą naukę w studium policealnym w systemie zaocznym. Zajęcia ma w czasie weekendu raz na dwa tygodnie. Uważam, że ma wystarczająco dużo czasu, aby podjąć pracę i stać się osobą samodzielną.

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowią następująco:

„Art. 133. [Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka]

§ 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

§ 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się”.

Jak się to ma do opisanej sytuacji? Jeżeli ukończone przez córkę studia licencjackie stanowią podstawę konkretnego zawodu, co umożliwia jej potencjalnie podjęcie w tym zawodzie pracy – wówczas faktycznie jej brak zatrudnienia można zakwalifikować jako nie dokładanie starań w dążeniu do pełnej samodzielności. Jednak część studiów licencjackich daje jedynie wstępne przygotowanie – zbyt ogólne do pracy w zawodzie. Wówczas konieczna jest kontynuacja nauki albo na studiach magisterskich lub w studium, aby uzyskać pełne prawo do wykonywania zawodu i stać się „pełnowartościowym materiałem” na pracownika. Jeżeli będzie Pan w stanie wykazać, że córka może już podjąć zatrudnienie, tylko nie chce i nauka to jej wymysł niekonieczny do zdobycia zawodu lub podniesienie w nim kwalifikacji do wymaganych na rynku pracy – to ma Pan szanse i podstawy starać się o stwierdzenie ustania obowiązku alimentacyjnego. W tym celu konieczne jest złożenie wniosku do sądu o wygaśnięcie alimentów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »