Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Samodzielna córka a alimenty

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 2016-05-06

Czy jestem zobowiązany nadal płacić alimenty na rzecz mojej dorosłej córki? Córka w tym roku skończy 23 lata, w zeszłym roku skończyła studia licencjackie i rozpoczęła dalszą naukę w studium policealnym w systemie zaocznym. Zajęcia ma w czasie weekendu raz na dwa tygodnie. Uważam, że ma wystarczająco dużo czasu, aby podjąć pracę i stać się osobą samodzielną.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowią następująco:

„Art. 133. [Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka]

§ 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

§ 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się”.

Jak się to ma do opisanej sytuacji? Jeżeli ukończone przez córkę studia licencjackie stanowią podstawę konkretnego zawodu, co umożliwia jej potencjalnie podjęcie w tym zawodzie pracy – wówczas faktycznie jej brak zatrudnienia można zakwalifikować jako nie dokładanie starań w dążeniu do pełnej samodzielności. Jednak część studiów licencjackich daje jedynie wstępne przygotowanie – zbyt ogólne do pracy w zawodzie. Wówczas konieczna jest kontynuacja nauki albo na studiach magisterskich lub w studium, aby uzyskać pełne prawo do wykonywania zawodu i stać się „pełnowartościowym materiałem” na pracownika. Jeżeli będzie Pan w stanie wykazać, że córka może już podjąć zatrudnienie, tylko nie chce i nauka to jej wymysł niekonieczny do zdobycia zawodu lub podniesienie w nim kwalifikacji do wymaganych na rynku pracy – to ma Pan szanse i podstawy starać się o stwierdzenie ustania obowiązku alimentacyjnego. W tym celu konieczne jest złożenie wniosku do sądu o wygaśnięcie alimentów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Obowiązek alimentacyjny osoby niepracującej wobec ojca

Jestem osobą niepracującą, nie uzyskującą żadnych dochodów z innych tytułów. Pozostaję w związku małżeńskim (wspólność majątkowa). Mąż...

 

Wyrok zaoczny o podwyższenie alimentów

Jestem żonaty i mam dwoje dzieci. Dwa lata temu rozstaliśmy się z żoną. Wyjechałem za granicę, pracuję dorywczo i wiele nie zarabiam. Żona...

 

Trudna sytuacja materialna dłużnika alimentacyjnego

Jestem po wyroku w zawieszeniu za niepłacenie alimentów, który zapadł 9 lat temu. Od dnia wyroku płacę regularnie zasądzoną kwotę. Niestety przed 2...

 

Alimenty bez rozwodu

Chciałabym starać się o alimenty na 3-letnie dziecko i siebie. Niedawno rozeszłam się z mężem, ale nie wystąpiłam jeszcze o rozwód....

 

Prawo do alimentów dla rozwiedzionego małżonka

Mąż występuje o rozwód z orzeczeniem własnej całkowitej winy (ma romans). Proponuje mi alimenty i chce, abym podpisała oświadczenie...

 

Wysokość alimentów a dochody ojca

Mam pytanie o wysokość alimentów na dziecko. Zarabiam około 4 tysięcy złotych netto i żyję w związku partnerskim. Partnerka, mimo że oddaję jej...

Pobieranie alimentów a praca na umowę-zlecenie

Syn w ubiegłym miesiącu podjął pracę na umowę-zlecenie, która jest odnawiana co miesiąc. Zarabia 1200 zł netto, otrzymuje alimenty za pośrednictwem...

Ojciec pozbawiony władzy rodzicielskiej a alimenty

Czy mam prawo domagać się od ojca, który jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, alimentów na dzieci? Jesteśmy po rozwodzie od 10 lat, do tej pory nie...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »