Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sądowe ustalenie zdolności do samodzielnego podejmowania decyzji

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-05-08

Mój mąż (emeryt) bez mojej wiedzy zaciąga kredyty. Na chwilę obecną zadłużenie wynosi kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nie wiem na co mąż wydał te pieniądze. Czy mogę przeprowadzić sądowe ustalenie zdolności do samodzielnego podejmowania decyzji?

Sam fakt zaciągania kredytów nie może stanowić podstawy ingerencji w życie uczestnika/męża. Otóż, nie wiem na co te kredyty były brane i czy w ogóle Pani jako żona ponosi za nie odpowiedzialność.

Zgodnie z art. 13 § 1 K.c., osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. Natomiast osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw (art. 16 § 1 K.c.).

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego o ubezwłasnowolnieniu sąd może orzec po ustaleniu i rozważeniu istnienia dwóch przesłanek:

1. czy stwierdzony u uczestnika stan psychiczny wyłącza, czy jedynie ogranicza zdolność kierowania swoim postępowaniem,

2. czy ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe jest celowe ze względu na osobiste i majątkowe stosunki tej osoby.

Za utrwalony w judykaturze uchodzi pogląd, że do orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu nie wystarczą przesłanki określone w komentowanym przepisie, ponadto ubezwłasnowolnienie powinno być celowe tzn. ma służyć niesieniu pomocy osobie, która ma być ubezwłasnowolniona w załatwianiu jej spraw osobistych lub majątkowych (tak Sąd Najwyższy w orz. z 16.08.1962 I CR 320/62 OSN 1963 nr 9 poz. 206, orz. SN z 16.01.1964 I CR 32/63 OSN 1965 nr 2 poz. 28, a zwłaszcza post. SN z 8.01.1966 II CR 412/65 OSN 1966 nr 10 poz. 170).

Trudno wskazać, czy są podstawy do ubezwłasnowolnienia męża. W tej materii będą musieli się wypowiedzieć biegli z zakresu psychologii i psychiatrii.

Być może w Pani sprawie obawy są przedwczesne, gdyż nie ponosi Pani odpowiedzialności za zobowiązania męża. Długi zaciągnięte przez jednego z małżonków nie obciążają drugiego, o ile nie wyraził zgody na ich zaciągnięcie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Czy mogę otrzymać zwrot za finansowanie studiów pasierbicy?

Moja pasierbica 2 lata temu skończyła 5-letnie studia dzienne. Nie przysposobiłem jej i nie adoptowałem. Całe studia ją utrzymywałem (stancja itp.)....

Fałszywe oskarżenia konkubiny o znęcanie się, jak się bronić?

Żyję w związku partnerskim od 10 lat z kobietą, która w świetle prawa jest nadal mężatką. Mamy dwoje dzieci (6 i 7 lat). Mieszkamy...

Co zrobić, jeśli mąż nie interesuje się rodziną?

Mam duży problem z mężem. Mąż nie chce spędzać czasu z dzieckiem i w zasadzie można powiedzieć, że wychowuję dziecko sama. Mąż...

Ojciec nie dokłada się do żadnych opłat - co zrobić?

Jestem właścicielem domu jednorodzinnego. Wraz ze mną od siedmiu lat mieszka mój ojciec w wieku 87 lat, który nie jest zameldowany ani nie jest...

Obowiązek opieki nad bratem

Obowiązek opieki nad bratem

Mam 75 lat i przez 50 lat swojego życia z moim jedynym bratem właściwie nie utrzymywałem kontaktu. Spotkaliśmy się może 3-4 razy. Aktualnie brat...

Pobieranie emerytury mamy chorej na alzheimera

Pobieranie emerytury mamy chorej na alzheimera

Moja mama jest chora na alzheimera i przebywa w prywatnym domu opieki. Opłacamy jej pobyt wspólnie: ja, moja siostra i jej syn, czyli wnuk mamy,...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »