Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sądowe ustalenie zdolności do samodzielnego podejmowania decyzji

• Autor: Tomasz Krupiński

Mój mąż (emeryt) bez mojej wiedzy zaciąga kredyty. Na chwilę obecną zadłużenie wynosi kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nie wiem na co mąż wydał te pieniądze. Czy mogę przeprowadzić sądowe ustalenie zdolności do samodzielnego podejmowania decyzji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sam fakt zaciągania kredytów nie może stanowić podstawy ingerencji w życie uczestnika/męża. Otóż, nie wiem na co te kredyty były brane i czy w ogóle Pani jako żona ponosi za nie odpowiedzialność.

Zgodnie z art. 13 § 1 K.c., osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. Natomiast osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw (art. 16 § 1 K.c.).

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego o ubezwłasnowolnieniu sąd może orzec po ustaleniu i rozważeniu istnienia dwóch przesłanek:

1. czy stwierdzony u uczestnika stan psychiczny wyłącza, czy jedynie ogranicza zdolność kierowania swoim postępowaniem,

2. czy ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe jest celowe ze względu na osobiste i majątkowe stosunki tej osoby.

Za utrwalony w judykaturze uchodzi pogląd, że do orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu nie wystarczą przesłanki określone w komentowanym przepisie, ponadto ubezwłasnowolnienie powinno być celowe tzn. ma służyć niesieniu pomocy osobie, która ma być ubezwłasnowolniona w załatwianiu jej spraw osobistych lub majątkowych (tak Sąd Najwyższy w orz. z 16.08.1962 I CR 320/62 OSN 1963 nr 9 poz. 206, orz. SN z 16.01.1964 I CR 32/63 OSN 1965 nr 2 poz. 28, a zwłaszcza post. SN z 8.01.1966 II CR 412/65 OSN 1966 nr 10 poz. 170).

Trudno wskazać, czy są podstawy do ubezwłasnowolnienia męża. W tej materii będą musieli się wypowiedzieć biegli z zakresu psychologii i psychiatrii.

Być może w Pani sprawie obawy są przedwczesne, gdyż nie ponosi Pani odpowiedzialności za zobowiązania męża. Długi zaciągnięte przez jednego z małżonków nie obciążają drugiego, o ile nie wyraził zgody na ich zaciągnięcie.

Zobacz również: Ubezwłasnowolnienie chorego psychicznie

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Tomasz Krupiński

O autorze: Tomasz Krupiński

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl