Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwód i ustalenie alimentów - czego się spodziewać w sądzie?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-10-07

Chcę się rozwieść bez winy po 32 latach małżeństwa. Żona będzie walczyć o alimenty dla siebie (dzieci dawno dorosłe). Moje dochody są większe niż jej. Zostawię jej jednak mieszkanie i ok. 100 tys. zł. W jakiej kwocie mogłyby być zasądzone alimenty, gdybym wziął winę na siebie? Chodzi mi o szybki rozwód.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.io.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż wysokość alimentów jest po pierwsze uzależniona od Pana możliwości majątkowych i zarobkowych, a po drugie od tego, czy rozwód będzie orzeczony bez orzekania o winie (z winy obojga małżonków – skutek ten sam co bez orzekania o winie), czy też z Pana wyłącznej winy.

W treści pytania wskazuje Pan, iż chce uzyskać rozwód bardzo szybko, bez przeciągania i najlepiej bez orzekania o winie.

Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Z powyższego wynika, że w przypadku orzeczenia rozwodu z winy obojga małżonków, bądź też bez orzekania o winie Pana żona musiałby wykazać niedostatek, by alimenty zostały zasądzone. W przypadku uzyskania prawa własności do nieruchomości jak też 100 tys. zł oszczędności, trudno mówić o niedostatku. W takiej sytuacji osobiście uważam, że zasądzenie od Pana na rzecz żony alimentów byłoby sprzeczne z art. 60 § 1 K.r.io., bowiem nie można wówczas mówić o niedostatku po stronie żony. Jak podkreśla Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 października 1999 r., sygn. akt I CKN 146/98:

„Prawidłowe wyłożenie ustawowego pojęcia »niedostatku«, którym posługuje się art. 60 § 1 k.r.o., wymaga uwzględnienia całokształtu okoliczności charakteryzujących życiowe i majątkowe położenie rozwiedzionego małżonka domagającego się świadczenia alimentacyjnego od byłego współmałżonka. Mieć należy przy tym na uwadze, iż do przyjęcia niedostatku wystarcza, że środki uprawnionego nie są dostateczne do samodzielnego utrzymania się, nie jest zaś konieczne ustalenie, że uprawniony w ogóle nie ma żadnych środków do utrzymania się; chodzi tu o sytuację, w której osoba uprawniona nie może w pełni zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb”.

Małżonek znajduje się w niedostatku wtedy, gdy własnymi siłami nie jest w stanie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub w części. Zachodzą zatem pytania, kim Pana żona jest z zawodu, czy pracuje, a jeżeli tak, to na jakim stanowisku, z jakim wynagrodzeniem, jaki ma stać pracy w zakładzie pracy. Zakładając, hipotetycznie, że małżonka zarabia miesięcznie np. 2500 zł, jednak nie mniej niż 1700 zł, to w przypadku pozostawienia jej oszczędności i mieszkania osobiście uważam, że nie ma szansy na alimenty.

Jeżeli jednak jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. W tym przypadku nie mamy zatem do czynienia z niedostatkiem, jako przesłanką do nabycia alimentów, ale z pogorszeniem sytuacji materialnej, małżonki, jako strony niewinnej. W tym przypadku wyraźnie podkreślić należy, iż wbrew powszechnemu twierdzeniu, przyjęte w art. 60 § 2 uregulowanie prawne nie daje małżonkowi niewinnemu prawa do równej stopy życiowej z małżonkiem zobowiązanym. Jednakże małżonek niewinny ma prawo do bardziej dostatniego poziomu życia, niż tylko zaspokajanie usprawiedliwionych potrzeb.

Dla oceny, czy warunek przewidziany w art. 60 § 2 został spełniony, istotne jest porównanie każdorazowej sytuacji materialnej małżonka niewinnego z hipotetycznym położeniem, jakie istniałoby, gdyby rozwód nie został w ogóle orzeczony i gdyby małżonkowie kontynuowali pożycie. Ocena, w jakim zakresie nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego (art. 60 § 2), zależy od porównania sytuacji, w jakiej niewinny małżonek znalazł się wskutek orzeczenia rozwodu, z sytuacją, w jakiej znajdowałby się, gdyby rozwodu nie orzeczono i gdyby pożycie małżonków funkcjonowało prawidłowo, nie zaś z sytuacją rzeczywiście występującą przed rozwodem.

Innymi słowy, przyrównując to do sytuacji życiowej, jeżeli małżonkę do tej pory stać było na 4 wizyty u kosmetyczki w miesiącu, aktualnie Pan byłby zobowiązany do pokrycia kosztów co najmniej 2 wizyt, jednak nie więcej niż 3.

Reasumując, w każdym przypadku konieczne będzie ustalenie Pana możliwości zarobkowych i majątkowych, które odnoszą się nie tylko do wysokości Pana zarobków, ale do wysokości zarobków, które mógłby Pan uzyskiwać z uwagi na Pana wykształcenie i wykonywany zawód. Ponadto sąd będzie badał, jakim majątkiem Pan dysponuje, tj. czy będzie Pan właścicielem nieruchomości, a jeżeli tak, to jakich, o jakiej wartości, czy nieruchomości te przynoszą dochód. Ponadto będzie ustalał Pana oszczędności. Wszystko powyższe ma bowiem wpływ na tzw. możliwości zarobkowe i majątkowe. Mowa jest bowiem o możliwościach, a nie o realnych dochodach.

Zdaję sobie sprawę z faktu, że powyższa opinia będzie rodzić u Pana kolejne pytania, dlatego wskazuję, że pozostaję do Pana dyspozycji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Czy długi alimentacyjne ulegają przedawnieniu?

Czy długi alimentacyjne ulegają przedawnieniu?

Czy zadłużenie alimentacyjne ulega przedawnieniu? Ostatnio dostałem pismo od likwidatora Funduszu Alimentacyjnego z prośbą o spłacenie mojego...

Rzeczywiste zarobki męża – sprawa o alimenty na dzieci

Mąż zarabia 5-6 tys. zł, ale wykazuje w dokumentach 1250 zł (netto). Obecnie żyjemy w separacji i chcę wnieść o alimenty na dwójkę naszych...

 

Zmniejszenie alimentów ze względu na powrót na stałe do Polski

Jak wygląda sprawa obniżenia alimentów na dzieci? Jestem w związku z rozwodnikiem, który ma dwoje dzieci mieszkających w Polsce, a my...

 

Żądanie zaświadczenia o kontynuowaniu nauki a alimenty

Żądanie zaświadczenia o kontynuowaniu nauki a alimenty

Syn w tym roku skończył technikum. Ponoć chce iść na studia. Płacę alimenty na jego utrzymanie. Zażądałam zaświadczenia o kontynuowaniu nauki, ale nie...

Alimenty od męża który mnie zostawił

Miesiąc temu mąż zostawił mnie i dziecko. Aktualnie przebywa i pracuje za granicą. Chciałabym złożyć wniosek o alimenty na dziecko...

 


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »