Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwodem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwód w Wielkiej Brytanii

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-04-22

Mieszkam w Wielkiej Brytanii, jestem żonaty od ponad 10 lat. Jesteśmy w trakcie przygotowywania wniosku rozwodowego (rozwód w Wielkiej Brytanii), bez orzekania o winie (2 lata separacji). Nie posiadamy żadnych nieruchomości w Wielkiej Brytanii, ale podczas trwania małżeństwa moi rodzice przepisali mi aktem darowizny mieszkanie oraz działkę umową dożywocia. Moja żona nie rości sobie żadnych praw do tego, ale jak to bywa przy rozwodach, wszytko możne się zmienić. Jak to wygląda z perspektywy prawa? Czy moja małżonka możne dochodzić praw do ww. nieruchomości?

Podstawę prawną dla przedstawionego przez Pana pytania stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie bowiem z treścią art. 33 „do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił”.

Dokonujący rozrządzenia albo darowizny może jednak w testamencie albo w umowie darowizny zawrzeć ogólne postanowienie, że wszystkie odziedziczone albo darowane przedmioty mają wejść do majątku wspólnego małżonków. Jeżeli jednak brak takiego ogólnego postanowienia, to na mocy szczególnej reguły zawartej w art. 34 do majątku osobistego i tak nie wchodzą przedmioty zwykłego urządzenia domowego, będące przedmiotem tego rozrządzenia. Ale i w tym wypadku spadkodawca albo darczyńca może uchylić skutek reguły z art. 34 w drodze dodatkowego szczególnego postanowienia dotyczącego przedmiotów urządzenia domowego. Jeżeli jednak już po sporządzeniu testamentu, a przed śmiercią spadkodawcy małżonkowie znaleźli się w ustroju rozdzielności, to w konsekwencji nastąpi nabycie w częściach ułamkowych do ich majątków osobistych. Natomiast w sytuacji wprowadzenia w tym samym okresie wspólności umownej, zawierającej postanowienie, że przedmioty odziedziczone wspólnie nie stają się przedmiotem wspólności łącznej, ta zasada ma pierwszeństwo i nabycie także następuje w częściach ułamkowych do ich majątków osobistych.

Reasumując, przedmioty majątkowe nabyte w drodze darowizny w razie braku wyraźnego zastrzeżenia darczyńców wchodzą w skład Pana majątku osobistego i nie są objęte podziałem majątku wspólnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Szanse na rozwód mimo nieobecności żony

Czy mam szansę uzyskać rozwód bez orzekania o winie mimo nieobecności żony? Żona wyjechała przed rokiem za granicę. Miała wrócić, ale zmieniła...

Chcę rozwieść się zgodnie i z klasą

Moja żona związała się z innym mężczyzną, ale na tę chwilę ona nie chce rozwodu. Ja takiego faktu nie akceptuję i chcę się rozwieść. Nie...

Problem z kredytem hipotecznym po rozwodzie

Mam problem z kredytem hipotecznym po rozwodzie. Sytuacja przedstawia się w ten sposób, że przed trzema laty uzyskałam rozwód z wyłącznej winy...

Odstąpienie od orzekania o winie a alimenty

Mąż po 30 latach naszego małżeństwa wdał się w romans, co doprowadziło do naszego rozwodu. Obecnie usiłuje wymusić na mnie odstąpienie od winy...

Obawy o rozwód i przyszłość

Mam z mężem rozdzielność majątkową, razem wychowujemy dwóch synów, w tym starszy jest dzieckiem moim z poprzedniego związku. Nosi nazwisko...

Czy można unieważnić wyrok rozwodowy?

Czy można unieważnić wyrok rozwodowy?

5 lat temu doszło do rozwodu za porozumieniem stron. Po rozwodzie nadal mieszkaliśmy w jednym mieszkaniu. Ostatnio stwierdziliśmy, że rozwód był...

W którym sądzie złożyć pozew o rozwód, jeśli małżonkowie mieszkają w różnych miastach?

W którym sądzie złożyć pozew o rozwód, jeśli małżonkowie mieszkają w różnych miastach?

Od 25 lat jestem w nieformalnej separacji z żoną. Od 10 lat właściwie nie utrzymujemy kontaktu. Chciałbym teraz przeprowadzić rozwód. Ja cały czas...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »