Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwód przy rozdzielności majątkowej

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-04-21

Mamy z mężem rozdzielność majątkową. Cały majątek tj. dom, mieszkanie, samochody i firma należy do meża. Ja nie mam nic. Czy w razie rozwodu coś mi się należy?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.io. W pierwszej kolejności zasadne jest ustalenie, kiedy doszło do podpisania umowy majątkowej małżeńskiej, a kiedy nabyte został składniki majątku. Dla potrzeb niniejszej opinii przyjmuję jednak, że składniki, które Pani opisuje, nabyte zostały po ustanowieniu rozdzielności majątkowej.

Nie wskazuje Pani, jakoby doszło do zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej z wyrównaniem dorobków. Do rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków stosuje się przepisy o rozdzielności majątkowej, z zachowaniem przepisów K.r.io. Dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości jego majątku po zawarciu umowy majątkowej. Po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonek, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego małżonka, może żądać wyrównania dorobków przez zapłatę lub przeniesienie prawa. Jeżeli czyniła Pani jakieś nakłady na dom, ewentualnie inne składniki majątkowe, należy zadać sobie pytanie, czy była to forma darowizny, czy też pożyczki.

Owszem, może Pani wywodzić, iż czyniła nakłady na majątek męża i z uwagi na powyższe, jako nie zużyte do zaspokojenia Pani potrzeb rodzinnych, podlegają zwrotowi, rozliczeniu. Należy jednak zadać sobie pytanie, czy dysponuje Pani dowodami, które wskazywałby, jakie kwoty łożyła Pani na składniki majątkowe, z jakiego tytułu, kiedy i czy zdążyła Pani je wykorzystać dla własnych potrzeb, czy też nie?

Jak podkreśla się w orzecznictwie, „nakłady z majątku odrębnego jednego małżonków na majątek odrębny drugiego podlegają rozliczeniu z majątku wspólnego tylko wówczas, gdy na przedmiot majątkowy stanowiący majątek odrębny jednego z małżonków dokonano nakładów zarówno z majątku wspólnego, jak i z majątku odrębnego małżonków” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2002 ., sygn. akt IV CKN 1108/00).

Mając na uwadze powyższe, teoretycznie możliwe jest dochodzenie zwrotu czynionych nakładów, jednak w praktyce będzie to bardzo ciężkie i bardzo kosztowne.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Odebranie nieruchomości zakupionych przez męża przy podziale majątku

Przy zakupie domu mąż wpisał mnie jako współwłaściciela, ale kredyt w całości jest na niego i on go spłaca. Ja widnieję jedynie jako...

Kto spłaca kredyt sprzed ślubu po rozwodzie?

Wkrótce czeka mnie sprawa rozwodowa (rozwód za porozumieniem stron). W trakcie trwania naszego małżeństwa i za namową męża dokonałam w banku...

Wykończenie domu przez jednego małżonka a podział majątku

Mamy z żoną wspólność małżeńską, zbudowaliśmy dom na działce, którą oboje otrzymaliśmy od mojego ojca. Niestety los tak chciał, że będzie...

Czy mogę starać się o część majątku po rozwodzie?

Jestem 8 lat po rozwodzie za porozumieniem stron. Matka mojego męża (teściowa) była moja opiekunką prawną, odkąd miałam 14 lat i zamieszkiwałam...

Odzyskanie pieniędzy sprzed małżeństwa przy podziale majątku

Obecnie jestem w trakcie podziału majątku. Jeszcze przed zawarciem małżeństwa otrzymałam spadek w postaci mieszkania. W trakcie trwania...

Dom jako obciążenie po rozwodzie

Jestem w trakcie rozwodu. Posiadam własny dom (tylko na mnie, mamy rozdzielność majątkową). Mąż jednak chce połowę domu, bo płaci rachunki. Dzieci...

Przydział na mieszkanie przed ślubem a podział majątku

Jest dwa lata po rozwodzie. Dopiero teraz zdecydowaliśmy się podzielić nasz majątek. Niestety zgody na polubowne załatwienie sprawy nie ma. Jeszcze przed...

Zamiana mieszkania służbowego na komunalne a podział majątku

Mam pytanie odnośnie podziału majątku. Mianowicie, jeszcze będąc kawalerem, otrzymałem mieszkanie służbowe. Po ślubie zwróciłem się do agencji...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »