Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy z prywatną szkołą dziecka, czy potrzebna zgoda obojga rodziców?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-03-29

Mamy dziecko w prywatnej szkole, obydwoje podpisaliśmy umowę na jego naukę w tej placówce. Obecnie się rozwodzimy. Czy jedno z rodziców może samodzielnie rozwiązać umowę ze szkołą, bez zgody drugiego?

Rozwiązanie umowy przez jednego z rodziców jest w mojej ocenie niedopuszczalne. Zgodnie z art. 97 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) – jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest uprawnione i obowiązane do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Sąd opiekuńczy zaś ma na względzie, iż zgodnie z art. 95 § 3 K.r.o. władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak wymaga tego dobro dziecka i interes społeczny. Poprzez dobro dziecka należy rozumieć zapewnienie dziecku wszystkich tych wartości, które są konieczne do jego prawidłowego rozwoju fizycznego i duchowego, normalnych warunków do prawidłowego rozwoju. Dobro dziecka wymaga, aby rozwijało się ono i kształciło w sposób odpowiedni do wieku i jego możliwości. Nie jest natomiast konieczne dla normalnego rozwoju dziecka, aby kształciło się w szkole prywatnej.

Rozstrzygając w trybie art. 97 § 2 K.r.o., sąd opiekuńczy ma obowiązek mieć na uwadze, że zgodnie z art. 95 § 3 K.r.o. – władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak wymaga tego dobro dziecka i interes społeczny. Poprzez dobro dziecka należy rozumieć zapewnienie dziecku wszystkich tych wartości, które są konieczne do jego prawidłowego rozwoju fizycznego i duchowego. Dobro dziecka zaś wymaga w szczególności, aby dziecko rozwijało się i kształciło w sposób odpowiedni do wieku i możliwości. Także treść art. 96 § 1 K.r.o. wskazuje, że rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. Do istotnych spraw dziecka zatem niewątpliwie należą kwestie związane z jego edukacją i to nie tylko na poziomie kształcenia obowiązkowego, ale również wykraczającym poza ten zakres, w szczególności, gdy chodzi o rozwój zdolności i talentów, który może istotnie rzutować na przyszłość małoletniego.

Zmiana umowy, rozwiązanie umowy są czynnościami wymagającymi zgody obojga rodziców. Proszę skontaktować się ze szkołą i poinformować władze szkoły, że nie wyraża Pan zgody na rozwiązanie umowy. Dopiero prawomocne orzeczenie sądu dotyczące zakresu władzy rodzicielskiej mogłoby pozwolić na działanie w tej sferze samodzielnie jednemu z rodziców.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Rozstanie - czy żona może zabrać dzieci?

Nie układa mi się w małżeństwie, na razie mieszkamy z żoną razem w moim domu, ale właściwie jest to separacja. Żona za miesiąc rozpoczyna...

Czy mogę wyjechać za granicę z dziećmi, jeśli z ich ojcem nie mamy ślubu?

Jestem mamą dwóch dziewczynek. W stosunku do starszej ojciec ma ograniczoną władzę rodzicielską i zasądzone alimenty. Na drugą ma tylko alimenty,...

Uregulowanie kontaktów z wnukiem

Uregulowanie kontaktów z wnukiem

Moim problemem jest brak kontaktu z wnukiem. Problem pojawił się po 5 latach wzajemnych z nim regularnych spotkań. Osobiste urazy mojego syna są...

Nieznany adres ojca dziecka a sprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Chcę założyć sprawę o ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca mojego dziecka. Mój były mąż w ogóle nie interesuje się...

Sprawowanie opieki nad dzieckiem przez konkubenta

Żyję w konkubinacie z moim partnerem. Jestem z nim w ciąży i niebawem urodzę dziecko. Mam jeszcze dziecko z poprzedniego związku...

Brak praw rodzicielskich a widzenia z dzieckiem

Brak praw rodzicielskich a widzenia z dzieckiem

Moja córka jest po rozwodzie, ojciec jest pozbawiony całkowicie praw rodzicielskich. Od roku nie płaci alimentów, sprawa jest zgłoszona do prokuratury. Od roku...

Zaniedbywanie dzieci przez byłą żonę

Zaniedbywanie dzieci przez byłą żonę

Jestem ojcem i mam dwóch małoletnich synów. Była żona ma nowego partnera i z tego powodu bardzo zaniedbuje dzieci, zwłaszcza starsze. Syn...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »