Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie problemu mieszkania po rozwodzie

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2017-01-13

W lutym 2015 roku nastąpiło rozwiązanie naszego małżeństwa przez rozwód z mojej winy. Przez cały ten okres wynajmuję mieszkanie, ponosząc ogromne koszty, gdyż nie mam możliwości korzystania ze swojej własności. Próby polubownego rozwiązania tej kwestii nie dały rezultatu. Jak mam dochodzić roszczeń, które należą mi się z mocy prawa? Jakie jest rozwiązanie problemu mieszkania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwiązanie problemu mieszkania po rozwodzie

Sposoby podziału nieruchomości i ruchomości po rozwodzie

 

Proponuję, aby wystąpił Pan z wnioskiem o podział majątku. W postępowaniu tym będzie Pan mógł również rozliczyć spłacone przez siebie długi ciążące na majątku wspólnym (art. 618 § 1 w związku z art. 688 i art. 567 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego).

Podziału majątku można dokonać przed notariuszem, jednakże w razie sporu lub w przypadku braku zgody współmałżonka (tak jak w Pana sprawie) – tylko przed sądem. Z wnioskiem o podział może wystąpić każdy z byłych małżonków. Wniosek musi zawierać wyliczenie całego Państwa majątku wspólnego. We wniosku winien Pan zaproponować swój sposób podziału.

Jeśli chodzi o sposoby podziału nieruchomości i ruchomości, to możliwe są trzy opcje, a mianowicie:

  • podział fizyczny rzeczy pomiędzy współwłaścicieli z ewentualnym wyrównaniem różnicy wartości powstałych z podziału części przez dopłaty,
  • przyznanie całej rzeczy jednemu ze współwłaścicieli lub kilku na współwłasność za ich zgodą i zasądzenie od nich spłat na rzecz pozostałych współwłaścicieli,
  • licytacyjna sprzedaż rzeczy wspólnej (podział cywilny).

Można kumulować powyższe sposoby.

Wybór sposobu podziału należy do Państwa, a jeśli nie będziecie zgodni – o sposobie zadecyduje sąd. Powinien Pan zatem we wniosku zaproponować swój podział majątku wspólnego małżeńskiego, czyli np. przydział mieszkania wyłącznie Panu z obowiązkiem spłaty żony albo np. sprzedaż mieszkania w drodze licytacji i podział tak uzyskanych środków pomiędzy Pana i byłą żonę.

Gdzie złożyć wniosek o podział majątku?

Wniosek o podział majątku wspólnego należy złożyć do sądu rejonowego właściwego według miejsca położenia majątku. Od wniosku pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 zł. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 zł (art. 38 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398).

Wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach, należy dołączyć dowód zapłaty. Opłatę sądową można uiścić przelewem bądź przez naklejenie na wniosek znaków opłaty sądowej (dostępne w kasie sądu).

W postępowaniu o podział majątku wspólnego sąd rozstrzyga także o tym, jakie wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na majątek odrębny (osobisty), i odwrotnie, podlegają zwrotowi. Niemniej takie roszczenie o rozliczenie nakładów należy oficjalnie podnieść przed sądem.

Wniosek o podział majątku nie ulega przedawnieniu. Oznacza to, że może go Pan złożyć w każdym czasie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki