Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozwiązanie lub unieważnienie małżeństwa zawartego za granicą

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2022-08-08

Kilka tygodni temu zawarłam związek małżeński za granicą z obywatelem Dominikany. Ślub odbył się za granicą na Dominikanie, związek zarejestrowałam w Polsce. Nie mieszkamy razem, bo mąż nie ma wizy ani nie był w Polsce, gdzie ja mieszkam na stałe. Nie mamy rozdzielności ani wspólnego majątku. Czy możliwe jest rozwiązanie/unieważnienie małżeństwa zawartego za granicą, w Polsce? Co z rozdzielnością majątkową – czy mogę jej dokonać w Polsce bez udziału męża?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwiązanie lub unieważnienie małżeństwa zawartego za granicą

Rozwiązanie małżeństwa zawartego zagranicą

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy prawo polskie znajdzie w Pani przypadku zastosowanie. Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe „rozwiązanie małżeństwa podlega wspólnemu prawu ojczystemu małżonków z chwili żądania rozwiązania małżeństwa. W razie braku wspólnego prawa ojczystego małżonków właściwe jest prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mają w chwili żądania rozwiązania małżeństwa miejsce zamieszkania, a jeżeli małżonkowie nie mają w chwili żądania rozwiązania małżeństwa wspólnego miejsca zamieszkania – prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mieli ostatnio miejsce wspólnego zwykłego pobytu, jeżeli jedno z nich ma w nim nadal miejsce zwykłego pobytu. W razie braku okoliczności rozstrzygających o właściwości prawa na podstawie przepisów wcześniejszych do rozwiązania małżeństwa stosuje się prawo polskie”.

Sprawa przed sądem polskim

Trzeba także ustalić, czy sprawa w ogóle może toczyć się przed sądem polskim. Tutaj informacji poszukiwać będziemy w Kodeksie postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 11031:

„Sprawy małżeńskie oraz sprawy dotyczące małżeńskich stosunków majątkowych należą do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy:

1) oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

2) małżonek będący powodem ma co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

3)małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

4)oboje małżonkowie są obywatelami polskimi”.

Jak wynika z Pani opisu, należy uznać, że właśnie ta ostatnia opcja wchodzi w grę. Może Pani złożyć pozew o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód w sądzie polskim, a ten rozstrzygnie o istnieniu przesłanek do takiego orzeczenia na podstawie prawa polskiego. Zgodnie z art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód”. Takie okoliczności z całą pewnością istnieją w Pani przypadku. 

Rozwód powoduje, że między małżonkami przestaje istnieć wspólność majątkowa. Skoro nie macie Państwo majątku wspólnego, to nie ma potrzeby dokonywać żadnych czynności związanych z takim majątkiem.

Rozwód bez udziału męża

Samo postępowanie przed sądem polskim o rozwód może odbyć się bez udziału małżonka z tym, że sąd będzie zobowiązany przesłuchać go w trybie międzynarodowej pomocy prawnej w jego kraju. To może wydłużyć postępowanie. Mąż może też przesłać do sądu oświadczenie (przetłumaczone na polski przez tłumacza przysięgłego), że rezygnuje z prawa do zeznawania i wyraża zgodę na rozwód.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »