Kategoria: Dzieci

Rozstanie partnerów mających dziecko

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2016-06-01

Para żyjąca w konkubinacie ma dziecko. Niestety partnerzy rozstali się, ojciec dziecka się wyprowadził. Zamierza na weekend zabrać dziecko do siebie, jednak matka nie chce się zgodzić. Ojciec ma pełne prawa, dziecko jest uznane w USC. Czy ojciec ma prawo zabrać dziecko na 2 dni?

Zważywszy, że ojciec poprzez uznanie dziecka ma pełnię władzy rodzicielskiej, to także ma swobodne kontakty z dzieckiem do chwili, dopóki nie doprowadzi się do sytuacji, że kontakty te będą uregulowane odpowiednim porozumieniem lub orzeczeniem sądowym. Przepisy K rodzinnego i opiekuńczego bowiem stanowią:

„Kontakty z dzieckiem

Art. 113. [Prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów]

§ 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

§ 2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Art. 1131 [Ustalenie sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem]

§ 1. Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Art. 1132 [Ograniczenie utrzymywania kontaktów z dzieckiem]

§ 1. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem.

§ 2. Sąd opiekuńczy może w szczególności:

1) zakazać spotykania się z dzieckiem;

2) zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;

3) zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;

4) ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość;

5) zakazać porozumiewania się na odległość”.

Dlatego też w oparciu o powyższe przepisy zalecam kolejno następujące działania:

Wystąpienie do ojca dziecka z pisemną propozycją zawarcia porozumienia o kontaktach.

Jeżeli jednak z uwagi na brak zgody ojca porozumienie nie będzie mogło być zawarte, to złożenie wniosku do sądu o uregulowanie tychże kontaktów.

Oczywiście w razie potrzeby służę pomocą w przygotowaniu zarówno treści porozumienia, jak i ewentualnie wniosku do sądu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »