Kategoria: Alimenty

Rozpoczęcie przez córkę pracy i studiów a alimenty

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2019-04-01

Moja córka w tym roku zdała maturę i od września rozpoczyna pracę oraz studia wieczorowe. Czy od września mogę zaprzestać płacenia alimentów, skoro będzie mogła sama się utrzymać? Czy taką decyzję można podjąć samodzielnie, czy wymagana jest decyzja sądu rodzinnego? Co jeszcze powinienem wiedzieć?

Nie może Pan zaprzestać samowolnie płacenia alimentów na córkę tylko dlatego, że zdała maturę i podejmie prace, bo córka nadal nie musi być samodzielna, gdyż nauka na studiach wieczorowych pochłania spore koszty. Jej alimentacja została ustanowiona formalnie wyrokiem i tylko w traki sam sposób powinna zostać zniesienia bez ryzyka dalszych problemów. W mojej ocenie – w oparciu o przedstawiony stan faktyczny, z którego wynika ograniczona samodzielność pełnoletniego dziecka – Pan jako ojciec ma formalnie prawo oczekiwać zmiany (obniżenia) alimentów orzeczonych przez sąd, a nie ustania obowiązku alimentacji wobec pełnoletniego pracującego i uczącego się dziecka. Oczywiście to Pan ma informację i pełną wiedzę, co to za praca i ile pochłoną wydatki na studia wieczorowe.  Jednak proszę pamiętać, podkreślam – to sąd ma o tym zdecydować i konieczne jest złożenie do sądu pisma, po czym sąd wyda wyrok.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy bowiem stanowi:

„Art. 133. [Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka]

§ 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

§ 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się”.

A także w zakresie zmiany alimentacji:

„Art. 138. [Zmiana orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego]

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »