Kategoria: Rozwód

Równość udziałów małżonków w majątku wspólnym

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-07-26

Jestem żonaty, mamy dwoje dzieci. Pracuję za granicą. Podczas ostatniego pobytu w domu dowiedziałem się, że nie jestem już żonie potrzebny, bo sama sobie świetnie radzi, a ja gnębiłem ją psychicznie. Po przemyśleniach doszedłem do wniosku, że jest w tym sporo racji, choć nigdy tak tego nie odbierałem. Jestem jednak skłonny wziąć winę na siebie. Mamy wspólny dom, budowaliśmy go będąc razem. Czy można po rozwodzie z mojej winy sprzedać dom i podzielić się pieniędzmi? I w jakim procencie? Ponieważ ja poza domem nie mam oszczędności.

Rozwód to jedno, a podział majątku to drugie.

Z chwilą ustania wspólności ustawowej wspólność ta – dotychczas bezudziałowa – uległa przekształceniu. Od tej chwili małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, stanowiącym ich dorobek, niezależnie od tego, w jakim stopniu każdy z nich przyczynił się do jego powstania (art. 43 § 1 K.r.o.).

Zgodnie z art. 43 Kodeksu rodzinnego: „§ 1. Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. § 2. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji”.

Równość udziałów małżonków w majątku wspólnym jest wyrazem równego traktowania małżonków i ich równouprawnienia w stosunkach majątkowych po ustaniu wspólności majątkowej.

Tak więc – macie Państwo równe udziały w nieruchomości. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przy sprzedaży podzielić kwoty inaczej. Jednakże w sądzie zapewne podział ten będzie 1/2 do 1/2. Ustalenie nierównych udziałów jest rzadkie i obwarowane szczególnymi okolicznościami.

Obecnie – oczywiście po ustaniu wspólności ustawowej, np. po rozwodzie – nieruchomość można sprzedać i podzielić się uzyskaną kwotą. Mogą Państwo ustalić, że żona Pana spłaci i przejmie dom. Lub skierować sprawę do sądu o podział majątku. Sąd ustali wartość, udziały i sposób zniesienia współwłasności, być może w drodze sprzedaży podzieli między Pana i małżonkę uzyskaną ze sprzedaży sumą.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »