Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Realizacja kontaktów ojca z dzieckiem z uwzględnieniem kosztów

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 2015-04-06

Jestem rozwiedziona i od kilku lat z 7-letnim dzieckiem mieszkam w Niemczech. Były mąż do tej pory miał sporadyczne kontakty z dzieckiem, ale od czasu, gdy odbyła się sprawa o wydanie paszportu dla dziecka, jego zainteresowanie dzieckiem wzrosło. Chce by dziecko dzwoniło do niego regularnie, chociaż on tego nigdy robił. Jestem temu przeciwna – były mąż nie pokrywa dodatkowych wydatków na dziecko, jak np. zajęcia pozaszkolne, wycieczki, a ode mnie wymaga opłacania wyższych rachunków telefonicznych. Szczerze mówiąc wolę przeznaczyć te pieniądze na dziecko. Były mąż twierdzi, że mu utrudniam kontakty z dzieckiem i straszy mnie sądem. Czy do moich obowiązków należy dopilnowanie, żeby dziecko dzwoniło do ojca i to na mój koszt?

Przepisu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego kwestię kontaktu rodzica z dzieckiem traktują w sposób bardzo specyficzny, czyniąc z tego zarówno wzajemne prawo, jak i obowiązek. Przepis ten brzmi następująco:

„Art. 113. § 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

§ 2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.”

Co z powyższego przepisu wynika w kontekście Pani sprawy? Przede wszystkim konieczność uregulowania sposobu realizacji kontaktu ojca z dzieckiem łącznie z uwzględnieniem kosztów z tego wynikających. Nie musi to być wyłącznie droga sądowa. Przepisy bowiem stanowią następująco:

„Art. 113 (1). § 1. Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.”

Z powyższego wynikają dwa etapy (warianty) regulacji kontaktów:

I – pozasądowy – gdy rodzice wspólnie przy uwzględnieniu rozsądzanych życzeń dziecka ustalają zakres, przebieg i koszty takich kontaktów, jednak gdyby okazało się to niemożliwe wówczas

II – sądowy – sąd w postanowieniu ustali zakres tychże kontaktów i koszty z tym związane.

Dlatego w związku z zaistniałą sytuacją powinna Pani nie ulegać żadnym szantażom emocjonalnym, tylko:

  1. wystosować pisemną propozycję realizacji kontaktów z uwzględnieniem ponoszenia kosztów za nie, proszę też nie zapominać o uwzględnieniu rozsądnych oczekiwań dziecka;
  2. jeżeli propozycja nie zostanie przyjęta przez ojca dziecka lub nie będziecie mogli dojść do porozumienia – wówczas złoży Pani wniosek do sądu w celu uregulowania kontaktów łącznie z kwestią kosztów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Kontakty z dzieckiem agresywnego męża

Z mężem rozstałam się 2 lata temu z powodu jego agresji, wniosłam sprawę o rozwód. Pół roku temu postanowiliśmy spróbować terapii...

Czy dziecko zostanie ze mną, mimo że nie mam swojego mieszkania?

Ze względu na kłopoty małżeńskie decydujemy się z mężem na rozwód. Mamy jednak 3-letnie dziecko, a nasze mieszkanie należy wyłącznie do...

Wystąpienie o zmianę orzeczenia o władzy rodzicielskiej

Mam ogromny problem z kontaktami z 9-letnią córką – moja była żona za wszelką cenę chce mi je ograniczyć. Chciałem mieć kontakt...

Udziały w mieszkaniu należące do matki i dziecka

W 2007 r. dokonałam zakupu 4/10 części mieszkania, a 6/10 tego mieszkania kupił ojciec mojego dziecka, dokonując na jego rzecz darowizny (córka ma 10...

Kiedy sąd orzeka o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej?

Wyjechałam do pracy za granicę, moje 6-letnie dziecko zostało z ojcem i z nim mieszka. My z ojcem dziecka rozstaliśmy się przed 3 laty (nie...

Czy żona może ograniczyć spotykanie się z dzieckiem?

Czy żona może ograniczyć mi spotykanie się z dzieckiem, jeśli mamy rozwód bez orzekania o winie i napisano w nim, że dla dobra dziecka...

Dziecko na wakacjach z dziadkami

Jestem po rozwodzie już prawie dwa lata. Mąż ma ustanowione kontakty z dzieckiem 2 razy w tygodniu w mojej obecności. Nie realizuje ich jednak...

Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej wobec złego wykonywania opieki nad dzieckiem

Złożyłam do sądu pozew o uregulowanie kontaktów z moim dzieckiem (mam ograniczone prawa rodzicielskie), nie ma jeszcze terminu rozprawy. Kilka dni...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »