xStrona główna > Dzieci > Przypisanie ojcostwa mężowi

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przypisanie ojcostwa mężowi

Marek Gola • Opublikowane: 2017-05-29

Oficjalnie jestem nadal żonaty, ale moje małżeństwo jest fikcją. Przebywam od kilku lat na kontrakcie w USA. Żona wraz z dzieckiem pozostała w Polsce. Żona urodziła drugie dziecko pochodzące ze związku z innym mężczyzną, z którym faktycznie od dłuższego czasu mieszka. Ja regularnie wysyłam ustalone kwoty na nasze dziecko – mam wszystkie rachunki. Doniesiono mi ostatnio, że prawdopodobnie żona podała drugie dziecko na moje nazwisko i udaje samotną matkę, pobiera świadczenia na samotną matkę, a żyje z konkubentem (ojcem drugiego dziecka). Jak to można sprawdzić? Obawiam się, że mogę być dłużnikiem alimentacyjnym oraz drugie dziecko może nosić moje nazwisko a nie swojego ojca.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.).

Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. Mamy zatem do czynienia z domniemaniem prawnym. Pan nie ma z żoną rozwodu i o separacji formalnej też Pan nic nie wspomina. Nie ulega więc wątpliwości, że domniemanym ojcem zgodnie z prawem jest Pan.

Co istotne, jako mąż matki może Pan wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Jeżeli żona urodziła dziecko, to w świetle prawa jest ono Pana dzieckiem. Konieczne jest zatem wystąpienie do sądu z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa. Zanim to Pan uczyni, proszę zwrócić się przez pełnomocnika do urzędu stanu cywilnego z wnioskiem o wskazanie, czy w figuruje Pan jako ojciec jednego dziecka, czy też dwojga. Zaprzeczenie ojcostwa pozwoli Panu uwolnić się od obowiązku łożenia na dziecko, a także zwolni Pana z jakichkolwiek obowiązków, jak również praw wobec tegoż.

Skoro dysponuje Pan dowodami wpłat alimentów, to za ewentualne nadużycia finansowe odpowiadać będzie żona a nie Pan.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Odwołanie przysposobienia pełnoletniego dziecka

Czy można odwołać przysposobienie dla dziecka już pełnoletniego?

Wyjazd za granicę a pozostawienie syna pod opieką znajomych

Jestem po rozwodzie, ojciec dziecka ma ograniczone częściowo prawa rodzicielskie. Syn ma 16 lat, ja muszę wyjechać za granicę na miesiąc. Czy mogę...

Dalsza opieka nad dziećmi wobec choroby rodzica

Jestem rozwiedziona. Moje dzieci są w wieku 11 oraz 8 lat. Została mi przyznana pełna opieka nad nimi, natomiast ojciec ma ograniczone prawa. Sami...

Sprzedaż mieszkania małoletniej córki

Chcę wraz z mężem sprzedać mieszkanie naszej małoletniej córki. Mieszkanie przepisał mąż córce w darowiźnie. Wiem, że muszę wystąpić do...


Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »