Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeniesienie własności nieruchomości podczas rozwodu

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2014-09-25

Mamy akt notarialny na działkę: ja wniosłam 90% z majątku osobistego, mąż 10%. Mamy wspólny kredyt hipoteczny. Dom jest w budowie. Rozwodzimy się i ustaliliśmy, że dom przypadnie mnie. Jak przenieść własność nieruchomości, abym miała pewność, że mąż po rozwodzie nie będzie miał do tego domu żadnych praw?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przeniesienie własności nieruchomości podczas rozwodu

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

Co do zasady w art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.i.io.) istnieje domniemanie prawne, że majątek dorobkowy małżonków stanowi ich współwłasność i dzieli się go między nimi (w razie podziału) po połowie. Art. 43 § 2 K.r.i.o. wprowadza jednak wyjątek w tym zakresie: „Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku”.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 1973 r. (sygn. III CRN 227/73), art. 43 § 2 K.r.i.o. może mieć zastosowanie nie w każdym wypadku faktycznej nierówności przyczynienia się każdego z małżonków do powstania majątku wspólnego, lecz tylko w tych wypadkach, gdy małżonek, przeciwko któremu skierowane jest żądanie ustalenia nierównego udziału, w sposób rażący lub uporczywy nie przyczynia się do powstania dorobku stosownie do posiadanych sił i możliwości zarobkowych.

Nierówny podział majątku dorobkowego powinien dotyczyć więc sytuacji ewidentnych.

Jak wynika z opisu sprawy, nabyła Pani wraz z mężem działkę, na której realizowana jest budowa domu. Odbywa się to w trakcie trwania Pani małżeństwa, a więc na podstawie art. 43 § 1 K.r.i.o. przedmiotowa nieruchomość wchodzi do Państwa wspólnego majątku małżeńskiego.

Proszę pamiętać, że zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z 27.06.2003 r. (IV CKN 278/01) małżonek nie może żądać na podstawie art. 43 § 2 K.r.i.o. ustalenia nierównych udziałów w niektórych składnikach majątku wspólnego, a co za tym idzie – ustalenie nierównych udziałów powinno dotyczyć całego majątku wspólnego.

Jak podzielić się majątkiem jeszcze przed rozwodem?

Jak wynika z informacji, zasadniczo osiągnęła Pani z mężem porozumienie co do podziału majątku wspólnego – dom ma przypaść Pani. Zatem nie będzie potrzeby domagać się przed sądem nierównego podziału majątku wspólnego małżeńskiego w sytuacji rozwodu.

To wiele ułatwia, albowiem:

  1. Na dzień dzisiejszy mogą się Państwo wspólnie udać do notariusza – jeszcze przed sprawą rozwodową – i oświadczyć, że chcą Państwo ustanowić rozdzielność majątkową. Zostanie sporządzony akt notarialny, w którym notariusz ujmie Państwa oświadczenia o chęci ustanowienia rozdzielności. Na Państwa życzenie notariusz dokona podziału majątku dorobkowego w ten sposób, że Pani zachowa całą nieruchomość jako swój majątek osobisty. Koszt to ok. 400 zł + VAT za umowę o ustanowieniu rozdzielności + koszt działu majątku dorobkowego – zależy to od jego wartości. Jakich konkretnie dokumentów potrzebuje w takim przypadku notariusz – musi Pani ustalić z nim bezpośrednio (w praktyce bywa różnie). Sugeruję jednak podzwonić wcześniej do notariuszy – tę samą usługę różni notariusze wykonują w różnych cenach. Można sporo oszczędzić.
     
  2. Taniej, choć wolniej, można to załatwić sądownie w czasie rozwodu. W pozwie o rozwód należy po prostu zawrzeć wniosek o podział majątku wspólnego małżeńskiego w wyroku rozwodowym. Należy zaznaczyć, że obie strony chcą tego i ustaliły sposób podziału. Jeżeli okaże się, że pomiędzy Panią a mężem jest jednak jakiś spór co do podziału majątku, sąd najpewniej nie dokona podziału w wyroku rozwodowym, pozostawiając to do osobnego postępowania. Koszt sprawy rozwodowej to 600 zł, a jeżeli sąd uwzględni Państwa zgodny wniosek o podział majątku małżeńskiego – będzie to kosztować dodatkowe 300 zł.
     
  3. Można wreszcie po rozwodzie, np. gdyby sąd nie orzekł o podziale majątku, pojawić się u notariusza i spisać umowę o podziale majątku dorobkowego – koszt jak w pkt 1, jednak bez kosztu umowy o ustanowieniu rozdzielności majątkowej.
     
  4. Po rozwodzie, np. gdyby sąd nie orzekł w wyroku rozwodowym o podziale majątku, można założyć w sądzie nową sprawę o podział majątku dorobkowego – koszt to 300 zł w razie zgodnego wniosku stron. Bez zgodnego wniosku – 1000 zł.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki