Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwodem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem z kredytem hipotecznym po rozwodzie

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2019-03-06

Mam problem z kredytem hipotecznym po rozwodzie. Sytuacja przedstawia się w ten sposób, że przed trzema laty uzyskałam rozwód z wyłącznej winy męża. Jakiś czas mieszkałam we wspólnym mieszkaniu, ale nie mogłam wytrzymać i wyprowadziłam się. Mieszkanie jest wspólne i niestety w kredycie. Czy muszę spłacać kredyt, mimo że nie mieszkam już w tym mieszkaniu? Czy muszę łożyć na pół czynszu za mieszkanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. oraz przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Z treści Pani pytania wynika, że przed trzema laty rozwiązano Pani małżeństwo z winy męża. Po rozwodzie przez jakiś czas zamieszkiwała Pani we wspólnym mieszkaniu. Z uwagi na zachowanie byłego męża wyprowadziła się Pani z domu. Mieszkanie jest wspólne i jest obciążone kredytem hipotecznym. Zastanawia się Pani, czy w tej sytuacji musi spłacać kredyt i łożyć na utrzymanie mieszkania.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż mimo orzeczonego rozwodu, jak można wywnioskować z treści Pani pytania, nie doszło do podziału majątku. Powyższe powoduje, iż do Państwa majątku wspólnego (powstałego od dnia zawarcia małżeństwa do dnia rozwodu) zastosowanie znajdą przepisy o współwłasności.

Z tego powodu zastosowanie znajdzie przepis art. 207 K.c., zgodnie z którym pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną. Innymi słowy jako współwłaściciel winna Pani ponosić nie tylko koszty utrzymania mieszkania, ale także spłacać kredyt, jeżeli jest Pani współkredytobiorcą.

W przypadku opłat za mieszkania Pani obowiązek ogranicza się jedynie do opłat związanych z jego eksploatacją, tj. opłat stałych bez względu na to, czy ktoś w nim zamieszkuje, czy też nie.

O ile nie chce Pani, by doszło do skompensowania Pani żądań wobec byłego męża, z żądaniami tegoż wobec Pani radziłbym jak najszybciej założyć sprawę o podział majątku i domagać się podziału majątku w ten sposób, że nieruchomość ma przypaść byłemu mężowi z obowiązkiem Pani spłaty. Należy jednak podkreślić, iż wówczas były mąż może domagać się potrącenia z należności przypadającej na rzecz Pani pozostałej do spłaty wartości kredytu hipotecznego. Innymi słowy, np. jeżeli wartość mieszkania wynosi 300 000 zł, a pozostała do spłaty kredytu wartość wynosi 150 000 zł, wówczas z 150 000 zł, które należą się Pani należy potrącić 75 000 zł, które obciąża nieruchomość z tytułu kredytu.

Sądem właściwym do rozpatrzenia wniosku o podział majątku jest sąd rejonowy wydział cywilny. Opłata sądowa wynosi 1000 zł, a w przypadku zgodnego podziału 300 zł.

O ile nie dojdziecie Państwo do porozumienia w zakresie wyceny przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego, sąd będzie zmuszony dopuścić dowód z opinii biegłego na okoliczność oszacowania wartości nieruchomości. Kosztami biegłego (od 2000 zł do 3000 zł) sąd obciąży stronę przegrywającą, względnie rozłoży ten obowiązek po połowie na każdego z uczestników.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »